Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2019/2126(INI)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

A9-0081/2020

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 08/07/2020 - 18
PV 10/07/2020 - 4

Vedtagne tekster :

P9_TA(2020)0190

Protokol
XML 25k
Onsdag den 8. juli 2020 - Bruxelles

FORSÆDE: Marcel KOLAJA
næstformand

18. Bekendtgørelse af afstemningsresultaterne

Formanden bekendtgjorde resultaterne af afstemningen om:

Udnævnelse af Helga Berger til medlem af Revisionsretten
Betænkning om den foreslåede udnævnelse af Helga Berger til medlem af Revisionsretten [07630/2020 - C9-0129/2020 - 2020/0802(NLE)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Mikuláš Peksa (A9-0126/2020)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Hemmelig afstemning (forretningsordenens artikel 191, stk. 1))

KANDIDAT

Vedtaget (P9_TA(2020)0178)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater" for den 8., 9. og 10. juli 2020, punkt 2)
Stemmelisten er vedføjet denne protokol som bilag (Bilag 1 i protokollen af 8.7.2020)

Udnævnelse af den administrerende direktør for Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA)
Betænkning om forslag om udnævnelse af den administrerende direktør for Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA) [N9-0010/2020 - C9-0080/2020 - 2020/0905(NLE)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordfører: Irene Tinagli (A9-0132/2020)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Hemmelig afstemning (forretningsordenens artikel 191, stk. 1))

UDNÆVNELSE

Vedtaget (P9_TA(2020)0179)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater" for den 8., 9. og 10. juli 2020, punkt 3)
Stemmelisten er vedføjet denne protokol som bilag (Bilag 2 i protokollen af 8.7.2020)

Formanden bekendtgjorde resultaterne af afstemningen om anmodningen om uopsættelig forhandling:

Overgangsbestemmelser for at imødegå virkningerne af covid-19-krisen (ændring af forordning (EU) 2016/1628) ***I
[COM(2020)0233 - C9-0161/2020 - 2020/0113(COD)] - ENVI

Parlamentet godtog anmodningen ved AN (671 for, 16 imod, 7 hverken/eller).

Uopsættelig forhandling vedtaget

Gennemførelse af kliniske forsøg med og udlevering af humanmedicinske lægemidler, der indeholder eller består af genetisk modificerede organismer, til behandling eller forebyggelse af coronavirussygdom ***I
[COM(2020)0261 - C9-0185/2020 - 2020/0128(COD)] - ENVI

Parlamentet godtog anmodningen ved AN (618 for, 62 imod, 13 hverken/eller).

Uopsættelig forhandling vedtaget

Formanden bekendtgjorde resultaterne af afstemningen:

Ændring af forordning (EU) nr. 1303/2013 for så vidt angår midler til den specifikke tildeling til ungdomsbeskæftigelsesinitiativet ***I
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 1303/2013 for så vidt angår midler til den specifikke tildeling til ungdomsbeskæftigelsesinitiativet [COM(2020)0206 - C9-0145/2020 - 2020/0086(COD)] - Regionaludviklingsudvalget. Ordfører: Younous Omarjee (A9-0111/2020)

(Simpelt flertal påkrævet)

KOMMISSIONENS FORSLAG

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P9_TA(2020)0180)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater" for den 8., 9. og 10. juli 2020, punkt 4)

Parlamentets førstebehandling afsluttedes således.

Ændring af forordning (EU) 2017/2454 for så vidt angår anvendelsesdatoerne på grund af udbruddet af covid-19-krisen *
Betænkning om forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EU) 2017/2454 for så vidt angår anvendelsesdatoerne på grund af udbruddet af covid-19-krisen. [COM(2020)0201 - 2020/0084(CNS)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordfører: Luděk Niedermayer (A9-0123/2020)

(Simpelt flertal påkrævet)

KOMMISSIONENS FORSLAG

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P9_TA(2020)0181)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater" for den 8., 9. og 10. juli 2020, punkt 5)

Internationale og nationale forældrebortførelser af børn fra EU i Japan
Forslag til beslutning B9-0205/2020

(Simpelt flertal påkrævet)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P9_TA(2020)0182)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater" for den 8., 9. og 10. juli 2020, punkt 6)

Rettigheder for personer med intellektuelle funktionsnedsættelser og deres familier i covid-19-krisen
Forslag til beslutning B9-0204/2020

(Simpelt flertal påkrævet)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P9_TA(2020)0183)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater" for den 8., 9. og 10. juli 2020, punkt 7)

Formanden bekendtgjorde resultaterne af afstemningen om forslag til proceduren (forretningsordenens artikel 67, stk. 1):

Særlige regler i forbindelse med udstationering af førere i vejtransportsektoren og håndhævelseskrav ***II
Indstilling ved andenbehandling om Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om fastsættelse af særlige regler med hensyn til direktiv 96/71/EF og direktiv 2014/67/EU om udstationering af førere i vejtransportsektoren og om ændring af direktiv 2006/22/EF for så vidt angår håndhævelseskravene og af forordning (EU) nr. 1024/2012 [05112/1/2020 - C9-0106/2020 - 2017/0121(COD)] - Transport- og Turismeudvalget. Ordfører: Kateřina Konečná (A9-0114/2020)

(Flertal af Parlamentets medlemmer påkrævet)

FORSLAG OM OMGÅENDE FORKASTELSE AF RÅDETS HOLDNING

Forkastet
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater" for den 8., 9. og 10. juli 2020, punkt 8)

Daglig og ugentlig køretid, minimumspauser og hviletid samt lokalisering ved hjælp af takografer ***II
Indstilling ved andenbehandling om Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 561/2006 for så vidt angår minimumskravene for maksimal daglig og ugentlig køretid, minimumspauser samt daglig og ugentlig hviletid og forordning (EU) nr. 165/2014 for så vidt angår lokalisering ved hjælp af takografer [05114/1/2020 - C9-0104/2020 - 2017/0122(COD)] - Transport- og Turismeudvalget. Ordfører: Henna Virkkunen (A9-0115/2020)

(Flertal af Parlamentets medlemmer påkrævet)

FORSLAG OM OMGÅENDE FORKASTELSE AF RÅDETS HOLDNING

Forkastet
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater" for den 8., 9. og 10. juli 2020, punkt 9)

Tilpasning til udviklingen i vejtransportsektoren ***II
Indstilling ved andenbehandling om Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1071/2009, (EF) nr. 1072/2009 og (EU) nr. 1024/2012 med henblik på at tilpasse dem til udviklingen i vejtransportsektoren [05115/1/2020 - C9-0105/2020 - 2017/0123(COD)] - Transport- og Turismeudvalget. Ordfører: Ismail Ertug (A9-0116/2020)

(Flertal af Parlamentets medlemmer påkrævet)

FORSLAG OM OMGÅENDE FORKASTELSE AF RÅDETS HOLDNING

Forkastet
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater" for den 8., 9. og 10. juli 2020, punkt 10)

Formanden bekendtgjorde resultaterne af afstemningen om ændringsforslagene til:

Ændring af direktiv (EU) 2017/2455 og (EU) 2019/1995 for så vidt angår datoerne for gennemførelse og anvendelse på grund af udbruddet af covid-19-krisen *
Betænkning om forslag til Rådets afgørelse om ændring af direktiv (EU) 2017/2455 og (EU) 2019/1995 for så vidt angår datoerne for gennemførelse og anvendelse på grund af udbruddet af covid-19-krisen [COM(2020)0198 - 2020/0082(CNS)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordfører: Ondřej Kovařík (A9-0122/2020)

(Simpelt flertal påkrævet)

ÆNDRINGSFORSLAG

Se Vedtagne tekster (P9_TA(2020)0189)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater" for den 8., 9. og 10. juli 2020, punkt 12)

Den Europæiske Investeringsbanks finansielle aktiviteter - årsberetning 2019
Betænkning om Den Europæiske Investeringsbanks finansielle aktiviteter - årsberetning 2019 [2019/2126(INI)] - Budgetudvalget. Ordfører: David Cormand (A9-0081/2020)

(Simpelt flertal påkrævet)

ÆNDRINGSFORSLAG

Se Vedtagne tekster (P9_TA(2020)0190)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater" for den 8., 9. og 10. juli 2020, punkt 13)

Kontrol med Den Europæiske Investeringsbanks finansielle aktiviteter - årsberetning 2018
Betænkning om kontrol med Den Europæiske Investeringsbanks finansielle aktiviteter - årsberetning 2018 [2019/2127(INI)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Bas Eickhout (A9-0118/2020)

(Simpelt flertal påkrævet)

ÆNDRINGSFORSLAG

Se Vedtagne tekster (P9_TA(2020)0191)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater" for den 8., 9. og 10. juli 2020, punkt 14)

Seneste opdatering: 18. august 2021Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik