Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Protokoll
Kolmapäev, 8. juuli 2020 - Brüssel
 1.Istungjärgu jätkamine
 2.Istungi algus
 3.Eelmiste istungite protokollide kinnitamine
 4.Nõukogu esimesele lugemisele eelnevad läbirääkimised (kodukorra artikkel 71)
 5.Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikli 111 lõige 6)
 6.Esitatud dokumendid
 7.Suuliselt vastatavad küsimused (esitamine)
 8.Tööplaan
 9.Saksamaa eesistumisaja tegevuskava tutvustus (arutelu)
 10.Istungi jätkamine
 11.Esimene hääletusvoor
 12.Euroopa Ülemkogu 19. juuni 2020. aasta kohtumise järeldused - Valmistumine Euroopa Ülemkogu 17. –18. juuli 2020. aasta kohtumiseks (arutelu)
 13.Istungi jätkamine
 14.Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis
 15.Puutumatuse äravõtmise taotlus
 16.Liidu terviklik poliitika rahapesu ja terrorismi rahastamise ärahoidmiseks – komisjoni tegevuskava ja muud hiljutised arengud (arutelu)
 17.ELi rahvatervise strateegia pärast COVID-19 kriisi (arutelu)
 18.Hääletustulemuste teatavaks tegemine
 19.ELi rahvatervise strateegia pärast COVID-19 kriisi (arutelu jätkamine)
 20.Teine hääletusvoor
 21.ELi rahvatervise strateegia pärast COVID-19 kriisi (arutelu jätkamine)
 22.Selgitused hääletuse kohta
 23.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 24.Järgmise istungi päevakord
 25.Istungi lõpp
 Kohalolijate nimekiri
 1. lisa – Helga Bergeri nimetamine kontrollikoja liikmeks
 2. lisa – Euroopa Pangandusjärelevalve (EBA) tegevdirektori ametissenimetamine
Protokoll (181 kb)
29/09/2020 11:18
  Kohalolijate nimekiri (43 kb)
29/09/2020 11:02
  1 lisa (7 kb)
29/09/2020 11:18
  2 lisa (7 kb)
29/09/2020 11:18
 
Protokoll (82 kb)
29/09/2020 11:18
  Kohalolijate nimekiri (12 kb)
29/09/2020 11:02
  Hääletustulemused (77 kb)
03/08/2020 08:32
  Nimelise hääletuse tulemused (164 kb)
01/09/2020 12:42
 
Protokoll (316 kb)
29/09/2020 11:18
  Kohalolijate nimekiri (76 kb)
29/09/2020 11:02
  Hääletustulemused (221 kb)
03/08/2020 08:32
  Nimelise hääletuse tulemused (1576 kb)
01/09/2020 12:42
Viimane päevakajastamine: 29. september 2020Õigusteave - Privaatsuspoliitika