Rodyklė 
ProtokolasBalsavimaiVardinis balsavimasPriimti tekstaiStenograma
Protokolas - Balsavimo rezultatai
XML 306kPDF 237kWORD 77k
Trečiadienis, 2020 m. liepos 8 d. - Briuselis
 Santrumpos ir simboliai

 1. Elektroninė krovinių vežimo informacija ***II

 2. Helgos Berger skyrimas Audito Rūmų nare

 3. Europos bankininkystės institucijos (EBI) vykdomojo direktoriaus skyrimas

 4. Dalinis Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 keitimas dėl specialaus asignavimo Jaunimo užimtumo iniciatyvai lėšų ***I

 5. Reglamento (ES) 2017/2454 dalinis keitimas, kiek tai susiję su taikymo datomis, dėl COVID-19 krizės protrūkio *

 6. Tarptautinis ir vidaus tėvų vykdomas vaikų iš ES grobimas Japonijoje

 7. Protinę negalią turinčių asmenų teisės COVID-19 krizės metu

 8. Konkrečios kelių transporto vairuotojų komandiravimo taisyklės ir vykdymo užtikrinimo reikalavimai ***II

 9. Kasdienio bei kassavaitinio vairavimo trukmė, minimalios pertraukos ir poilsio laikotarpiai ir vietos nustatymas tachografais ***II

 10. Priderinimas prie kelių transporto sektoriaus pokyčių ***II

 11. Europos piliečių iniciatyva: laikinosios priemonės, susijusios su nustatytais rinkimo, tikrinimo ir nagrinėjimo etapų terminais, atsižvelgiant į COVID-19 protrūkį ***I

 12. Direktyvų (ES) 2017/2455 ir (ES) 2019/1995 dalinis keitimas, kiek tai susiję su perkėlimo į nacionalinę teisę ir taikymo datomis dėl COVID-19 krizės protrūkio *

 13. 2019 m. metinis pranešimas dėl Europos investicijų banko finansinės veiklos

 14. 2018 m. metinis pranešimas dėl Europos investicijų banko finansinės veiklos kontrolės

 15. 2018 m. metinis pranešimas „Europos Sąjungos finansinių interesų apsauga. Kova su sukčiavimu“

 16. Humanitarinė padėtis Venesueloje ir migracijos ir pabėgėlių krizė

 17. Valstybių narių užimtumo politikos gairės *

 18. Taisomojo biudžeto Nr. 5 projektas. Tolesnis paramos reaguojant į Sirijos krizę teikimas pabėgėliams ir priimančiosioms bendruomenėms Jordanijoje, Libane ir Turkijoje

 19. Nenumatytų atvejų rezervo lėšų mobilizavimas 2020 m. siekiant toliau teikti humanitarinę paramą pabėgėliams Turkijoje

 20. Tam tikrai būdai naudoti chromo trioksidą

 21. Prieštaravimas, vadovaujantis Darbo tvarkos taisyklių 112 straipsnio 2 ir 3 dalimis: veikliosios medžiagos, įskaitant flumioksaziną

 22. Visapusiška Europos politika energijos kaupimo klausimu

 23. Transeuropinės energetikos infrastruktūros gairių peržiūra

 24. Europos Sąjungos ir Naujosios Zelandijos susitarimo, dėl kurio deramasi, dėl keitimosi asmens duomenimis, siekiant kovoti su sunkiais nusikaltimais ir terorizmu sudarymas

 25. Cheminių medžiagų strategija tvarumui užtikrinti

 26. Pereinamojo laikotarpio nuostatos dėl COVID-19 krizės poveikio (Reglamento (ES) 2016/1628 dalinis pakeitimas) ***I

 27. Žmonėms skirtų vaistų, kuriuose yra genetiškai modifikuotų organizmų arba kurie iš jų sudaryti ir kurie skirti koronavirusinės ligos gydymui arba profilaktikai, klinikinių tyrimų vykdymas ir tiekimas ***I

 28. Visapusiška Sąjungos kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu politika: Komisijos veiksmų planas ir kiti pastarojo meto pokyčiai

 29. ES visuomenės sveikatos strategija laikotarpiu po COVID-19
Atnaujinta: 2020 m. spalio 15 d.Teisinė informacija - Privatumo politika