Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2020/2686(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

B9-0206/2020

Debatter :

PV 08/07/2020 - 16
CRE 08/07/2020 - 16

Omröstningar :

PV 10/07/2020 - 17

Antagna texter :


Protokoll
XML 8k
Onsdagen den 8 juli 2020 - Bryssel

16. En övergripande EU-politik för förebyggande av penningtvätt och finansiering av terrorism – kommissionens handlingsplan och annan utveckling på senare tid (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Uttalanden av rådet och kommissionen: En övergripande EU-politik för förebyggande av penningtvätt och finansiering av terrorism – kommissionens handlingsplan och annan utveckling på senare tid (2020/2686(RSP))

Michael Roth (rådets tjänstgörande ordförande) och Valdis Dombrovskis gjorde uttalanden.

Talare: David Casa för PPE-gruppen, Eero Heinäluoma för S&D-gruppen, Luis Garicano för Renew-gruppen, Gunnar Beck för ID-gruppen, Saskia Bricmont för Verts/ALE-gruppen, Nicola Procaccini för ECR-gruppen, José Gusmão för GUE/NGL-gruppen, Mislav Kolakušić, grupplös, Monika Hohlmeier, Paul Tang, Ramona Strugariu, Herve Juvin, Sven Giegold, Laura Ferrara, Markus Ferber, Jonás Fernández, Roman Haider, Lídia Pereira, Juan Fernando López Aguilar och Enikő Győri.

Talare: Valdis Dombrovskis och Michael Roth.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 132.2 i arbetsordningen):

—   Gunnar Beck, Hélène Laporte, Herve Juvin och Marco Zanni, för ID-gruppen, om en övergripande EU-politik för att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism – kommissionens handlingsplan och annan utveckling på senare tid (2020/2686(RSP)) (B9-0206/2020);

—   Markus Ferber, David Casa, Roberta Metsola och Emil Radev, för PPE-gruppen, Jonás Fernández, Birgit Sippel, Eero Heinäluoma och Paul Tang, för S&D-gruppen, Luis Garicano, Ramona Strugariu och Frédérique Ries, för Renew-gruppen, Saskia Bricmont och Sven Giegold, för Verts/ALE-gruppen, och José Gusmão, för GUE/NGL-gruppen, om en övergripande EU-politik för att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism – kommissionens handlingsplan och annan utveckling på senare tid (2020/2686(RSP)) (B9-0207/2020).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 5 i protokollet av den 9.7.2020 (ändringsförslag), punkt 15 i protokollet av den 10.7.2020 (slutomröstning).

Senaste uppdatering: 18 augusti 2021Rättsligt meddelande - Integritetspolicy