Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2019/2126(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

A9-0081/2020

Debatter :

Omröstningar :

PV 08/07/2020 - 18
PV 10/07/2020 - 4

Antagna texter :

P9_TA(2020)0190

Protokoll
XML 25k
Onsdagen den 8 juli 2020 - Bryssel

ORDFÖRANDESKAP: Marcel KOLAJA
Vice talman

18. Tillkännagivande av omröstningsresultat

Talmannen läste upp resultaten av omröstningen om följande ärenden:

Utnämning av Helga Berger till ledamot av revisionsrätten
Betänkande om utnämning av Helga Berger till ledamot av revisionsrätten [07630/2020 - C9-0129/2020 - 2020/0802(NLE)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Mikuláš Peksa (A9-0126/2020)

(enkel majoritet erfordrades)
(Sluten omröstning (artikel 191.1 i arbetsordningen))

UTNÄMNING

Antogs (P9_TA(2020)0178)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" för den 8, 9 och 10 juli 2020, punkt 2)
Förteckningen över ledamöter som deltog i omröstningen bifogas detta sammanträdesprotokoll (bilaga 1 i protokollet av den 8.7.2020)

Utnämning av verkställande direktören för Europeiska bankmyndigheten (EBA)
Betänkande om förslaget till utnämning av den verkställande direktören för Europeiska bankmyndigheten [N9-0010/2020 - C9-0080/2020 - 2020/0905(NLE)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Irene Tinagli (A9-0132/2020)

(enkel majoritet erfordrades)
(Sluten omröstning (artikel 191.1 i arbetsordningen))

UTNÄMNING

Antogs (P9_TA(2020)0179)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" för den 8, 9 och 10 juli 2020, punkt 3)
Förteckningen över ledamöter som deltog i omröstningen bifogas detta sammanträdesprotokoll (bilaga 2 i protokollet av den 8.7.2020)

Talmannen läste upp resultaten av omröstningen om begäranden om brådskande förfarande:

Övergångsbestämmelser i syfte att hantera effekterna av covid-19-krisen (ändring av förordning (EU) 2016/1628) ***I
[COM(2020)0233 - C9-0161/2020 - 2020/0113(COD)] - ENVI-utskottet

Parlamentet godkände denna begäran genom omröstning med namnupprop (671 röster för, 16 röster emot, 7 nedlagda röster).

Det beslutades att brådskande förfarande skulle tillämpas.

Genomförande av kliniska prövningar med och tillhandahållande av humanläkemedel som innehåller eller består av genetiskt modifierade organismer och är avsedda att behandla eller förebygga sjukdomen covid-19 ***I
[COM(2020)0261 - C9-0185/2020 - 2020/0128(COD)] - ENVI-utskottet

Parlamentet godkände denna begäran genom omröstning med namnupprop (618 röster för, 62 röster emot, 13 nedlagda röster).

Det beslutades att brådskande förfarande skulle tillämpas.

Talmannen läste upp resultaten av omröstningen:

Ändring av förordning (EU) nr 1303/2013 vad gäller medlen för den särskilda tilldelningen för sysselsättningsinitiativet för unga ***I
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 1303/2013 vad gäller medlen för den särskilda tilldelningen för sysselsättningsinitiativet för unga [COM(2020)0206 - C9-0145/2020 - 2020/0086(COD)] - Utskottet för regional utveckling. Föredragande: Younous Omarjee (A9-0111/2020)

(enkel majoritet erfordrades)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P9_TA(2020)0180)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" för den 8, 9 och 10 juli 2020, punkt 4)

Parlamentets första behandling avslutades därmed.

Ändring av förordning (EU) 2017/2454 vad gäller dag för tillämpning till följd av covid-19-utbrottet *
Betänkande om förslaget till rådets förordning om ändring av förordning (EU) 2017/2454 vad gäller dag för tillämpning till följd av covid-19-utbrottet [COM(2020)0201 - 2020/0084(CNS)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Luděk Niedermayer (A9-0123/2020)

(enkel majoritet erfordrades)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P9_TA(2020)0181)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" för den 8, 9 och 10 juli 2020, punkt 5)

Internationella och inhemska bortföranden av barn med EU-medborgarskap i Japan
Resolutionsförslag B9-0205/2020

(enkel majoritet erfordrades)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P9_TA(2020)0182)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" för den 8, 9 och 10 juli 2020, punkt 6)

Rättigheter för personer med intellektuell funktionsnedsättning och deras familjer under covid-19-krisen
Resolutionsförslag B9-0204/2020

(enkel majoritet erfordrades)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P9_TA(2020)0183)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" för den 8, 9 och 10 juli 2020, punkt 7)

Talmannen läste upp resultaten av omröstningen om förslag rörande förfarande (artikel 67.1 i arbetsordningen):

Särskilda regler för utstationering av förare inom vägtransportsektorn och tillsynskrav ***II
Andrabehandlingsrekommendation om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv om fastställande av särskilda regler med avseende på direktiv 96/71/EG och direktiv 2014/67/EU för utstationering av förare inom vägtransportsektorn och om ändring av direktiv 2006/22/EG vad gäller tillsynskrav och förordning (EU) nr 1024/2012 [05112/1/2020 - C9-0106/2020 - 2017/0121(COD)] - Utskottet för transport och turism. Föredragande: Kateřina Konečná (A9-0114/2020)

(en majoritet av parlamentets ledamöter erfordrades)

FÖRSLAG OM OMEDELBAR AVVISNING AV RÅDETS STÅNDPUNKT

Förkastades
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" för den 8, 9 och 10 juli 2020, punkt 8)

Daglig körtid och körtid per vecka, minimigränser för raster, dygns- och veckovila samt positionsbestämning med hjälp av färdskrivare ***II
Andrabehandlingsrekommendation om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 561/2006 vad gäller minimikrav om maximal daglig körtid och körtid per vecka, minimigränser för raster och minsta dygns- och veckovila och av förordning (EU) nr 165/2014 vad gäller positionsbestämning med hjälp av färdskrivare [05114/1/2020 - C9-0104/2020 - 2017/0122(COD)] - Utskottet för transport och turism. Föredragande: Henna Virkkunen (A9-0115/2020)

(en majoritet av parlamentets ledamöter erfordrades)

FÖRSLAG OM OMEDELBAR AVVISNING AV RÅDETS STÅNDPUNKT

Förkastades
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" för den 8, 9 och 10 juli 2020, punkt 9)

Anpassning till utvecklingen inom vägtransportsektorn ***II
Andrabehandlingsrekommendation om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordningarna (EG) nr 1071/2009, (EG) nr 1072/2009 och (EU) nr 1024/2012 i syfte att anpassa dem till utvecklingen inom vägtransportsektorn [05115/1/2020 - C9-0105/2020 - 2017/0123(COD)] - Utskottet för transport och turism. Föredragande: Ismail Ertug (A9-0116/2020)

(en majoritet av parlamentets ledamöter erfordrades)

FÖRSLAG OM OMEDELBAR AVVISNING AV RÅDETS STÅNDPUNKT

Förkastades
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" för den 8, 9 och 10 juli 2020, punkt 10)

Talmannen läste upp resultaten av omröstningen om ändringsförslagen till följande ärenden:

Ändring av direktiven (EU) 2017/2455 och (EU) 2019/1995 vad gäller dag för införlivande och dag för tillämpning till följd av covid-19-utbrottet *
Betänkande om förslaget till rådets beslut om ändring av direktiven (EU) 2017/2455 och (EU) 2019/1995 vad gäller dag för införlivande och dag för tillämpning till följd av covid-19-utbrottet [COM(2020)0198 - 2020/0082(CNS)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Ondřej Kovařík (A9-0122/2020)

(enkel majoritet erfordrades)

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Se Antagna Texter (P9_TA(2020)0189)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" för den 8, 9 och 10 juli 2020, punkt 12)

Europeiska investeringsbankens finansiella verksamhet – årsrapport 2019
Betänkande om Europeiska investeringsbankens finansiella verksamhet – årsrapport 2019 [2019/2126(INI)] - Budgetutskottet. Föredragande: David Cormand (A9-0081/2020)

(enkel majoritet erfordrades)

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Se Antagna Texter (P9_TA(2020)0190)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" för den 8, 9 och 10 juli 2020, punkt 13)

Kontrollen av Europeiska investeringsbankens finansiella verksamhet – årsrapport 2018
Betänkande om kontrollen av Europeiska investeringsbankens finansiella verksamhet – årsrapport 2018 [2019/2127(INI)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Bas Eickhout (A9-0118/2020)

(enkel majoritet erfordrades)

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Se Antagna Texter (P9_TA(2020)0191)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" för den 8, 9 och 10 juli 2020, punkt 14)

Senaste uppdatering: 18 augusti 2021Rättsligt meddelande - Integritetspolicy