Prejšnje 
 Naslednje 
PVTACRE
Zapisnik
Sreda, 8. julij 2020 - Bruselj
 1.Nadaljevanje zasedanja
 2.Otvoritev seje
 3.Sprejetje zapisnikov predhodnih sej
 4.Pogajanja pred prvo obravnavo v Parlamentu (člen 71 Poslovnika)
 5.Delegirani akti (člen 111(6) Poslovnika)
 6.Predložitev dokumentov
 7.Vprašanja za ustni odgovor (predložitev)
 8.Razpored dela
 9.Predstavitev programa dejavnosti nemškega predsedstva (razprava)
 10.Nadaljevanje seje
 11.Prvi čas glasovanja
 12.Sklepi z zasedanja Evropskega sveta z dne 19. junija 2020 - Priprave na zasedanje Evropskega sveta 17. in 18. julija 2020 (razprava)
 13.Nadaljevanje seje
 14.Sestava odborov in delegacij
 15.Zahteva za odvzem imunitete
 16.Celovita politika Unije na področju preprečevanja pranja denarja in boja proti financiranju terorizma – akcijski načrt Komisije in drugi nedavni dogodki (razprava)
 17.Strategija EU na področju javnega zdravja po pandemiji COVID-19 (razprava)
 18.Razglasitev izidov glasovanja
 19.Strategija EU na področju javnega zdravja po pandemiji COVID-19 (nadaljevanje razprave)
 20.Drugi čas glasovanja
 21.Strategija EU na področju javnega zdravja po pandemiji COVID-19 (nadaljevanje razprave)
 22.Obrazložitve glasovanja
 23.Popravki in namere glasovanj
 24.Dnevni red naslednje seje
 25.Zaključek seje
 SEZNAM NAVZOČIH
 Priloga 1 - Imenovanje Helge Berger za članico Računskega sodišča
 Priloga 2 - Imenovanje izvršnega direktorja Evropskega bančnega organa (EBA)
Zapisnik (176 kb) Seznam navzočih (43 kb) Izidi glasovanja (303 kb) Poimensko glasovanje (9158 kb) Priloga 1 (7 kb) Priloga 2 (7 kb) 
 
Zapisnik (176 kb) Seznam navzočih (43 kb) Izidi glasovanja (303 kb) Poimensko glasovanje (9158 kb) Priloga 1 (7 kb) Priloga 2 (7 kb) 
 
Zapisnik (82 kb) Seznam navzočih (12 kb) Izidi glasovanja (77 kb) Poimensko glasovanje (163 kb)    
 
Zapisnik (305 kb) Seznam navzočih (77 kb) Izidi glasovanja (227 kb) Poimensko glasovanje (1575 kb)    
Zadnja posodobitev: 18. avgust 2021Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov