Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2019/2126(INI)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

A9-0081/2020

Rozpravy :

Hlasování :

PV 08/07/2020 - 18
PV 10/07/2020 - 4

Přijaté texty :

P9_TA(2020)0190

Zápis
XML 25k
Středa, 8. července 2020 - Brusel

PŘEDSEDNICTVÍ: Marcel KOLAJA
místopředseda

18. Oznámení výsledků hlasování

Předseda oznámil výsledky hlasování:

Návrh na jmenování Helgy Bergerové členkou Účetního dvora
Zpráva o návrhu, aby byla Helga Bergerová jmenována členkou Účetního dvora [07630/2020 - C9-0129/2020 - 2020/0802(NLE)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Mikuláš Peksa (A9-0126/2020)

(vyžaduje se prostá většina)
(Tajné hlasování (čl. 191 odst. 1 jednacího řádu))

NÁVRH NA JMENOVÁNÍ

přijat (P9_TA(2020)0178)
(podrobný výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ ze dnů 8., 9. a 10. července 2020, bod 2)
Seznam poslanců, kteří se zúčastnili hlasování, je přílohou tohoto zápisu (příloha 1 zápisu ze dne 8.7.2020)

Jmenování výkonného ředitele Evropského orgánu pro bankovnictví (EBA)
Zpráva o návrhu na jmenování výkonného ředitele Evropského orgánu pro bankovnictví [N9-0010/2020 - C9-0080/2020 - 2020/0905(NLE)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodajka: Irene Tinagli (A9-0132/2020)

(vyžaduje se prostá většina)
(Tajné hlasování (čl. 191 odst. 1 jednacího řádu))

NÁVRH NA JMENOVÁNÍ

přijat (P9_TA(2020)0179)
(podrobný výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ ze dnů 8., 9. a 10. července 2020, bod 3)
Seznam poslanců, kteří se zúčastnili hlasování, je přílohou tohoto zápisu (příloha 2 zápisu ze dne 8.7.2020)

Předseda oznámil výsledky hlasování o žádostech o použití postupu pro naléhavé případy:

Přechodná ustanovení s cílem řešit dopad krize COVID-19 (změna nařízení (EU) 2016/1628) ***I
[COM(2020)0233 - C9-0161/2020 - 2020/0113(COD)] - výbor ENVI

Parlament žádost schválil JH (pro: 671, proti: 16, zdrželo se: 7).

Parlament schválil žádost o použití postupu pro naléhavé případy.

Provádění klinických hodnocení s humánními léčivými přípravky, které obsahují geneticky modifikované organismy nebo z nich sestávají a jsou určeny k léčbě nebo prevenci onemocnění koronavirem, a o jejich výdeji ***I
[COM(2020)0261 - C9-0185/2020 - 2020/0128(COD)] - výbor ENVI

Parlament žádost schválil JH (pro: 618, proti: 62, zdrželo se: 13).

Parlament schválil žádost o použití postupu pro naléhavé případy.

Předseda oznámil výsledky hlasování:

Změna nařízení (EU) č. 1303/2013, pokud jde o zdroje na zvláštní příděl pro Iniciativu na podporu zaměstnanosti mladých lidí ***I
Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 1303/2013, pokud jde o zdroje na zvláštní příděl pro Iniciativu na podporu zaměstnanosti mladých lidí [COM(2020)0206 - C9-0145/2020 - 2020/0086(COD)] - Výbor pro regionální rozvoj. Zpravodaj: Younous Omarjee (A9-0111/2020)

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRH KOMISE

přijat jediným hlasováním (P9_TA(2020)0180)
(podrobný výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ ze dnů 8., 9. a 10. července 2020, bod 4)

První čtení v Parlamentu tímto skončilo.

Změna nařízení (EU) 2017/2454, pokud jde o data použitelnosti v důsledku vypuknutí krize COVID-19 *
Zpráva o návrhu nařízení Rady, kterým se mění nařízení (EU) 2017/2454, pokud jde o data použitelnosti v důsledku vypuknutí krize COVID-19 [COM(2020)0201 - 2020/0084(CNS)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodaj: Luděk Niedermayer (A9-0123/2020)

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRH KOMISE

přijat jediným hlasováním (P9_TA(2020)0181)
(podrobný výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ ze dnů 8., 9. a 10. července 2020, bod 5)

Mezinárodní a domácí únosy dětí z EU jedním z rodičů v Japonsku
Návrh usnesení B9-0205/2020

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRH USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P9_TA(2020)0182)
(podrobný výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ ze dnů 8., 9. a 10. července 2020, bod 6)

Práva osob s mentálním postižením a jejich rodin během krize COVID-19
Návrh usnesení B9-0204/2020

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRH USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P9_TA(2020)0183)
(podrobný výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ ze dnů 8., 9. a 10. července 2020, bod 7)

Předseda oznámil výsledky hlasování o procesních námitkách (čl. 67 odst. 1 jednacího řádu):

Zvláštní pravidla o vysílání řidičů v odvětví silniční dopravy a požadavky na prosazování ***II
Doporučení pro druhé čtení k postoji Rady v prvním čtení k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se stanoví zvláštní pravidla o vysílání řidičů v odvětví silniční dopravy, pokud jde o směrnice 96/71/ES a 2014/67/EU, a kterou se mění směrnice 2006/22/ES, pokud jde o požadavky na prosazování, a nařízení (EU) č. 1024/2012 [05112/1/2020 - C9-0106/2020 - 2017/0121(COD)] - Výbor pro dopravu a cestovní ruch. Zpravodajka: Kateřina Konečná (A9-0114/2020)

(většina hlasů všech poslanců Parlamentu)

NÁVRH NA OKAMŽITÉ ZAMÍTNUTÍ NÁVRHU RADY

zamítnut
(podrobný výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ ze dnů 8., 9. a 10. července 2020, bod 8)

Denní a týdenní doba řízení, minimální přestávky v řízení a doby odpočinku a určování polohy pomocí tachografů ***II
Doporučení pro druhé čtení k postoji Rady v prvním čtení k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 561/2006, pokud jde o minimální požadavky na maximální denní a týdenní dobu řízení, minimální přestávky v řízení a týdenní doby odpočinku, a nařízení (EU) č. 165/2014, pokud jde o určování polohy pomocí tachografů [05114/1/2020 - C9-0104/2020 - 2017/0122(COD)] - Výbor pro dopravu a cestovní ruch. Zpravodajka: Henna Virkkunen (A9-0115/2020)

(většina hlasů všech poslanců Parlamentu)

NÁVRH NA OKAMŽITÉ ZAMÍTNUTÍ NÁVRHU RADY

zamítnut
(podrobný výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ ze dnů 8., 9. a 10. července 2020, bod 9)

Přizpůsobení vývoji v odvětví silniční dopravy ***II
Doporučení pro druhé čtení k postoji Rady v prvním čtení k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1071/2009, (ES) č. 1072/2009 a (EU) č. 1024/2012 za účelem jejich přizpůsobení vývoji v odvětví silniční dopravy [05115/1/2020 - C9-0105/2020 - 2017/0123(COD)] - Výbor pro dopravu a cestovní ruch. Zpravodaj: Ismail Ertug (A9-0116/2020)

(většina hlasů všech poslanců Parlamentu)

NÁVRH NA OKAMŽITÉ ZAMÍTNUTÍ NÁVRHU RADY

zamítnut
(podrobný výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ ze dnů 8., 9. a 10. července 2020, bod 10)

Předseda oznámil výsledky hlasování o pozměňovacích návrzích k:

Změna směrnice (EU) 2017/2455 a (EU) 2019/1995, pokud jde o data provedení a použitelnosti v důsledku krize vyvolané pandemií COVID-19 *
Zpráva o návrhu rozhodnutí Rady, kterým se mění směrnice (EU) 2017/2455 a (EU) 2019/1995, pokud jde o data provedení a použitelnosti v důsledku krize vyvolané pandemií COVID-19 [COM(2020)0198 - 2020/0082(CNS)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodaj: Ondřej Kovařík (A9-0122/2020)

(vyžaduje se prostá většina)

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

viz přijaté texty (P9_TA(2020)0189)
(podrobný výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ ze dnů 8., 9. a 10. července 2020, bod 12)

Finanční činnost Evropské investiční banky – výroční zpráva za rok 2019
Zpráva o finanční činnosti Evropské investiční banky – výroční zpráva za rok 2019 [2019/2126(INI)] - Rozpočtový výbor. Zpravodaj: David Cormand (A9-0081/2020)

(vyžaduje se prostá většina)

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

viz přijaté texty (P9_TA(2020)0190)
(podrobný výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ ze dnů 8., 9. a 10. července 2020, bod 13)

Kontrola finanční činnosti Evropské investiční banky – výroční zpráva za rok 2018
Zpráva o kontrole finanční činnosti Evropské investiční banky – výroční zpráva za rok 2018 [2019/2127(INI)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Bas Eickhout (A9-0118/2020)

(vyžaduje se prostá většina)

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

viz přijaté texty (P9_TA(2020)0191)
(podrobný výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ ze dnů 8., 9. a 10. července 2020, bod 14)

Poslední aktualizace: 18. srpna 2021Právní upozornění - Ochrana soukromí