Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2020/2691(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B9-0216/2020

Debatter :

PV 08/07/2020 - 21
CRE 08/07/2020 - 21

Omröstningar :

PV 09/07/2020 - 22
PV 10/07/2020 - 17

Antagna texter :

P9_TA(2020)0205

Protokoll
XML 7k
Onsdagen den 8 juli 2020 - Bryssel

21. EU:s folkhälsostrategi efter covid-19 (fortsättning på debatten)
CRE

Uttalanden av rådet och kommissionen: EU:s folkhälsostrategi efter covid-19 (2020/2691(RSP))

(Tidigare delar av debatten: punkt 17 i protokollet av den 8.7.2020 och punkt 19 i protokollet av den 8.7.2020)

Talare: Kateřina Konečná för GUE/NGL-gruppen, Daniela Rondinelli, grupplös, Dolors Montserrat, István Ujhelyi, Nicolae Ştefănuță, Joëlle Mélin, Tilly Metz, Helmut Geuking, Jessica Polfjärd, Javi López, Kim Van Sparrentak, Edina Tóth och Mohammed Chahim.

Talare: Stella Kyriakides (ledamot av kommissionen) och Michael Roth (rådets tjänstgörande ordförande).

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 132.2 i arbetsordningen):

—   Kateřina Konečná och Marc Botenga, för GUE/NGL-gruppen, om EU:s folkhälsostrategi efter covid-19 (2020/2691(RSP)) (B9-0216/2020);

—   Alexandr Vondra, för ECR-gruppen, om EU:s folkhälsostrategi efter covid-19 (2020/2691(RSP)) (B9-0217/2020);

—   Jytte Guteland, för S&D-gruppen, om EU:s folkhälsostrategi efter covid-19 (2020/2691(RSP)) (B9-0218/2020);

—   Véronique Trillet-Lenoir, för Renew-gruppen, om EU:s folkhälsostrategi efter covid-19 (2020/2691(RSP)) (B9-0219/2020);

—   Petra de Sutter, för Verts/ALE-gruppen, om EU:s folkhälsostrategi efter covid-19 (2020/2691(RSP)) (B9-0220/2020);

—   Peter Liese, för PPE-gruppen, om EU:s folkhälsostrategi efter covid-19 (2020/2691(RSP)) (B9-0221/2020).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 12 i protokollet av den 9.7.2020 (ändringsförslag), punkt 15 i protokollet av den 10.7.2020 (slutomröstning).

Senaste uppdatering: 18 augusti 2021Rättsligt meddelande - Integritetspolicy