Index 
ProtokollOmröstningarOmröstningar med namnuppropAntagna texterFullständigt förhandlingsreferat
Protokoll - Omröstningsresultat
XML 304kPDF 221kWORD 79k
Onsdagen den 8 juli 2020 - Bryssel
 Förkortningar och symboler

 1. Elektronisk godstransportinformation ***II

 2. Utnämning av Helga Berger till ledamot av revisionsrätten

 3. Utnämning av verkställande direktören för Europeiska bankmyndigheten (EBA)

 4. Ändring av förordning (EU) nr 1303/2013 vad gäller medlen för den särskilda tilldelningen för sysselsättningsinitiativet för unga ***I

 5. Ändring av förordning (EU) 2017/2454 vad gäller dag för tillämpning till följd av covid-19-utbrottet *

 6. Internationella och inhemska bortföranden av barn med EU-medborgarskap i Japan

 7. Rättigheter för personer med intellektuell funktionsnedsättning och deras familjer under covid-19-krisen

 8. Särskilda regler för utstationering av förare inom vägtransportsektorn och tillsynskrav ***II

 9. Daglig körtid och körtid per vecka, minimigränser för raster, dygns- och veckovila samt positionsbestämning med hjälp av färdskrivare ***II

 10. Anpassning till utvecklingen inom vägtransportsektorn ***II

 11. Det europeiska medborgarinitiativet: tillfälliga åtgärder vad gäller de tidsfrister för insamling, kontroll och granskning med hänsyn till covid-19-utbrottet ***I

 12. Ändring av direktiven (EU) 2017/2455 och (EU) 2019/1995 vad gäller dag för införlivande och dag för tillämpning till följd av covid-19-utbrottet *

 13. Europeiska investeringsbankens finansiella verksamhet – årsrapport 2019

 14. Kontrollen av Europeiska investeringsbankens finansiella verksamhet – årsrapport 2018

 15. Skydd av Europeiska unionens ekonomiska intressen – bedrägeribekämpning – årsrapport 2018

 16. Den humanitära situationen i Venezuela och migrations- och flyktingkrisen

 17. Riktlinjer för medlemsstaternas sysselsättningspolitik *

 18. Ändringsbudget nr 5/2020 för budgetåret 2020 – Fortsatt stöd till flyktingar och värdsamhällen i Jordanien, Libanon och Turkiet med anledning av krisen i Syrien

 19. Ianspråktagande av marginalen för oförutsedda utgifter 2020: fortsatt humanitärt bistånd till flyktingar i Turkiet

 20. Invändning enligt artikel 112.2 och 112.3: Viss användning av kromtrioxid

 21. Invändning enligt artikel 112.2 och 112.3: Verksamma ämnen, däribland flumioxazin

 22. En övergripande EU-strategi för energilagring

 23. Översyn av riktlinjerna för transeuropeiska energiinfrastrukturer

 24. Ingående av ett avtal under förhandling mellan EU och Nya Zeeland om utbyte av personuppgifter vad gäller bekämpning av grov brottslighet och terrorism

 25. Kemikaliestrategin för hållbarhet

 26. Övergångsbestämmelser för att hantera konsekvenserna av covid-19-krisen (ändring av förordning (EU) 2016/1628) ***I

 27. Genomförande av kliniska prövningar med och tillhandahållande av humanläkemedel som innehåller eller består av genetiskt modifierade organismer och är avsedda att behandla eller förebygga sjukdomen covid-19 ***I

 28. En övergripande EU-politik för förebyggande av penningtvätt och finansiering av terrorism – kommissionens handlingsplan och annan utveckling på senare tid

 29. EU:s folkhälsostrategi efter covid-19
Senaste uppdatering: 15 oktober 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy