Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Notulen
Woensdag 8 juli 2020 - Brussel
 1.Hervatting van de zitting
 2.Opening van de vergadering
 3.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergaderingen
 4.Onderhandelingen voorafgaand aan de eerste lezing van het Parlement (artikel 71 van het Reglement)
 5.Gedelegeerde handelingen (artikel 111, lid 6, van het Reglement)
 6.Ingekomen stukken
 7.Vragen met verzoek om mondeling antwoord (indiening)
 8.Regeling van de werkzaamheden
 9.Presentatie van het activiteitenprogramma van het Duitse voorzitterschap (debat)
 10.Hervatting van de vergadering
 11.Eerste stemming
 12.Conclusies van de bijeenkomst van de Europese Raad van 19 juni 2020 - Voorbereiding van de bijeenkomst van de Europese Raad van 17 en 18 juli 2020 (debat)
 13.Hervatting van de vergadering
 14.Samenstelling commissies en delegaties
 15.Verzoek om opheffing van de immuniteit
 16.Een alomvattend EU-beleid voor de preventie van witwassen en financieren van terrorisme - Actieplan van de Commissie en andere recente ontwikkelingen (debat)
 17.EU-strategie voor volksgezondheid voor de periode na COVID-19 (debat)
 18.Bekendmaking van de uitslag van de stemming
 19.EU-strategie voor volksgezondheid voor de periode na COVID-19 (voortzetting van het debat)
 20.Tweede stemming
 21.EU-strategie voor volksgezondheid voor de periode na COVID-19 (voortzetting van het debat)
 22.Stemverklaringen
 23.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 24.Agenda van de volgende vergadering
 25.Sluiting van de vergadering
 Presentielijst
 Bijlage 1 - Benoeming van Helga Berger tot lid van de Rekenkamer
 Bijlage 2 - Benoeming van de uitvoerend directeur van de Europese Bankautoriteit (EBA)
Notulen (185 kb)
29/09/2020 11:26
  Presentielijst (43 kb)
29/09/2020 11:06
  Bijlage 1 (7 kb)
29/09/2020 11:26
  Bijlage 2 (7 kb)
29/09/2020 11:26
 
Notulen (83 kb)
29/09/2020 11:26
  Presentielijst (12 kb)
29/09/2020 11:06
  Uitslag van de stemming (77 kb)
03/08/2020 08:33
  Hoofdelijke stemming (161 kb)
18/08/2020 14:58
 
Notulen (326 kb)
29/09/2020 11:26
  Presentielijst (76 kb)
29/09/2020 11:06
  Uitslag van de stemming (226 kb)
03/08/2020 08:33
  Hoofdelijke stemming (1578 kb)
18/08/2020 14:58
Laatst bijgewerkt op: 29 september 2020Juridische mededeling - Privacybeleid