Kazalo 
ZapisnikGlasovanjaPoimensko glasovanjeSprejeta besedilaDobesedni zapis
Zapisnik - Izidi glasovanj
XML 303kPDF 227kWORD 77k
Sreda, 8. julij 2020 - Bruselj
 Pomen kratic in znakov

 1. Elektronske informacije o prevozu blaga ***II

 2. Imenovanje Helge Berger za članico Računskega sodišča

 3. Imenovanje izvršnega direktorja Evropskega bančnega organa (EBA)

 4. Sprememba Uredbe (EU) št. 1303/2013 glede virov za posebno dodelitev za pobudo za zaposlovanje mladih ***I

 5. Sprememba Uredbe (EU) 2017/2454 glede datumov začetka uporabe zaradi krize, ki jo je povzročil izbruh COVID-19

 6. Mednarodne in domače starševske ugrabitve otrok iz EU na Japonskem

 7. Pravice oseb z motnjami v duševnem razvoju in njihovih družin v času krize zaradi COVID-19

 8. Posebna pravila za napotitev voznikov v sektorju cestnega prometa in zahteve za izvrševanje ***II

 9. Dnevni in tedenski čas vožnje, najkrajši odmori ter čas počitka glede določanja položaja s tahografi ***II

 10. Prilagoditev razvoju v sektorju cestnega prevoza ***II

 11. Evropska državljanska pobuda začasni ukrepi glede rokov za faze zbiranja, preverjanja in pregleda zaradi izbruha COVID-19 ***I

 12. - Sprememba direktiv (EU) 2017/2455 in (EU) 2019/1995 glede datumov prenosa in začetka uporabe zaradi krize, ki je posledica izbruha COVID-19 *

 13. Finančne dejavnosti Evropske investicijske banke - letno poročilo za leto 2019

 14. Nadzor nad finančnimi dejavnostmi Evropske investicijske banke - letno poročilo za leto 2018

 15. Zaščita finančnih interesov Evropske unije – boj proti goljufijam – letno poročilo za leto 2018

 16. Humanitarne razmere v Venezueli ter migracijska in begunska kriza

 17. Smernice za politike zaposlovanja držav članic *

 18. Predlog spremembe proračuna št. 5/2020: nadaljevanje pomoči beguncem in gostiteljskim skupnostim v odziv na sirsko krizo v Jordaniji, Libanonu in Turčiji

 19. Sprostitev varnostne rezerve v letu 2020 za nadaljnjo humanitarno pomoč beguncem v Turčiji

 20. Nasprotovanje v skladu s členom 112(2) in (3) Poslovnika: nekatere uporabe kromovega trioksida

 21. Nasprotovanje v skladu s členom 112(2) in (3) Poslovnika: aktivne snovi, vključno s flumioksazinom

 22. Celovit evropski pristop k shranjevanju energije

 23. Sprememba smernic za vseevropsko energetsko infrastrukturo

 24. Sklenitev sporazuma o izmenjavi osebnih podatkov za boj proti hudim kaznivim dejanjem in terorizmu, o katerem se pogajata EU in Nova Zelandija

 25. Trajnostna strategija za kemikalije

 26. Prehodne določbe za obravnavo vpliva krize zaradi COVID-19 (sprememba Uredbe (EU) 2016/1628) ***I

 27. Izvajanje kliničnih preskušanj zdravil za uporabo v humani medicini za zdravljenje ali preprečevanje koronavirusne bolezni, ki vsebujejo gensko spremenjene organizme ali so iz njih sestavljena, in njihova dobava ***I

 28. Celovita politika Unije o preprečevanju pranja denarja in boju proti financiranju terorizma – akcijski načrt Komisije in drugi nedavni dogodki

 29. Strategija EU na področju javnega zdravja po pandemiji COVID–19
Zadnja posodobitev: 15. oktober 2020Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov