Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2020/2686(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

B9-0206/2020

Разисквания :

PV 08/07/2020 - 16
CRE 08/07/2020 - 16

Гласувания :

PV 10/07/2020 - 17

Приети текстове :


Протокол
XML 9k
Сряда, 8 юли 2020 г. - Брюксел

16. Всеобхватна политика на Съюза за предотвратяване на изпирането на пари и финансирането на тероризма – план за действие на Комисията и други неотдавнашни събития (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Изявления на Съвета и на Комисията: Всеобхватна политика на Съюза за предотвратяване на изпирането на пари и финансирането на тероризма – план за действие на Комисията и други неотдавнашни събития (2020/2686(RSP))

Michael Roth (Действащ председател на Съвета) и Valdis Dombrovskis направиха изявления.

Изказаха се David Casa, от името на групата PPE, Eero Heinäluoma, от името на групата S&D, Luis Garicano, от името на групата Renew, Gunnar Beck, от името на групата ID, Saskia Bricmont, от името на групата Verts/ALE, Nicola Procaccini, от името на групата ECR, José Gusmão, от името на групата GUE/NGL, Mislav Kolakušić, независим член на ЕП, Monika Hohlmeier, Paul Tang, Ramona Strugariu, Herve Juvin, Sven Giegold, Laura Ferrara, Markus Ferber, Jonás Fernández, Roman Haider, Lídia Pereira, Juan Fernando López Aguilar и Enikő Győri.

Изказаха се Valdis Dombrovskis и Michael Roth.

Предложения за резолюции, внесени на основание член 132, параграф 2 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

—   Gunnar Beck, Hélène Laporte, Herve Juvin и Marco Zanni, от името на групата ID, относно всеобхватна политика на Съюза за предотвратяване на изпирането на пари и финансирането на тероризма – план за действие на Комисията и други неотдавнашни събития (2020/2686(RSP)) (B9-0206/2020);

—   Markus Ferber, David Casa, Roberta Metsola и Emil Radev, от името на групата PPE, Jonás Fernández, Birgit Sippel, Eero Heinäluoma и Paul Tang, от името на групата S&D, Luis Garicano, Ramona Strugariu и Frédérique Ries, от името на групата Renew, Saskia Bricmont и Sven Giegold, от името на групата Verts/ALE, и José Gusmão, от името на групата GUE/NGL, относно всеобхватна политика на Съюза за предотвратяване на изпирането на пари и финансирането на тероризма – план за действие на Комисията и други неотдавнашни събития (2020/2686(RSP)) (B9-0207/2020).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 5 от протокола от 9.7.2020 г. (предложения за изменение), точка 15 от протокола от 10.7.2020 г. (окончателно гласуване).

Последно осъвременяване: 18 август 2021 г.Правна информация - Политика за поверителност