Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2019/2126(INI)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

A9-0081/2020

Dezbateri :

Voturi :

PV 08/07/2020 - 18
PV 10/07/2020 - 4

Texte adoptate :

P9_TA(2020)0190

Proces-verbal
XML 25k
Miercuri, 8 iulie 2020 - Bruxelles

A PREZIDAT: Marcel KOLAJA
Vicepreședinte

18. Anunțarea rezultatelor votului

Președintele a citit rezultatele votului privind:

Propunerea de numire a Helgăi Berger ca membru al Curții de Conturi
Raport referitor la propunerea de numire a Helgăi Berger ca membru al Curții de Conturi [07630/2020 - C9-0129/2020 - 2020/0802(NLE)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Mikuláš Peksa (A9-0126/2020)

(Majoritate simplă)
(Vot secret [articolul 191 alineatul (1) din Regulamentul de procedură])

CANDIDATURĂ

Adoptat (P9_TA(2020)0178)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” din 8, 9 și 10 iulie 2020, punctul 2)
Lista participanților la vot este anexată la prezentul proces-verbal (anexa 1 al PV din 8.7.2020)

Numirea directorului executiv al Autorității Bancare Europene (ABE)
Raport referitor la propunerea de numire a directorului executive al Autorității Bancare Europene (ABE) [N9-0010/2020 - C9-0080/2020 - 2020/0905(NLE)] - Comisia pentru afaceri economice și monetare. Raportoare: Irene Tinagli (A9-0132/2020)

(Majoritate simplă)
(Vot secret [articolul 191 alineatul (1) din Regulamentul de procedură])

NUMIRE

Adoptat (P9_TA(2020)0179)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” din 8, 9 și 10 iulie 2020, punctul 3)
Lista participanților la vot este anexată la prezentul proces-verbal (anexa 2 al PV din 8.7.2020)

Președintele a citit rezultatele voturilor privind cererea de aplicare a procedurii de urgență.:

Dispoziții tranzitorii pentru a combate consecințele crizei COVID-19 [modificarea Regulamentului (UE) 2016/1628] ***I
[COM(2020)0233 - C9-0161/2020 - 2020/0113(COD)] - ENVI

Prin AN (671 pentru, 16 împotrivă, 7 abțineri), Parlamentul a aprobat cererea.

A fost decisă adoptarea procedurii de urgență.

Efectuarea de studii clinice și furnizarea de medicamente de uz uman care conțin organisme modificate genetic sau care constau în organisme modificate genetic și care sunt destinate tratării sau prevenirii COVID-19 ***I
[COM(2020)0261 - C9-0185/2020 - 2020/0128(COD)] - ENVI

Prin AN (618 pentru, 62 împotrivă, 13 abțineri), Parlamentul a aprobat cererea.

A fost decisă adoptarea procedurii de urgență.

Președintele a comunicat rezultatele votului:

Modificarea Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 în ceea ce privește resursele destinate alocării specifice pentru Inițiativa privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor ***I
Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 în ceea ce privește resursele destinate alocării specifice pentru Inițiativa privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor [COM(2020)0206 - C9-0145/2020 - 2020/0086(COD)] - Comisia pentru dezvoltare regională. Raportor: Younous Omarjee (A9-0111/2020)

(Majoritate simplă)

PROPUNEREA COMISIEI

Adoptat prin vot unic (P9_TA(2020)0180)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” din 8, 9 și 10 iulie 2020, punctul 4)

Astfel, prima lectură a Parlamentului este încheiată.

Modificarea Regulamentului (UE) 2017/2454 în ceea ce privește datele de aplicare, din cauza izbucnirii crizei COVID-19 *
Raport referitor la propunerea de regulament al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) 2017/2454 în ceea ce privește datele de aplicare, din cauza izbucnirii crizei COVID-19 [COM(2020)0201 - 2020/0084(CNS)] - Comisia pentru afaceri economice și monetare. Raportor: Luděk Niedermayer (A9-0123/2020)

(Majoritate simplă)

PROPUNEREA COMISIEI

Adoptat prin vot unic (P9_TA(2020)0181)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” din 8, 9 și 10 iulie 2020, punctul 5)

Răpirile internaționale și pe plan intern de către unul dintre părinți ale copiilor din UE în Japonia
Propunere de rezoluție B9-0205/2020

(Majoritate simplă)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat prin vot unic (P9_TA(2020)0182)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” din 8, 9 și 10 iulie 2020, punctul 6)

Drepturile persoanelor cu dizabilități intelectuale și ale familiilor lor în cadrul crizei COVID-19
Propunere de rezoluție B9-0204/2020

(Majoritate simplă)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat prin vot unic (P9_TA(2020)0183)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” din 8, 9 și 10 iulie 2020, punctul 7)

Președintele a citit rezultatele votului privind moțiunile de procedură (articolul 67 alineatul (1) din Regulamentul de procedură):

Norme specifice privind detașarea conducătorilor auto în sectorul transportului rutier și cerințe de control ***II
Recomandare pentru a doua lectură referitoare la poziția în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării directivei Parlamentului European și a Consiliului de stabilire a unor norme specifice cu privire la Directiva 96/71/CE și la Directiva 2014/67/UE privind detașarea conducătorilor auto în sectorul transportului rutier și de modificare a Directivei 2006/22/CE în ceea ce privește cerințele de control și a Regulamentului (UE) nr. 1024/2012 [05112/1/2020 - C9-0106/2020 - 2017/0121(COD)] - Comisia pentru transport și turism. Raportoare: Kateřina Konečná (A9-0114/2020)

(Majoritatea membrilor care compun Parlamentul)

PROPUNERE DE RESPINGERE IMEDIATĂ A POZIȚIEI CONSILIULUI

Respins
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” din 8, 9 și 10 iulie 2020, punctul 8)

Duratele de conducere zilnice și săptămânale, pauzele minime și perioadele de repaus zilnic și săptămânal și poziționarea prin intermediul tahografelor ***II
Recomandare pentru a doua lectură referitoare la poziția în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării regulamentului Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 561/2006 în ceea ce privește cerințele minime referitoare la duratele de conducere zilnice și săptămânale maxime, pauzele minime și perioadele de repaus zilnic și săptămânal și a Regulamentului (UE) nr. 165/2014 în ceea ce privește poziționarea prin intermediul tahografelor [05114/1/2020 - C9-0104/2020 - 2017/0122(COD)] - Comisia pentru transport și turism. Raportoare: Henna Virkkunen (A9-0115/2020)

(Majoritatea membrilor care compun Parlamentul)

PROPUNERE DE RESPINGERE IMEDIATĂ A POZIȚIEI CONSILIULUI

Respins
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” din 8, 9 și 10 iulie 2020, punctul 9)

Adaptarea la evoluțiile din sectorul transportului rutier ***II
Recomandare pentru a doua lectură referitoare la poziţia în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării regulamentului Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1071/2009, (CE) nr. 1072/2009 și (UE) nr. 1024/2012 în vederea adaptării acestora la evoluțiile sectorului transportului rutier [05115/1/2020 - C9-0105/2020 - 2017/0123(COD)] - Comisia pentru transport și turism. Raportor: Ismail Ertug (A9-0116/2020)

(Majoritatea membrilor care compun Parlamentul)

PROPUNERE DE RESPINGERE IMEDIATĂ A POZIȚIEI CONSILIULUI

Respins
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” din 8, 9 și 10 iulie 2020, punctul 10)

Președintele a comunicat rezultatele votului la amendamentele privind:

Modificarea Directivelor (UE) 2017/2455 și (UE) 2019/1995 în ceea ce privește datele de transpunere și aplicare, din cauza izbucnirii crizei COVID-19 *
Raport referitor la propunerea de decizie a Consiliului de modificare a Directivelor (UE) 2017/2455 și (UE) 2019/1995 în ceea ce privește datele de transpunere și aplicare, din cauza izbucnirii crizei COVID-19 [COM(2020)0198 - 2020/0082(CNS)] - Comisia pentru afaceri economice și monetare. Raportor: Ondřej Kovařík (A9-0122/2020)

(Majoritate simplă)

AMENDAMENTE

A se vedea Texte adoptate (P9_TA(2020)0189)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” din 8, 9 și 10 iulie 2020, punctul 12)

Activitățile financiare ale Băncii Europene de Investiții - raportul anual 2019
Raportul anual pe 2019 referitor la activitățile financiare ale Băncii Europene de Investiții [2019/2126(INI)] - Comisia pentru bugete. Raportor: David Cormand (A9-0081/2020)

(Majoritate simplă)

AMENDAMENTE

A se vedea Texte adoptate (P9_TA(2020)0190)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” din 8, 9 și 10 iulie 2020, punctul 13)

Controlul activităților financiare ale Băncii Europene de Investiții - raportul anual pe 2018
Raport referitor la controlul activităților financiare ale Băncii Europene de Investiții - raportul anual pe 2018 [2019/2127(INI)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Bas Eickhout (A9-0118/2020)

(Majoritate simplă)

AMENDAMENTE

A se vedea Texte adoptate (P9_TA(2020)0191)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” din 8, 9 și 10 iulie 2020, punctul 14)

Ultima actualizare: 18 august 2021Aviz juridic - Politica de confidențialitate