Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2020/2691(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

RC-B9-0216/2020

Rozpravy :

PV 08/07/2020 - 21
CRE 08/07/2020 - 21

Hlasovanie :

PV 09/07/2020 - 22
PV 10/07/2020 - 17

Prijaté texty :

P9_TA(2020)0205

Zápisnica
XML 7k
Streda, 8. júla 2020 - Brusel

21. Stratégia EÚ v oblasti verejného zdravia po skončení pandémie COVID-19 (pokračovanie rozpravy)
CRE

Vyhlásenia Rady a Komisie: Stratégia EÚ v oblasti verejného zdravia po skončení pandémie COVID-19 (2020/2691(RSP))

(Začiatok rozpravy: bod 17 zápisnice zo dňa 8.7.2020 a bod 19 zápisnice zo dňa 8.7.2020)

Vystúpili títo poslanci: Kateřina Konečná v mene skupiny GUE/NGL, Daniela Rondinelli – nezaradená poslankyňa, Dolors Montserrat, István Ujhelyi, Nicolae Ştefănuță, Joëlle Mélin, Tilly Metz, Helmut Geuking, Jessica Polfjärd, Javi López, Kim Van Sparrentak, Edina Tóth a Mohammed Chahim.

Vystúpili: Stella Kyriakides (členka Komisie) a Michael Roth (predseda Rady).

Návrhy uznesení predložené na základe článku 132 ods. 2 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

—   Kateřina Konečná a Marc Botenga, v mene skupiny GUE/NGL, o stratégii EÚ v oblasti verejného zdravia po pandémii COVID-19 (2020/2691(RSP)) (B9-0216/2020);

—   Alexandr Vondra, v mene skupiny ECR, o stratégii EÚ v oblasti verejného zdravia po pandémii COVID-19 (2020/2691(RSP)) (B9-0217/2020);

—   Jytte Guteland, v mene skupiny S&D, o stratégii EÚ v oblasti verejného zdravia po pandémii COVID-19 (2020/2691(RSP)) (B9-0218/2020);

—   Véronique Trillet-Lenoir, v mene skupiny Renew, o stratégii EÚ v oblasti verejného zdravia po COVID-19 (2020/2691(RSP)) (B9-0219/2020);

—   Petra de Sutter, v mene skupiny Verts/ALE, o stratégii EÚ v oblasti verejného zdravia po pandémii COVID-19 (2020/2691(RSP)) (B9-0220/2020);

—   Peter Liese, v mene skupiny PPE, o stratégii EÚ v oblasti verejného zdravia po pandémii COVID-19 (2020/2691(RSP)) (B9-0221/2020).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 12 zápisnice zo dňa 9.7.2020 (pozmeňujúce návrhy), bod 15 zápisnice zo dňa 10.7.2020 (záverečné hlasovanie).

Posledná úprava: 18. augusta 2021Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia