Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
XML 2k
Сряда, 8 юли 2020 г. - Брюксел

19. Стратегията на ЕС за общественото здраве след COVID-19 (продължeние на разискването)
CRE

Изявления на Съвета и на Комисията: Стратегията на ЕС за общественото здраве след COVID-19 (2020/2691(RSP))

(Начало на разискването: точка 17 от протокола от 8.7.2020 г.)

Stella Kyriakides (член на Комисията) направи изявление.

Изказаха се Peter Liese, от името на групата PPE, Heléne Fritzon, от името на групата S&D, Véronique Trillet-Lenoir, от името на групата Renew, Silvia Sardone, от името на групата ID, Petra De Sutter, от името на групата Verts/ALE, и Margarita de la Pisa Carrión, от името на групата ECR.

(Продължение на разискването: точка 21 от протокола от 8.7.2020 г.)

Последно осъвременяване: 18 август 2021 г.Правна информация - Политика за поверителност