Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
XML 2k
Streda, 8. júla 2020 - Brusel

19. Stratégia EÚ v oblasti verejného zdravia po skončení pandémie COVID-19 (pokračovanie rozpravy)
CRE

Vyhlásenia Rady a Komisie: Stratégia EÚ v oblasti verejného zdravia po skončení pandémie COVID-19 (2020/2691(RSP))

(Začiatok rozpravy: bod 17 zápisnice zo dňa 8.7.2020)

Stella Kyriakides (členka Komisie) vystúpila s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Peter Liese v mene skupiny PPE, Heléne Fritzon v mene skupiny S&D, Véronique Trillet-Lenoir v mene skupiny Renew, Silvia Sardone v mene skupiny ID, Petra De Sutter v mene skupiny Verts/ALE a Margarita de la Pisa Carrión v mene skupiny ECR.

(Pokračovanie rozpravy: bod 21 zápisnice zo dňa 8.7.2020)

Posledná úprava: 18. augusta 2021Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia