Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Zapisnik
XML 1k
Srijeda, 8. srpnja 2020. - Bruxelles

19. Strategija za javno zdravlje EU-a nakon pandemije bolesti COVID-19 (nastavak rasprave)
CRE

Izjave Vijeća i Komisije: Strategija za javno zdravlje EU-a nakon pandemije bolesti COVID-19 (2020/2691(RSP))

(Početak rasprave: točka 17. zapisnika od 8.7.2020.)

Stella Kyriakides (povjerenica Komisije) dao je izjavu.

Govorili su Peter Liese, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Heléne Fritzon, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Véronique Trillet-Lenoir, u ime Kluba zastupnika Renew-a, Silvia Sardone, u ime Kluba zastupnika ID-a, Petra De Sutter, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, i Margarita de la Pisa Carrión, u ime Kluba zastupnika ECR-a.

(Nastavak rasprave: točka 21. zapisnika od 8.7.2020.)

Posljednje ažuriranje: 18. kolovoza 2021.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti