Föregående 
 Nästa 
ProtokollOmröstningarOmröstningar med namnuppropAntagna texterFullständigt förhandlingsreferat
Protokoll
Onsdagen den 8 juli 2020 - Bryssel
 1.Återupptagande av sessionen
 2.Öppnande av sammanträdet
 3.Justering av protokoll från föregående sammanträden
 4.Förhandlingar inför parlamentets första behandling (artikel 71 i arbetsordningen)
 5.Delegerade akter (artikel 111.6 i arbetsordningen)
 6.Inkomna dokument
 7.Frågor för muntligt besvarande (inkomna dokument)
 8.Arbetsplan
 9.Presentation av verksamhetsprogrammet för det tyska ordförandeskapet (debatt)
 10.Återupptagande av sammanträdet
 11.Första omröstningsomgången
 12.Slutsatser från Europeiska rådets möte den 19 juni 2020 - Förberedelser inför Europeiska rådets möte den 17–18 juli 2020 (debatt)
 13.Återupptagande av sammanträdet
 14.Utskottens och delegationernas sammansättning
 15.Begäran om upphävande av immunitet
 16.En övergripande EU-politik för förebyggande av penningtvätt och finansiering av terrorism – kommissionens handlingsplan och annan utveckling på senare tid (debatt)
 17.EU:s folkhälsostrategi efter covid-19 (debatt)
 18.Tillkännagivande av omröstningsresultat
 19.EU:s folkhälsostrategi efter covid-19 (fortsättning på debatten)
 20.Andra omröstningsomgången
 21.EU:s folkhälsostrategi efter covid-19 (fortsättning på debatten)
 22.Röstförklaringar
 23.Rättelser och avsiktsförklaringar till avgivna röster
 24.Föredragningslista för nästa sammanträde
 25.Avslutande av sammanträdet
 NÄRVAROLISTA
 Bilaga 1 - Utnämning av Helga Berger till ledamot av revisionsrätten
 Bilaga 2 - Utnämning av verkställande direktören för Europeiska bankmyndigheten (EBA)
Protokoll (184 kb) Närvarolista (43 kb) Omröstningsresultat (304 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (5345 kb) Bilaga 1 (7 kb) Bilaga 2 (7 kb) 
 
Protokoll (184 kb) Närvarolista (43 kb) Omröstningsresultat (304 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (5345 kb) Bilaga 1 (7 kb) Bilaga 2 (7 kb) 
 
Protokoll (81 kb) Närvarolista (12 kb) Omröstningsresultat (79 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (164 kb)    
 
Protokoll (310 kb) Närvarolista (76 kb) Omröstningsresultat (221 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (1577 kb)    
Senaste uppdatering: 18 augusti 2021Rättsligt meddelande - Integritetspolicy