Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
XML 1k
Onsdagen den 8 juli 2020 - Bryssel

15. Begäran om upphävande av immunitet

De behöriga franska myndigheterna hade översänt en begäran om upphävande av immuniteten för Jean-François Jalkh inom ramen för en förundersökning som inletts vid den allmänna domstolen i Paris.

Denna begäran hänvisades i enlighet med artikel 9.1 i arbetsordningen till det ansvariga utskottet (JURI).

Senaste uppdatering: 18 augusti 2021Rättsligt meddelande - Integritetspolicy