Indeks 
Zapisnik
XML 179kPDF 308kWORD 82k
Srijeda, 8. srpnja 2020. - Bruxelles
1.Nastavak zasjedanja
 2.Otvaranje dnevne sjednice
 3.Usvajanje zapisnika s prethodnih dnevnih sjednica
 4.Pregovori prije prvog čitanja u Vijeću (članak 71. Poslovnika)
 5.Delegirani akti (članak 111. stavak 6. Poslovnika)
 6.Podnošenje dokumenata
 7.Pitanja za usmeni odgovor (podnošenje)
 8.Plan rada
 9.Izlaganje programa aktivnosti njemačkog predsjedanja (rasprava)
 10.Nastavak dnevne sjednice
 11.Prvi krug glasovanja
 12.Zaključci sa sastanka Europskog vijeća održanog 19. lipnja 2020. - Priprema sastanka Europskog vijeća od 17. i 18. srpnja 2020 (rasprava)
 13.Nastavak dnevne sjednice
 14.Sastav odbora i izaslanstava
 15.Zahtjev za ukidanje zastupničkog imuniteta
 16.Sveobuhvatna politika Unije o sprečavanju pranja novca i financiranja terorizma - akcijski plan Komisije i druga nedavna događanja (rasprava)
 17.Strategija za javno zdravlje EU-a nakon pandemije bolesti COVID-19 (rasprava)
 18.Objava rezultata glasovanja
 19.Strategija za javno zdravlje EU-a nakon pandemije bolesti COVID-19 (nastavak rasprave)
 20.Drugi krug glasovanja
 21.Strategija za javno zdravlje EU-a nakon pandemije bolesti COVID-19 (nastavak rasprave)
 22.Obrazloženja glasovanja
 23.Izmjene danih glasova i namjere glasača
 24.Dnevni red sljedeće dnevne sjednice
 25.Zatvaranje dnevne sjednice
 POPIS NAZOČNIH
 PRILOG 1 - Imenovanje Helge Berger za članicu Revizorskog suda
 PRILOG 2 - Imenovanje izvršnog direktora Europskog nadzornog tijela za bankarstvo (EBA)


PREDSJEDA: David Maria SASSOLI
predsjednik

1. Nastavak zasjedanja

Nastavlja se zasjedanje koje je prekinuto u petak 19. lipnja 2020.


2. Otvaranje dnevne sjednice

Dnevna sjednica otvorena je u 14:02.


3. Usvajanje zapisnika s prethodnih dnevnih sjednica

Usvojeni su zapisnici sa sljedećih dnevnih sjednica: 17. lipnja 2020., 18. lipnja 2020. i 19. lipnja 2020.

°
° ° °

Eugen Jurzyca priopćio je da je bio nazočan na dnevnoj sjednici 15. srpnja 2019., ali da njegovo ime nije na popisu nazočnih.


4. Pregovori prije prvog čitanja u Vijeću (članak 71. Poslovnika)

Predsjednik objavio je, na temelju članka 71. Poslovnika, odluke odbora ITRE, EMPL i INTA o stupanju u međuinstitucijske pregovore na temelju sljedećih izvješća:

—   Odbor ITRE: Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o Europskom institutu za inovacije i tehnologiju (preinaka) (COM(2019)0331 - C9-0042/2019 - 2019/0151(COD)). Izvjestiteljica: Marisa Matias (A9-0120/2020);

—   Odbor ITRE: Prijedlog odluke Europskog parlamenta i Vijeća o Strateškom inovacijskom programu Europskog instituta za inovacije i tehnologiju (EIT) za razdoblje 2021.–2027.: Jačanje europskog inovacijskog talenta i kapaciteta (COM(2019)0330 - C9-0043/2019 - 2019/0152(COD)). Izvjestiteljica: Maria da Graça Carvalho (A9-0121/2020);

—   Odbor EMPL: Prijedlog Oodluke Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Odluke 573/2014/EU o pojačanoj suradnji između javnih službi za zapošljavanje (JSZ-ova) (COM(2019)0620 - C9-0117/2019 - 2019/0188(COD)). Izvjestitelj: Manuel Pizarro (A9-0128/2020);

—   Odbor INTA: Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 654/2014 Europskog parlamenta i Vijeća o ostvarivanju prava Unije na primjenu i provedbu međunarodnih trgovinskih pravila (COM(2019)0623 - C9-0197/2019 - 2019/0273(COD)). Izvjestiteljica: Marie-Pierre Vedrenne (A9-0133/2020).

Sukladno članku 71. stavku 2. Poslovnika, zastupnici i/ili klubovi zastupnika koji dosežu barem srednji prag mogu prije ponoći idućeg dana, četvrtka 9. srpnja 2020, u pisanom obliku zatražiti da se o odlukama o stupanju u pregovore glasuje.

Pregovori mogu započeti bilo kada nakon isteka tog roka ako nije podnesen zahtjev da se o odluci o stupanju u pregovore glasuje u Parlamentu.


5. Delegirani akti (članak 111. stavak 6. Poslovnika)

U skladu s člankom 111. stavkom 6. Poslovnika, predsjednik Konferencije predsjednika odbora obavijestio je predsjednika Parlamenta da nije bilo prigovora na:

—   preporuku odbora ECON o neulaganju prigovora na Delegiranu uredbu Komisije od 19. lipnja 2020. o izmjeni Delegirane uredbe (EU) br. 877/2013 o dopuni Uredbe (EU) br. 473/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o zajedničkim odredbama za praćenje i procjenu nacrta proračunskih planova i osiguranju smanjenja prekomjernog deficita država članica u europodručju (C(2020)04140 - 2020/2695(DEA)) (B9-0208/2020).

Ako u roku od 24 sata nakon objave u Parlamentu klub zastupnika ili zastupnici koji dosežu barem niski prag ne ulože prigovor, ta se preporuka smatra prihvaćenom. U suprotnom, ona se stavlja na glasovanje.


6. Podnošenje dokumenata

Podneseni su sljedeći dokumenti:

1) drugih institucija

- Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju mjera za održivo željezničko tržište s obzirom na pandemiju bolesti COVID-19 (COM(2020)0260 - C9-0186/2020 - 2020/0127(COD))
Predsjednik će se u skladu s člankom 145. stavkom 1. i člankom 146. stavkom 1. o prijedlogu posavjetovati s Europskim gospodarskim i socijalnim odborom i Odborom regija.

upućeno

nadležnom odboru :

TRAN

- Nacrt izmjene proračuna br. 5 za opći proračun za 2020.: daljnje pružanje potpore izbjeglicama i zajednicama domaćinima u Jordanu, Libanonu i Turskoj kao odgovor na krizu u Siriji – stajalište Vijeća od 24. lipnja 2020. (09060/2020 - C9-0189/2020 - 2020/2092(BUD))

upućeno

nadležnom odboru :

BUDG

mišljenje :

AFET, DEVE, LIBE

- Prijedlog odluke Vijeća o odobravanju Portugalu primjene snižene stope trošarine na određene alkoholne proizvode proizvedene u autonomnim regijama Madeiri i Azorima (COM(2020)0240 - C9-0190/2020 - 2020/0118(CNS))

upućeno

nadležnom odboru :

REGI

mišljenje :

ECON, AGRI

2) odbora

2.1) izvješća

- ***I Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 1303/2013 u pogledu sredstava za posebnu dodjelu za Inicijativu za zapošljavanje mladih (COM(2020)0206 - C9-0145/2020 - 2020/0086(COD)) - REGI - : Younous Omarjee (A9-0111/2020)

- Izvješće o nadzoru financijskih aktivnosti Europske investicijske banke – godišnje izvješće za 2018. (2019/2127(INI)) - CONT - : Bas Eickhout (A9-0118/2020)

- ***I Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o Europskom institutu za inovacije i tehnologiju (preinaka) (COM(2019)0331 - C9-0042/2019 - 2019/0151(COD)) - ITRE - : Marisa Matias (A9-0120/2020)

- ***I Izvješće o Prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o Strateškom inovacijskom programu Europskog instituta za inovacije i tehnologiju (EIT) za razdoblje 2021.–2027.: Jačanje europskog inovacijskog talenta i kapaciteta (COM(2019)0330 - C9-0043/2019 - 2019/0152(COD)) - ITRE - : Maria da Graça Carvalho (A9-0121/2020)

- * Izvješće o prijedlogu uredbe Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) 2017/2455 i et (EU) 2019/1995 u pogledu datumâ početka primjene zbog krize uzrokovane bolešću COVID-19 (COM(2020)0198 - C9-0137/2020 - 2020/0082(CNS)) - ECON - : Ondřej Kovařík (A9-0122/2020)

- * Izvješće o prijedlogu uredbe Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) 2017/2454 u pogledu datumâ početka primjene zbog krize uzrokovane bolešću COVID-19 (COM(2020)0201 - C9-0136/2020 - 2020/0084(CNS)) - ECON - : Luděk Niedermayer (A9-0123/2020)

- * Izvješće o Prijedlogu odluke Vijeća o smjernicama politika zapošljavanja država članica (COM(2020)0070 - C9-0079/2020 - 2020/0030(NLE)) - EMPL - : José Gusmão (A9-0124/2020)

- Izvješće o Prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji pričuve za nepredviđene izdatke u 2020. za nastavak pružanja humanitarne pomoći izbjeglicama u Turskoj (COM(2020)0422 - C9-0162/2020 - 2020/2094(BUD)) - BUDG - : Monika Hohlmeier (A9-0125/2020)

- Izvješće o predloženom imenovanju Helge Berger za članicu Revizorskog suda (07630/2020 - C9-0129/2020 - 2020/0802(NLE)) - CONT - : Mikuláš Peksa (A9-0126/2020)

- Izvješće o stajalištu Vijeća o nacrtu izmjene proračuna br. 5/2020 Europske unije za financijsku godinu 2020. – nastavak pružanja potpore izbjeglicama i zajednicama domaćinima u Jordanu, Libanonu i Turskoj kao odgovor na sirijsku krizu (09060/2020 - C9-0189/2020 - 2020/2092(BUD)) - BUDG - : Monika Hohlmeier (A9-0127/2020)

- Izvješće o sveobuhvatnom europskom pristupu skladištenju energije (2019/2189(INI)) - ITRE - : Claudia Gamon (A9-0130/2020)

- Izvješće o Preporuci Europskog parlamenta Vijeću i Komisiji u pogledu sklapanja sporazuma, koji je predmet pregovara, između Europske unije i Novog Zelanda o razmjeni osobnih podataka između Agencije Europske unije za suradnju tijela za izvršavanje zakonodavstva (Europol) i novozelandskih tijela nadležnih za borbu protiv teških kaznenih djela i terorizma (2020/2048(INI)) - LIBE - : Annalisa Tardino (A9-0131/2020)

- ***I Ovaj naslov trenutačno nije dostupan na svim jezicima. Report on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EU) No 654/2014 of the European Parliament and of the Council concerning the exercise of the Union's rights for the application and enforcement of international trade rules (COM(2019)0623 - C9-0197/2019 - 2019/0273(COD)) - INTA - : Marie-Pierre Vedrenne (A9-0133/2020)

- Izvješće o prijedlogu za imenovanje izvršnog direktora Europskog nadzornog tijela za bankarstvo (N9-0010/2020 - C9-0080/2020 - 2020/0905(NLE)) - ECON - : Irene Tinagli (A9-0132/2020)

2.2) preporuke za drugo čitanje

- ***II Preporuka za drugo čitanje o Stajalištu Vijeća u prvom čitanju s ciljem donošenja direktive Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju posebnih pravila u pogledu Direktive 96/71/EZ i Direktive 2014/67/EU za upućivanje vozača u sektoru cestovnog prometa te izmjeni Direktive 2006/22/EZ u vezi sa zahtjevima za provedbu i Uredbe (EU) br. 1024/2012 (05112/1/2020 - C9-0106/2020 - 2017/0121(COD)) - TRAN - : Kateřina Konečná (A9-0114/2020)

- ***II Preporuka za drugo čitanje o stajalištu Vijeća u prvom čitanju s ciljem donošenja uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 561/2006 s obzirom na minimalne zahtjeve u pogledu maksimalnih dnevnih i tjednih vremena vožnje, minimalnih stanki te dnevnih i tjednih razdoblja odmora i Uredbe (EU) br. 165/2014 s obzirom na pozicioniranje s pomoću tahografa (05114/1/2020 - C9-0104/2020 - 2017/0122(COD)) - TRAN - : Henna Virkkunen (A9-0115/2020)

- ***II Preporuka za drugo čitanje o stajalištu Vijeća u prvom čitanju s ciljem donošenja uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni uredaba (EZ) br. 1071/2009, (EZ) br. 1072/2009 i (EU) br. 1024/2012 radi njihova prilagođavanja razvoju u sektoru cestovnog prometa (05115/1/2020 - C9-0105/2020 - 2017/0123(COD)) - TRAN - : Ismail Ertug (A9-0116/2020)

- ***II Preporuka za drugo čitanje o stajalištu Vijeća u prvom čitanju s ciljem donošenja uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o elektroničkim informacijama o prijevozu tereta (05142/1/2020 - C9-0103/2020 - 2018/0140(COD)) - TRAN - : Andor Deli (A9-0119/2020)


7. Pitanja za usmeni odgovor (podnošenje)

Sljedeća pitanja za usmeni odgovor s raspravom uvrštena su na dnevni red (u skladu s člankom 136. Poslovnika):

—   O-000035/2020 koje je postavio Younous Omarjee, u ime Odbor za regionalni razvoj, Komisiji: Uloga kohezijske politike u rješavanju štetnih socio-ekonomskih posljedica bolesti COVID-19 (B9-0012/2020);

—   O-000044/2020 koje su postavili Maria Spyraki, Maria Arena, Frédérique Ries, Sven Giegold, Danilo Oscar Lancini, Pietro Fiocchi i Anja Hazekamp, u ime Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane, Komisiji: Strategija održivosti za kemikalije (B9-0013/2020).


8. Plan rada

Podijeljen je konačni prijedlog dnevnog reda za plenarne sjednice u srpnju 2020. (654.272/PDOJ). U vezi s njim su predložene sljedeće izmjene (članak 158. Poslovnika):

Predsjedatelj je obavijestio da je zaprimio dva zahtjeva za primjenu hitnog postupka (članak 163. Poslovnika) za usvajanje sljedećih predmeta tijekom ove sjednice:

—   Prijelazne odredbe kako bi se odgovorilo na učinak krize oko bolesti COVID-19 (izmjena Uredbe (EU) 2016/1628) - Odbor ENVI (točka 59. konačnog prijedloga dnevnog reda);

—   Provedba kliničkih ispitivanja i nabava lijekova za humanu uporabu namijenjenih liječenju ili sprečavanju koronavirusne bolesti koji sadržavaju genetski modificirane organizme ili se od njih sastoje - Odbor ENVI (točka 119. konačnog prijedloga dnevnog reda).

Govorila je, u skladu s člankom 163. Poslovnika, Kateřina Konečná, protiv drugog zahtjeva odbora ENVI (točka 119. konačnog prijedloga dnevnog reda).

Nakon savjetovanja s klubovima zastupnika, Predsjedatelj je predložio sljedeće izmjene konačnog prijedloga dnevnog reda.

Raspored po krugovima glasovanja napravit će se s obzirom na broj amandmana i broj zahtjeva za glasovanje po dijelovima ili odvojeno glasovanje. Informacije o rasporedu glasovanja bit će dostupne na internetskoj stranici Parlamenta, pod točkom „Informacije i prioritetni dokumenti”.

Drugi krug glasovanja u petak bit će otvoren do 14:15 do 15:30. Rezultati drugog kruga glasovanja bit će objavljeni u 18:00 sati.

Treći krug glasovanja u petak otkazan je.

Parlament se složio s tim prijedlozima.

Time je utvrđen plan rada.

Predsjedatelj je obavijestio da u pogledu sljedećeg stajališta Vijeća u prvom čitanju nisu podneseni zahtjevi za odbijanje niti amandmani u skladu s člancima 67. i 68. Poslovnika:

Elektroničke informacije o prijevozu tereta ***II (točka 120. konačnog prijedloga dnevnog reda)
Preporuka za drugo čitanje o stajalištu Vijeća u prvom čitanju s ciljem donošenja uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o elektroničkim informacijama o prijevozu tereta [05142/1/2020 - C9-0103/2020 - 2018/0140(COD)] - Odbor za promet i turizam. Izvjestitelj: Andor Deli (A9-0119/2020).

Stajalište Vijeća smatra se odobrenim. (P9_TA(2020)0177).


9. Izlaganje programa aktivnosti njemačkog predsjedanja (rasprava)

Izjave Vijeća i Komisije: Izlaganje programa aktivnosti njemačkog predsjedanja (2020/2667(RSP))

Angela Merkel (predsjedateljica Vijeća) i Ursula von der Leyen (predsjednica Komisije) dale su izjave.

Govorili su Manfred Weber, u ime Kluba zastupnika PPE, Iratxe García Pérez, u ime Kluba zastupnika S&D, Dacian Cioloş, u ime Kluba zastupnika Renew, Jörg Meuthen, u ime Kluba zastupnika ID, Ska Keller, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE, Raffaele Fitto, u ime Kluba zastupnika ECR, Martin Schirdewan, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL, i Martin Sonneborn, nezavisni zastupnik.

Govorila je Angela Merkel.

Govorili su Daniel Caspary, Jens Geier, Malik Azmani, Gerolf Annemans, Gwendoline Delbos-Corfield, Zbigniew Kuźmiuk, Rosa D'Amato, Enikő Győri, Simona Bonafè, Nicola Beer, Jaak Madison, Sven Giegold, Helmut Geuking, Carles Puigdemont i Casamajó, Dolors Montserrat, Ismail Ertug, Ulrike Müller i Peter Kofod.

PREDSJEDA: Mairead McGUINNESS
potpredsjednica

Govorili su Zdzisław Krasnodębski, Andrzej Halicki, Eric Andrieu, Luis Garicano, Mara Bizzotto, Derk Jan Eppink, Paulo Rangel, Kati Piri, Dita Charanzová, Katarina Barley, Katalin Cseh, Heléne Fritzon, Hilde Vautmans, Udo Bullmann i Fabienne Keller.

PREDSJEDA: David Maria SASSOLI
predsjednik

Govorili su Maroš Šefčovič (potpredsjednik Komisije) i Angela Merkel.

Rasprava je zaključena.

(Dnevna sjednica nakratko je prekinuta)


10. Nastavak dnevne sjednice

Dnevna sjednica nastavljena je u 16:20.


11. Prvi krug glasovanja

Parlament je glasovao o:

—   Imenovanju Helge Berger za članicu Revizorskog suda
Izvješće o imenovanju Helge Berger za članicu Revizorskog suda [07630/2020 - C9-0129/2020 - 2020/0802(NLE)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Mikuláš Peksa (A9-0126/2020)

—   Imenovanju izvršnog direktora Europskog nadzornog tijela za bankarstvo (EBA)
Izvješće o prijedlogu za imenovanje izvršnog direktora Europskog nadzornog tijela za bankarstvo [N9-0010/2020 - C9-0080/2020 - 2020/0905(NLE)] - Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku. Izvjestiteljica: Irene Tinagli (A9-0132/2020)

Parlament glasuje o sljedećim zahtjevima za hitnim postupkom (članak 163. Poslovnika):

—   Prijelazne odredbe kako bi se odgovorilo na učinak krize oko bolesti COVID-19 (izmjena Uredbe (EU) 2016/1628) ***I
[COM(2020)0233 - C9-0161/2020 - 2020/0113(COD)] - Odbor ENVI

—   Provedba kliničkih ispitivanja i nabava lijekova za humanu uporabu namijenjenih liječenju ili sprečavanju koronavirusne bolesti koji sadržavaju genetski modificirane organizme ili se od njih sastoje ***I
[COM(2020)0261 - C9-0185/2020 - 2020/0128(COD)] - Odbor ENVI

Parlament je jedinstvenim glasovanjem glasovao o:

—   Izmjena Uredbe (EU) br. 1303/2013 u pogledu sredstava za posebnu dodjelu za Inicijativu za zapošljavanje mladih ***I
Izvješće o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 1303/2013 u pogledu sredstava za posebnu dodjelu za Inicijativu za zapošljavanje mladih [COM(2020)0206 - C9-0145/2020 - 2020/0086(COD)] - Odbor za regionalni razvoj. Izvjestitelj: Younous Omarjee (A9-0111/2020)

—   Prijedlog uredbe Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) 2017/2454 u pogledu datumâ početka primjene zbog krize uzrokovane bolešću COVID-19 *
Izvješće o prijedlogu uredbe Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) 2017/2454 u pogledu datumâ početka primjene zbog krize uzrokovane bolešću COVID-19 [COM(2020)0201 - 2020/0084(CNS)] - Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku. Izvjestitelj: Luděk Niedermayer (A9-0123/2020)

—   Međunarodna i domaća roditeljska otmica djece iz EU-a u Japanu
Prijedlog rezolucije koji je podnijela Dolors Montserrat, u ime odbora PETI, u skladu s člankom 227., stavkom 2. Poslovnika, o međunarodnim i domaćim roditeljskim otmicama djece koja su građani EU-a u Japanu (2020/2621(RSP)) (B9-0205/2020)

—   Prava osoba s intelektualnim teškoćama i njihovih obitelji u krizi uzrokovanoj bolešću COVID-19
Prijedlog rezolucije koji je podnijela Dolors Montserrat, u ime odbora PETI, u skladu s člankom 227., stavkom 2. Poslovnika, o pravima osoba s intelektualnim poteškoćama u vrijeme krize prouzročene bolešću COVID-19 (2020/2680(RSP)) (B9-0204/2020)

Parlament je glasovao o postupovnim prijedlozima (članak 67., stavak ) u pogledu:

—   Posebna pravila za upućivanje vozača u sektoru cestovnog prometa i zahtjevi za provedbu ***II
Preporuka za drugo čitanje o stajalištu Vijeća u prvom čitanju radi donošenja direktive Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju posebnih pravila u pogledu Direktive 96/71/EZ i Direktive 2014/67/EU za upućivanje vozača u sektoru cestovnog prometa i izmjene Direktive 2006/22/EZ u pogledu zahtjeva za provedbu i Uredbe (EU) br. 1024/2012 [05112/1/2020 - C9-0106/2020 - 2017/0121(COD)] - Odbor za promet i turizam. Izvjestiteljica: Kateřina Konečná (A9-0114/2020)

—   Dnevna i tjedna vremena vožnje, minimalne stanke te razdoblja odmora i pozicioniranje s pomoću tahografa ***II
Preporuka za drugo čitanje o stajalištu Vijeća u prvom čitanju radi donošenja uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 561/2006 s obzirom na minimalne zahtjeve u pogledu maksimalnih dnevnih i tjednih vremena vožnje, minimalnih stanki te dnevnih i tjednih razdoblja odmora i Uredbe (EU) br. 165/2014 s obzirom na pozicioniranje s pomoću tahografa [05114/1/2020 - C9-0104/2020 - 2017/0122(COD)] - Odbor za promet i turizam. Izvjestiteljica: Henna Virkkunen (A9-0115/2020)

—   Prilagođavanje kretanjima u sektoru cestovnog prometa ***II
Preporuka za drugo čitanje stajališta Vijeća u prvom čitanju radi donošenja uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1071/2009, Uredbe (EZ) br. 1072/2009 i Uredbe (EU) br. 1024/2012 radi njihova prilagođavanja kretanjima u sektoru [05115/1/2020 - C9-0105/2020 - 2017/0123(COD)] - Odbor za promet i turizam. Izvjestitelj: Ismail Ertug (A9-0116/2020)

Parlament je glasovao o amandmanima na:

—   Prijedlog odluke Vijeća o izmjeni direktiva (EU) 2017/2455 i (EU) 2019/1995 u pogledu datumâ prenošenja i početka primjene zbog krize uzrokovane bolešću COVID-19 *
Izvješće o prijedlogu uredbe Vijeća o izmjeni direktiva (EU) 2017/2455 i (EU) 2019/1995 u pogledu datumâ prenošenja i početka primjene zbog krize uzrokovane bolešću COVID-19 [COM(2020)0198 - 2020/0082(CNS)] - Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku. Izvjestitelj: Ondřej Kovařík (A9-0122/2020)

—   Financijske aktivnosti Europske investicijske banke - godišnje izvješće za 2019.
Izvješće o financijskim aktivnostima Europske investicijske banke – godišnje izvješće za 2019. [2019/2126(INI)] - Odbor za proračune. Izvjestitelj: David Cormand (A9-0081/2020)

—   Nadzor financijskih aktivnosti Europske investicijske banke - godišnje izvješće za 2018.
Izvješće o nadzoru financijskih aktivnosti Europske investicijske banke – godišnje izvješće za 2018. [2019/2127(INI)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Bas Eickhout (A9-0118/2020)

Glasovanje je bilo moguće do17:45.

Pristupilo se glasovanju.

Rezultati glasovanja bit će objavljeni u 20 sati.


12. Zaključci sa sastanka Europskog vijeća održanog 19. lipnja 2020. - Priprema sastanka Europskog vijeća od 17. i 18. srpnja 2020 (rasprava)

Izjave Europskog vijeća i Komisije: Zaključci sa sastanka Europskog vijeća održanog 19. lipnja 2020. (2020/2669(RSP))

Izjave Europskog vijeća i Komisije: Priprema sastanka Europskog vijeća od 17. i 18. srpnja 2020. (2020/2704(RSP))

Charles Michel (predsjednik Europskog vijeća) i Maroš Šefčovič (potpredsjednik Komisije) dali su izjave.

Govorili su Siegfried Mureşan, u ime Kluba zastupnika PPE, Iratxe García Pérez, u ime Kluba zastupnika S&D, Valérie Hayer, u ime Kluba zastupnika Renew, Gilles Lebreton, u ime Kluba zastupnika ID, Philippe Lamberts, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE, Johan Van Overtveldt, u ime Kluba zastupnika ECR, Manon Aubry, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL, i Márton Gyöngyösi, nezavisni zastupnik.

Govorio je Charles Michel.

Govorio je Andrey Novakov.

PREDSJEDA: Mairead McGUINNESS
potpredsjednica

Govorili su Brando Benifei, Harald Vilimsky, Rasmus Andresen, Ignazio Corrao, Angelika Niebler, Javier Moreno Sánchez, Laura Huhtasaari, David Cormand, Antonio Tajani, Margarida Marques, Markus Pieper, Paul Tang, Monika Hohlmeier, Othmar Karas, Lefteris Christoforou, Benoît Lutgen i Henna Virkkunen.

Govorio je Maroš Šefčovič.

Rasprava je zaključena.

(Dnevna sjednica je prekinuta u 17:41.)


PREDSJEDA: Othmar KARAS
potpredsjednik

13. Nastavak dnevne sjednice

Dnevna sjednica nastavljena je u 19:03.


14. Sastav odbora i izaslanstava

Predsjednik je od klubova zastupnika PPE-a, S&D-a i Renew primio sljedeće odluke o izmjenama u sastavu odbora i izaslanstava:

Odbor AGRI: Cristian Ghinea umjesto Daciana Cioloşa

Odbor PETI: Stelios Kympouropoulos umjesto Anne-Michelle Asimakopoulou

Odbor PETI: Ibán García Del Blanco i Marc Angel

Te odluke stupaju na snagu s današnjim datumom.


15. Zahtjev za ukidanje zastupničkog imuniteta

Nadležna francuska tijela proslijedila su zahtjev za ukidanje zastupničkog imuniteta Jean-François Jalkhu u okviru pravosudne istrage otvorene pred Sudom u Parizu.

U skladu s člankom 9. stavkom 1. Poslovnika taj je zahtjev upućen nadležnom odboru – odboru JURI.


16. Sveobuhvatna politika Unije o sprečavanju pranja novca i financiranja terorizma - akcijski plan Komisije i druga nedavna događanja (rasprava)

Izjave Vijeća i Komisije: Sveobuhvatna politika Unije o sprečavanju pranja novca i financiranja terorizma - akcijski plan Komisije i druga nedavna događanja (2020/2686(RSP))

Michael Roth (predsjedatelj Vijeća) i Valdis Dombrovskis dali su izjave.

Govorili su David Casa, u ime Kluba zastupnika PPE, Eero Heinäluoma, u ime Kluba zastupnika S&D, Luis Garicano, u ime Kluba zastupnika Renew, Gunnar Beck, u ime Kluba zastupnika ID, Saskia Bricmont, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE, Nicola Procaccini, u ime Kluba zastupnika ECR, José Gusmão, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL, Mislav Kolakušić, nezavisni zastupnik, Monika Hohlmeier, Paul Tang, Ramona Strugariu, Hervé Juvin, Sven Giegold, Laura Ferrara, Markus Ferber, Jonás Fernández, Roman Haider, Lídia Pereira, Juan Fernando López Aguilar i Enikő Győri.

Govorili su Valdis Dombrovskis i Michael Roth.

Prijedlozi rezolucija podneseni na temelju članka 132. stavka 2. na kraju rasprave:

—   Gunnar Beck, Hélène Laporte, Hervé Juvin i Marco Zanni, u ime Kluba zastupnika ID-a, o sveobuhvatnoj politici Unije o sprečavanju pranja novca i financiranja terorizma – akcijski plan Komisije i druga nedavna događanja (2020/2686(RSP)) (B9-0206/2020);

—   Markus Ferber, David Casa, Roberta Metsola i Emil Radev, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Jonás Fernández, Birgit Sippel, Eero Heinäluoma i Paul Tang, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Luis Garicano, Ramona Strugariu i Frédérique Ries, u ime Kluba zastupnika Renew, Saskia Bricmont i Sven Giegold, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, i José Gusmão, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, o sveobuhvatnoj politici Unije o sprečavanju pranja novca i financiranja terorizma – akcijski plan Komisije i druga nedavna događanja (2020/2686(RSP)) (B9-0207/2020).

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 5 zapisnika od 9.7.2020. (amandmani), točka 15 zapisnika od 10.7.2020. (konačno glasovanje).


17. Strategija za javno zdravlje EU-a nakon pandemije bolesti COVID-19 (rasprava)

Izjave Vijeća i Komisije: Strategija za javno zdravlje EU-a nakon pandemije bolesti COVID-19 (2020/2691(RSP))

Michael Roth (predsjedatelj Vijeća) dao je izjavu.

(Nastavak rasprave : točka 19. zapisnika od 8.7.2020.)


PREDSJEDA: Marcel KOLAJA
potpredsjednik

18. Objava rezultata glasovanja

Predsjednik je pročitao rezultate glasovanja:

Imenovanje Helge Berger za članicu Revizorskog suda
Izvješće o imenovanju Helge Berger za članicu Revizorskog suda [07630/2020 - C9-0129/2020 - 2020/0802(NLE)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Mikuláš Peksa (A9-0126/2020)

(Potrebna obična većina)
(Tajno glasovanje (članak 191. stavak 1. Poslovnika))

KANDIDATURA

Usvojena (P9_TA(2020)0178)
(Rezultati glasovanja: prilog "Rezultati glasovanja" od 8., 9. i 10. srpnja 2020, točka 2)
Popis zastupnika koji su glasovali priložen je ovom zapisniku (prilog 1 zapisnika od 8.7.2020.)

Imenovanje izvršnog direktora Europskog nadzornog tijela za bankarstvo (EBA)
Izvješće o prijedlogu za imenovanje izvršnog direktora Europskog nadzornog tijela za bankarstvo [N9-0010/2020 - C9-0080/2020 - 2020/0905(NLE)] - Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku. Izvjestiteljica: Irene Tinagli (A9-0132/2020)

(Potrebna obična većina)
(Tajno glasovanje (članak 191. stavak 1. Poslovnika))

IMENOVANJE

Usvojeno (P9_TA(2020)0179)
(Rezultati glasovanja: prilog "Rezultati glasovanja" od 8., 9. i 10. srpnja 2020, točka 3)
Popis zastupnika koji su glasovali priložen je ovom zapisniku (prilog 2 zapisnika od 8.7.2020.)

Predsjednik je objavio razultate glasovanja o zahtjevima za primjenom hitnog postupka:

Prijelazne odredbe kako bi se odgovorilo na učinak krize oko bolesti COVID-19 (izmjena Uredbe (EU) 2016/1628) ***I
[COM(2020)0233 - C9-0161/2020 - 2020/0113(COD)] - Odbor ENVI

Poimeničnim glasovanjem (671 za, 16 protiv, 7 suzdržanih), Parlament je odobrio zahtjev.

Parlament je odobrio zahtjev za hitnim postupkom.

Provedba kliničkih ispitivanja i nabava lijekova za humanu uporabu namijenjenih liječenju ili sprečavanju koronavirusne bolesti koji sadržavaju genetski modificirane organizme ili se od njih sastoje ***I
[COM(2020)0261 - C9-0185/2020 - 2020/0128(COD)] - Odbor ENVI

Poimeničnim glasovanjem (618 za, 62 protiv, 13 suzdržanih), Parlament je odobrio zahtjev.

Parlament je odobrio zahtjev za hitnim postupkom.

Predsjednik je pročitao rezultate glasovanja:

Izmjena Uredbe (EU) br. 1303/2013 u pogledu sredstava za posebnu dodjelu za Inicijativu za zapošljavanje mladih ***I
Izvješće o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 1303/2013 u pogledu sredstava za posebnu dodjelu za Inicijativu za zapošljavanje mladih [COM(2020)0206 - C9-0145/2020 - 2020/0086(COD)] - Odbor za regionalni razvoj. Izvjestitelj: Younous Omarjee (A9-0111/2020)

(Potrebna obična većina)

PRIJEDLOG KOMISIJE

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P9_TA(2020)0180)
(Rezultati glasovanja: prilog "Rezultati glasovanja" od 8., 9. i 10. srpnja 2020, točka 4.)

Prvo čitanje u Parlamentu time je završeno.

Prijedlog uredbe Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) 2017/2454 u pogledu datumâ početka primjene zbog krize uzrokovane bolešću COVID-19 *
Izvješće o prijedlogu uredbe Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) 2017/2454 u pogledu datumâ početka primjene zbog krize uzrokovane bolešću COVID-19 [COM(2020)0201 - 2020/0084(CNS)] - Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku. Izvjestitelj: Luděk Niedermayer (A9-0123/2020)

(Potrebna obična većina)

PRIJEDLOG KOMISIJE

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P9_TA(2020)0181)
(Rezultati glasovanja: prilog "Rezultati glasovanja" od 8., 9. i 10. srpnja 2020, točka 5.)

Međunarodna i domaća roditeljska otmica djece iz EU-a u Japanu
Prijedlog rezolucije B9-0205/2020

(Potrebna obična većina)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P9_TA(2020)0182)
(Rezultati glasovanja: prilog "Rezultati glasovanja" od 8., 9. i 10. srpnja 2020, točka 6.)

Prava osoba s intelektualnim teškoćama i njihovih obitelji u krizi uzrokovanoj bolešću COVID-19
Prijedlog rezolucije B9-0204/2020

(Potrebna obična većina)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P9_TA(2020)0183)
(Rezultati glasovanja: prilog "Rezultati glasovanja" od 8., 9. i 10. srpnja 2020, točka 7.)

Predsjednik je pročitao rezultate glasovanja o postupovnim prijedlozima (članak 67. stavak 1. Poslovnika):

Posebna pravila za upućivanje vozača u sektoru cestovnog prometa i zahtjevi za provedbu ***II
Preporuka za drugo čitanje o stajalištu Vijeća u prvom čitanju radi donošenja direktive Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju posebnih pravila u pogledu Direktive 96/71/EZ i Direktive 2014/67/EU za upućivanje vozača u sektoru cestovnog prometa i izmjene Direktive 2006/22/EZ u pogledu zahtjeva za provedbu i Uredbe (EU) br. 1024/2012 [05112/1/2020 - C9-0106/2020 - 2017/0121(COD)] - Odbor za promet i turizam. Izvjestiteljica: Kateřina Konečná (A9-0114/2020)

(većinom glasova zastupnika u Parlamentu)

PRIJEDLOG ZA TRENUTAČNO ODBIJANJE STAJALIŠTA VIJEĆA

Odbijeno
(Rezultati glasovanja: prilog "Rezultati glasovanja" od 8., 9. i 10. srpnja 2020, točka 8.)

Dnevna i tjedna vremena vožnje, minimalne stanke te razdoblja odmora i pozicioniranje s pomoću tahografa ***II
Preporuka za drugo čitanje o stajalištu Vijeća u prvom čitanju radi donošenja uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 561/2006 s obzirom na minimalne zahtjeve u pogledu maksimalnih dnevnih i tjednih vremena vožnje, minimalnih stanki te dnevnih i tjednih razdoblja odmora i Uredbe (EU) br. 165/2014 s obzirom na pozicioniranje s pomoću tahografa [05114/1/2020 - C9-0104/2020 - 2017/0122(COD)] - Odbor za promet i turizam. Izvjestiteljica: Henna Virkkunen (A9-0115/2020)

(većinom glasova zastupnika u Parlamentu)

PRIJEDLOG ZA TRENUTAČNO ODBIJANJE STAJALIŠTA VIJEĆA

Odbijeno
(Rezultati glasovanja: prilog "Rezultati glasovanja" od 8., 9. i 10. srpnja 2020, točka 9.)

Prilagođavanje kretanjima u sektoru cestovnog prometa ***II
Preporuka za drugo čitanje stajališta Vijeća u prvom čitanju radi donošenja uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1071/2009, Uredbe (EZ) br. 1072/2009 i Uredbe (EU) br. 1024/2012 radi njihova prilagođavanja kretanjima u sektoru [05115/1/2020 - C9-0105/2020 - 2017/0123(COD)] - Odbor za promet i turizam. Izvjestitelj: Ismail Ertug (A9-0116/2020)

(većinom glasova zastupnika u Parlamentu)

PRIJEDLOG ZA TRENUTAČNO ODBIJANJE STAJALIŠTA VIJEĆA

Odbijeno
(Rezultati glasovanja: prilog "Rezultati glasovanja" od 8., 9. i 10. srpnja 2020, točka 10.)

Predsjednik je pročitao rezultate glasovanja o amandmanima na:

Prijedlog odluke Vijeća o izmjeni direktiva (EU) 2017/2455 i (EU) 2019/1995 u pogledu datumâ prenošenja i početka primjene zbog krize uzrokovane bolešću COVID-19 *
Izvješće o prijedlogu uredbe Vijeća o izmjeni direktiva (EU) 2017/2455 i (EU) 2019/1995 u pogledu datumâ prenošenja i početka primjene zbog krize uzrokovane bolešću COVID-19 [COM(2020)0198 - 2020/0082(CNS)] - Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku. Izvjestitelj: Ondřej Kovařík (A9-0122/2020)

(Potrebna obična većina)

AMANDMANI

Vidi usvojene tekstove (P9_TA(2020)0189)
(Rezultati glasovanja: prilog "Rezultati glasovanja" od 8., 9. i 10. srpnja 2020, točka 12.)

Financijske aktivnosti Europske investicijske banke - godišnje izvješće za 2019.
Izvješće o financijskim aktivnostima Europske investicijske banke – godišnje izvješće za 2019. [2019/2126(INI)] - Odbor za proračune. Izvjestitelj: David Cormand (A9-0081/2020)

(Potrebna obična većina)

AMANDMANI

Vidi usvojene tekstove (P9_TA(2020)0190)
(Rezultati glasovanja: prilog "Rezultati glasovanja" od 8., 9. i 10. srpnja 2020, točka 13.)

Nadzor financijskih aktivnosti Europske investicijske banke - godišnje izvješće za 2018.
Izvješće o nadzoru financijskih aktivnosti Europske investicijske banke – godišnje izvješće za 2018. [2019/2127(INI)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Bas Eickhout (A9-0118/2020)

(Potrebna obična većina)

AMANDMANI

Vidi usvojene tekstove (P9_TA(2020)0191)
(Rezultati glasovanja: prilog "Rezultati glasovanja" od 8., 9. i 10. srpnja 2020, točka 14.)


19. Strategija za javno zdravlje EU-a nakon pandemije bolesti COVID-19 (nastavak rasprave)

Izjave Vijeća i Komisije: Strategija za javno zdravlje EU-a nakon pandemije bolesti COVID-19 (2020/2691(RSP))

(Početak rasprave: točka 17. zapisnika od 8.7.2020.)

Stella Kyriakides (povjerenica Komisije) dao je izjavu.

Govorili su Peter Liese, u ime Kluba zastupnika PPE, Heléne Fritzon, u ime Kluba zastupnika S&D, Véronique Trillet-Lenoir, u ime Kluba zastupnika Renew, Silvia Sardone, u ime Kluba zastupnika ID, Petra De Sutter, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE, i Margarita de la Pisa Carrión, u ime Kluba zastupnika ECR.

(Nastavak rasprave: točka 21. zapisnika od 8.7.2020.)


20. Drugi krug glasovanja

Parlament je glasovao o amandmanima na:

—   Posebna pravila za upućivanje vozača u sektoru cestovnog prometa i zahtjevi za provedbu ***II
Preporuka za drugo čitanje o stajalištu Vijeća u prvom čitanju radi donošenja direktive Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju posebnih pravila u pogledu Direktive 96/71/EZ i Direktive 2014/67/EU za upućivanje vozača u sektoru cestovnog prometa i izmjene Direktive 2006/22/EZ u pogledu zahtjeva za provedbu i Uredbe (EU) br. 1024/2012 [05112/1/2020 - C9-0106/2020 - 2017/0121(COD)] - Odbor za promet i turizam. Izvjestiteljica: Kateřina Konečná (A9-0114/2020)

—   Dnevna i tjedna vremena vožnje, minimalne stanke te razdoblja odmora i pozicioniranje s pomoću tahografa ***II
Preporuka za drugo čitanje o stajalištu Vijeća u prvom čitanju radi donošenja uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 561/2006 s obzirom na minimalne zahtjeve u pogledu maksimalnih dnevnih i tjednih vremena vožnje, minimalnih stanki te dnevnih i tjednih razdoblja odmora i Uredbe (EU) br. 165/2014 s obzirom na pozicioniranje s pomoću tahografa [05114/1/2020 - C9-0104/2020 - 2017/0122(COD)] - Odbor za promet i turizam. Izvjestiteljica: Henna Virkkunen (A9-0115/2020)

—   Prilagođavanje kretanjima u sektoru cestovnog prometa***II
Preporuka za drugo čitanje stajališta Vijeća u prvom čitanju radi donošenja uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1071/2009, Uredbe (EZ) br. 1072/2009 i Uredbe (EU) br.1024/2012 radi njihova prilagođavanja kretanjima u sektoru [05115/1/2020 - C9-0105/2020 - 2017/0123(COD)] - Odbor za promet i turizam. Izvjestitelj: Ismail Ertug (A9-0116/2020)

—   Zaštita financijskih interesa Europske unije - borba protiv prijevara - godišnje izvješće za 2018.
Izvješće o zaštiti financijskih interesa Europske unije – borba protiv prijevara – godišnje izvješće za 2018. [2019/2128(INI)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Joachim Kuhs (A9-0103/2020)

Glasovanje je bilo moguće do 21:45.

Pristupilo se glasovanju.

Rezultati glasovanja bit će objavljeni sljedećeg dana, u četvrtak 9. srpnja 2020. u 9:00.


21. Strategija za javno zdravlje EU-a nakon pandemije bolesti COVID-19 (nastavak rasprave)

Izjave Vijeća i Komisije: Strategija za javno zdravlje EU-a nakon pandemije bolesti COVID-19 (2020/2691(RSP))

(Početak rasprave: točka 17. zapisnika od 8.7.2020. i točka 19. zapisnika od 8.7.2020.)

Govorili su Kateřina Konečná, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL, Daniela Rondinelli, nezavisna zastupnica, Dolors Montserrat, István Ujhelyi, Nicolae Ştefănuță, Joëlle Mélin, Tilly Metz, Helmut Geuking, Jessica Polfjärd, Javi López, Kim Van Sparrentak, Edina Tóth i Mohammed Chahim.

Govorili su Stella Kyriakides (povjerenik Komisije) i Michael Roth (predsjedatelj Vijeća).

Prijedlozi rezolucija podneseni na temelju članka 132. stavka 2. na kraju rasprave:

—   Kateřina Konečná i Marc Botenga, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, o strategiji za javno zdravlje EU-a nakon pandemije bolesti COVID-19 (2020/2691(RSP)) (B9-0216/2020);

—   Alexandr Vondra, u ime Kluba zastupnika ECR-a, o strategiji za javno zdravlje EU-a nakon pandemije bolesti COVID-19 (2020/2691(RSP)) (B9-0217/2020);

—   Jytte Guteland, u ime Kluba zastupnika S&D-a, o strategiji za javno zdravlje EU-a nakon pandemije bolesti COVID-19 (2020/2691(RSP)) (B9-0218/2020);

—   Véronique Trillet-Lenoir, u ime Kluba zastupnika Renew, o strategiji za javno zdravlje EU-a nakon pandemije bolesti COVID-19 (2020/2691(RSP)) (B9-0219/2020);

—   Petra de Sutter, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, o strategiji za javno zdravlje EU-a nakon pandemije bolesti COVID-19 (2020/2691(RSP)) (B9-0220/2020);

—   Peter Liese, u ime Kluba zastupnika PPE-a, o strategiji za javno zdravlje EU-a nakon pandemije bolesti COVID-19 (2020/2691(RSP)) (B9-0221/2020).

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 12 zapisnika od 9.7.2020. (amandmani), točka 15 zapisnika od 10.7.2020. (konačno glasovanje).


22. Obrazloženja glasovanja

Pisana obrazloženja glasovanja:

Pisana obrazloženja glasovanja u smislu članka 194. Poslovnika nalaze se na stranicama zastupnika na internetskim stranicama Parlamenta.

Iznimno se mogu podnijeti pismena obrazloženja glasovanja koja sadrže najviše 400 riječi.


23. Izmjene danih glasova i namjere glasača

Izmjene danih glasova i namjere glasača nalaze se u dokumentu „Rezultati poimeničnih glasovanja”, koji je priložen zaspisniku sa sjednice te dostupan na internetskoj stranici Parlamenta, služe samo za informaciju i njima se ne mijenjaju rezultati glasovanja objavljeni na sjednici.

Elektronička verzija dokumenta redovito se ažurira tijekom najviše dva tjedna nakon posljednjeg dana plenarne sjednice.

Nakon tog se roka popis izmjena danih glasova i namjera glasača zaključuje, prevodi i objavljuje u Službenom listu.


24. Dnevni red sljedeće dnevne sjednice

Utvrđen je dnevni red sutrašnje dnevne sjednice (dokument „Dnevni red” 654.272/OJJE).


25. Zatvaranje dnevne sjednice

Dnevna sjednica zatvorena je u 21:45.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

glavni tajnik

predsjednik


POPIS NAZOČNIH

Nazočni:

Ademov Asim, Adinolfi Isabella, Alexandrov Yordanov Alexander, Ameriks Andris, Anderson Christine, Andresen Rasmus, Andrieu Eric, Androulakis Nikos, Angel Marc, Annemans Gerolf, Ara-Kovács Attila, Arena Maria, Arias Echeverría Pablo, Arimont Pascal, Armand Clotilde, Aubry Manon, Auštrevičius Petras, Azmani Malik, Balt Marek Paweł, Bardella Jordan, Barley Katarina, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bauzá Díaz José Ramón, Beck Gunnar, Beer Nicola, Beghin Tiziana, Bellamy François-Xavier, Benifei Brando, Benjumea Benjumea Isabel, Berendsen Tom, Berg Lars Patrick, Bernhuber Alexander, Bijoux Stéphane, Bilde Dominique, Bischoff Gabriele, Bizzotto Mara, Bloss Michael, Bocskor Andrea, Boeselager Damian, Bogdan Ioan-Rareş, Bogovič Franc, Bompard Manuel, Bonafè Simona, Borchia Paolo, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Boyer Gilles, Brglez Milan, Bricmont Saskia, Brunet Sylvie, Buchheit Markus, Buda Daniel, Bullmann Udo, Burkhardt Delara, Buschmann Martin, Bütikofer Reinhard, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Carême Damien, Casa David, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, del Castillo Vera Pilar, Ceccardi Susanna, Cerdas Sara, Chabaud Catherine, Chahim Mohammed, Chaibi Leila, Charanzová Dita, Chastel Olivier, Christoforou Lefteris, Comín i Oliveres Antoni, Conte Rosanna, Corrao Ignazio, Cseh Katalin, Dalunde Jakop G., Daly Clare, D'Amato Rosa, Danielsson Johan, Danjean Arnaud, Danti Nicola, Da Re Gianantonio, de la Pisa Carrión Margarita, De Meo Salvatore, De Castro Paolo, Decerle Jérémy, Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, Demirel Özlem, De Sutter Petra, Deutsch Tamás, Dobrev Klára, Doleschal Christian, Donáth Anna Júlia, Donato Francesca, Dorfmann Herbert, Dreosto Marco, Düpont Lena, Durand Pascal, Dzhambazki Angel, Eickhout Bas, Eppink Derk Jan, Eroglu Engin, Ertug Ismail, Evi Eleonora, Evren Agnès, Fajon Tanja, Falcă Gheorghe, Farreng Laurence, Ferber Markus, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Fest Nicolaus, Fidanza Carlo, Fiocchi Pietro, Fitto Raffaele, Flego Valter, Fourlas Loucas, Fragkos Emmanouil, Frankowski Tomasz, Franz Romeo, Freund Daniel, Fritzon Heléne, Fuglsang Niels, Gahler Michael, Gál Kinga, Gálvez Muñoz Lina, Gamon Claudia, Gancia Gianna, García Del Blanco Ibán, García-Margallo y Marfil José Manuel, García Muñoz Isabel, García Pérez Iratxe, Gardiazabal Rubial Eider, Garicano Luis, Garraud Jean-Paul, Geier Jens, Gemma Chiara, Georgiou Giorgos, Geuking Helmut, Giarrusso Dino, Giegold Sven, Gieseke Jens, Glavak Sunčana, Glück Andreas, Glucksmann Raphaël, Goerens Charles, González Mónica Silvana, González Pons Esteban, Gozi Sandro, de Graaff Marcel, Grant Valentino, Grapini Maria, Groothuis Bart, Grošelj Klemen, Grudler Christophe, Guerreiro Francisco, Guetta Bernard, Guillaume Sylvie, Gusmão José, Gyöngyösi Márton, Győri Enikő, Hahn Svenja, Hahn Henrike, Haider Roman, Halicki Andrzej, Hansen Christophe, Häusling Martin, Hautala Heidi, Hava Mircea-Gheorghe, Hayer Valérie, Heide Hannes, Heinäluoma Eero, Herbst Niclas, Herzberger-Fofana Pierrette, Hetman Krzysztof, Hlaváček Martin, Hohlmeier Monika, Holmgren Pär, Homs Ginel Alicia, Hristov Ivo, Hübner Danuta Maria, Huhtasaari Laura, Huitema Jan, Incir Evin, in 't Veld Sophia, Jahr Peter, Jalkh Jean-François, Jarubas Adam, Jongerius Agnes, Juknevičienė Rasa, Jurgiel Krzysztof, Jurzyca Eugen, Juvin Hervé, Kalinowski Jarosław, Kaljurand Marina, Kanko Assita, Karas Othmar, Karlsbro Karin, Karski Karol, Kefalogiannis Manolis, Kelleher Billy, Keller Fabienne, Keller Ska, Kelly Seán, Kloc Izabela-Helena, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kokalari Arba, Kolakušić Mislav, Konečná Kateřina, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Körner Moritz, Kósa Ádám, Kovařík Ondřej, Kovatchev Andrey, Krah Maximilian, Krasnodębski Zdzisław, Krehl Constanze, Kruk Elżbieta, Kubilius Andrius, Kuhs Joachim, Kumpula-Natri Miapetra, Kuźmiuk Zbigniew, Kyuchyuk Ilhan, Lacapelle Jean-Lin, Lagodinsky Sergey, Lagos Ioannis, Lalucq Aurore, Larrouturou Pierre, Lebreton Gilles, Leitão-Marques Maria-Manuel, Lenaers Jeroen, Liberadzki Bogusław, Liese Peter, Limmer Sylvia, Lins Norbert, Lizzi Elena, Løkkegaard Morten, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, López-Istúriz White Antonio, Luena César, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lutgen Benoît, McAllister David, McGuinness Mairead, Madison Jaak, Maestre Martín De Almagro Cristina, Majorino Pierfrancesco, Seibutytė Aušra, Maldonado López Adriana, Manders Antonius, Mariani Thierry, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matias Marisa, Matić Predrag Fred, Mato Gabriel, Maurel Emmanuel, Mavrides Costas, Mayer Georg, Mazurek Beata, Mebarek Nora, Meimarakis Vangelis, Melbārde Dace, Mélin Joëlle, Metz Tilly, Meuthen Jörg, Milazzo Giuseppe, Millán Mon Francisco José, Miller Leszek, Molnár Csaba, Montserrat Dolors, Morano Nadine, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Mortler Marlene, Motreanu Dan-Ştefan, Możdżanowska Andżelika Anna, Müller Ulrike, Mureşan Siegfried, Nagtegaal Caroline, Negrescu Victor, Neuser Norbert, Niebler Angelika, Nienaß Niklas, Niinistö Ville, Novakov Andrey, Oetjen Jan-Christoph, Olekas Juozas, Olivier Philippe, Omarjee Younous, Pagazaurtundúa Maite, Panza Alessandro, Paulus Jutta, Peeters Kris, Pelletier Anne-Sophie, Penkova Tsvetelina, Pereira Sandra, Pereira Lídia, Peter-Hansen Kira Marie, Picula Tonino, Pieper Markus, Pignedoli Sabrina, Pineda Manu, Pirbakas Maxette, Piri Kati, Pîslaru Dragoş, Pizarro Manuel, Polfjärd Jessica, Pollák Peter, Ponsatí Obiols Clara, Procaccini Nicola, Puigdemont i Casamajó Carles, Radtke Dennis, Rafaela Samira, Rafalska Elżbieta, Rangel Paulo, Regner Evelyn, Rego Sira, Reil Guido, Reintke Terry, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Riquet Dominique, Rivière Jérôme, Rodríguez Ramos María Soraya, Rónai Sándor, Rondinelli Daniela, Rookmaker Dorien, Roose Caroline, Ros Sempere Marcos, Rougé André, Ruissen Bert-Jan, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Sander Anne, Santos Isabel, Sardone Silvia, Sarvamaa Petri, Schaldemose Christel, Schieder Andreas, Schneider Christine, Scholz Helmut, Schreinemacher Liesje, Schulze Sven, Schuster Joachim, Schwab Andreas, Seekatz Ralf, Semedo Monica, Sidl Günther, Silva Pereira Pedro, Simon Sven, Sippel Birgit, Skyttedal Sara, Sofo Vincenzo, Šojdrová Michaela, Sokol Tomislav, Sonneborn Martin, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Stancanelli Raffaele, Ştefănuță Nicolae, Strik Tineke, Strugariu Ramona, Szájer József, Tajani Antonio, Tang Paul, Tarabella Marc, Tardino Annalisa, Tax Vera, Terras Riho, Tinagli Irene, Tobé Tomas, Tobiszowski Grzegorz, Tolleret Irène, Tomac Eugen, Toom Jana, Torvalds Nils, Tóth Edina, Tovaglieri Isabella, Trillet-Lenoir Véronique, Trócsányi László, Ujhelyi István, Urbán Crespo Miguel, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Vaidere Inese, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Van Overtveldt Johan, Van Sparrentak Kim, Vautmans Hilde, Vedrenne Marie-Pierre, Verheyen Sabine, Verhofstadt Guy, Vilimsky Harald, Villanueva Ruiz Idoia, Vincze Loránt, Virkkunen Henna, Vollath Bettina, von Cramon-Taubadel Viola, Vrecionová Veronika, Waitz Thomas, Wallace Mick, Walsmann Marion, Waszczykowski Witold Jan, Weiss Pernille, Wieland Rainer, Winkler Iuliu, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Wolters Lara, Yon-Courtin Stéphanie, Yoncheva Elena, Zacharopoulou Chrysoula, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zanni Marco, Zarzalejos Javier, Ždanoka Tatjana, Zdechovský Tomáš, Zimniok Bernhard, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana

Ispričani:

Søgaard-Lidell Linea

Zbog pandemije bolesti COVID-19, uspostavljen je sustav glasovanja na daljinu (prema Odluci Predsjedništva od 20. ožujka 2020. o dopuni svoje Odluke od 3. svibnja 2004. o Pravnilniku o glasovanju). Imena zastupnika koji su pristupili glasovanju navedena su u dokumentu "Poimenični rezultati glasovanja" koji je priložen zapisniku s dnevne sjednice i dostupan na internetskoj stranici Parlamenta.


PRILOG 1 - Imenovanje Helge Berger za članicu Revizorskog suda

POPIS ZASTUPNIKA KOJI SU GLASOVALI

ECR:
Aguilar, Berlato, Bielan, Bourgeois, Brudziński, Buxadé Villalba, Czarnecki, de la Pisa Carrión, Ďuriš Nicholsonová, Dzhambazki, Eppink, Fidanza, Fiocchi, Fitto, Fotyga, Fragkos, Geuking, Jaki, Jurgiel, Jurzyca, Kanko, Karski, Kempa, Kloc, Kopcińska, Krasnodębski, Kruk, Kuźmiuk, Legutko, Lundgren, Mazurek, Melbārde, Możdżanowska, Poręba, Procaccini, Rafalska, Rooken, Roos, Ruissen, Rzońca, Saryusz-Wolski, Slabakov, Stancanelli, Stegrud, Szydło, Tarczyński, Terheş, Tertsch, Tobiszowski, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Van Overtveldt, Vondra, Vrecionová, Waszczykowski, Weimers, Wiśniewska, Zahradil, Zalewska, Zīle, Złotowski

GUE/NGL:
Arvanitis, Aubry, Barrena Arza, Björk, Bompard, Botenga, Chaibi, Daly, Demirel, Ernst, Ferreira, Flanagan, Georgiou, Georgoulis, Gusmão, Hazekamp, Kizilyürek, Kokkalis, Konečná, Kouloglou, Kountoura, MacManus, Matias, Maurel, Michels, Modig, Omarjee, Papadimoulis, Pelletier, Pereira Sandra, Pineda, Rego, Rodríguez Palop, Schirdewan, Scholz, Urbán Crespo, Villanueva Ruiz, Villumsen, Wallace

ID:
Adinolfi Matteo, Anderson Christine, Androuët, Annemans, Baldassarre, Bardella, Basso, Bay, Beck, Beigneux, Berg, Bilde, Bizzotto, Blaško, Bonfrisco, Borchia, Bruna, Buchheit, Campomenosi, Caroppo, Casanova, Ceccardi, Ciocca, Collard, Conte, Da Re, David, De Man, Donato, Dreosto, Fest, Gancia, Garraud, de Graaff, Grant, Griset, Haider, Hakkarainen, Huhtasaari, Jalkh, Jamet, Joron, Juvin, Kofod, Krah, Kuhs, Lacapelle, Lancini, Laporte, Lebreton, Lechanteux, Limmer, Lizzi, Madison, Mariani, Mayer, Mélin, Meuthen, Olivier, Panza, Pirbakas, Regimenti, Reil, Rinaldi, Rivière, Rougé, Sardone, Sofo, Tardino, Tovaglieri, Vandendriessche, Vilimsky, Vuolo, Zambelli, Zanni, Zimniok

nezavisni zastupnici:
Adinolfi Isabella, Beghin, Buschmann, Castaldo, Comín i Oliveres, Corrao, D'Amato, Evi, Ferrara, Furore, Gemma, Giarrusso, Gyöngyösi, Kolakušić, Konstantinou, Nikolaou-Alavanos, Papadakis Kostas, Pedicini, Pignedoli, Ponsatí Obiols, Puigdemont i Casamajó, Radačovský, Rondinelli, Rookmaker, Sinčić, Sonneborn, Uhrík, Zullo

PPE:
Adamowicz, Ademov, Alexandrov Yordanov, Amaro, Arias Echeverría, Arimont, Arłukowicz, Asimakopoulou, Băsescu, Bellamy, Benjumea Benjumea, Bentele, Berendsen, Berger, Berlusconi, Bernhuber, Bilčík, Blaga, Bocskor, Bogdan, Bogovič, Buda, Buşoi, Buzek, Carvalho, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Christoforou, Clune, Colin-Oesterlé, van Dalen, Danjean, De Meo, Deli, Deutsch, Didier, Doleschal, Dorfmann, Duda, Düpont, Ehler, Estaràs Ferragut, Evren, Falcă, Ferber, Fernandes, Fitzgerald, Fourlas, Frankowski, Franssen, Gahler, Gál, García-Margallo y Marfil, Gieseke, Glavak, González Pons, Győri, Gyürk, Halicki, Hansen, Hava, Herbst, Hetman, Hohlmeier, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Jahr, Járóka, Jarubas, Juknevičienė, Kalinowski, Kalniete, Kanev, Karas, Kefalogiannis, Kelly, Kokalari, Kopacz, Kósa, Kovatchev, Kubilius, Kympouropoulos, Kyrtsos, de Lange, Lega, Lenaers, Lewandowski, Lexmann, Lins, López Gil, López-Istúriz White, Łukacijewska, Lutgen, McAllister, McGuinness, Maldeikienė, Manders, Mandl, Marinescu, Martusciello, Mato, Maydell, Mažylis, Meimarakis, Melo, Metsola, Milazzo, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Montserrat, Morano, Mortler, Motreanu, Mureşan, Niebler, Niedermayer, Nistor, Novak, Novakov, Ochojska, Olbrycht, Patriciello, Peeters, Pereira Lídia, Pieper, Pietikäinen, Polčák, Polfjärd, Pollák, Pospíšil, Radev, Radtke, Rangel, Sagartz, Salini, Sander, Sarvamaa, Schmiedtbauer, Schneider, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Seekatz, Sikorski, Simon, Skyttedal, Šojdrová, Sokol, Spyraki, Štefanec, Szájer, Tajani, Terras, Thaler, Tobé, Tomac, Tomc, Tóth, Trócsányi, Vaidere, Verheyen, Vincze, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Walsh, Walsmann, Warborn, Weber, Weiss, Wieland, Wiezik, Winkler, Winzig, Wiseler-Lima, Zagorakis, Zarzalejos, Zdechovský, Zoido Álvarez, Zovko, Zver

Renew:
Alieva-Veli, Al-Sahlani, Andrews, Ansip, Armand, Auštrevičius, Azmani, Bauzá Díaz, Beer, Bijoux, Bilbao Barandica, Botoş, Boyer, Brunet, Cañas, Canfin, Chabaud, Charanzová, Chastel, Christensen, Cicurel, Cioloş, Cseh, Danti, Decerle, Dlabajová, Donáth, Durand, Eroglu, Farreng, Federley, Flego, Gade, Gamon, Garicano, Ghinea, Glück, Goerens, Gozi, Groothuis, Grošelj, Grudler, Guetta, Hahn Svenja, Hayer, Hlaváček, Hojsík, Huitema, Ijabs, in 't Veld, Joveva, Karleskind, Karlsbro, Katainen, Kelleher, Keller Fabienne, Knotek, Körner, Kovařík, Kyuchyuk, Loiseau, Løkkegaard, Maxová, Melchior, Mihaylova, Müller, Nagtegaal, Nart, Oetjen, Paet, Pagazaurtundúa, Pekkarinen, Petersen, Pîslaru, Rafaela, Ries, Riquet, Rodríguez Ramos, Schreinemacher, Séjourné, Semedo, Šimečka, Solís Pérez, Ştefănuță, Strugariu, Søgaard-Lidell, Tolleret, Toom, Torvalds, Trillet-Lenoir, Tudorache, Uspaskich, Vautmans, Vedrenne, Verhofstadt, Vázquez Lázara, Yon-Courtin, Zacharopoulou

S&D:
Agius Saliba, Aguilera, Ameriks, Andrieu, Androulakis, Angel, Ara-Kovács, Arena, Avram, Balt, Barley, Bartolo, Belka, Benea, Benifei, Beňová, Bergkvist, Biedroń, Bischoff, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Brglez, Bullmann, Burkhardt, Calenda, Carvalhais, Cerdas, Chahim, Chinnici, Cimoszewicz, Ciuhodaru, Číž, Cozzolino, Crețu, Cutajar, Dalli, Danielsson, De Castro, Dobrev, Durá Ferrandis, Ertug, Fajon, Fernández, Ferrandino, Fritzon, Fuglsang, Gálvez Muñoz, García Del Blanco, García Muñoz, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gebhardt, Geier, Glucksmann, González, González Casares, Grapini, Gualmini, Guillaume, Guteland, Hajšel, Heide, Heinäluoma, Homs Ginel, Hristov, Incir, Jerković, Jongerius, Kaili, Kaljurand, Kammerevert, Kohut, Köster, Krehl, Kumpula-Natri, Lalucq, Lange, Larrouturou, Leitão-Marques, Liberadzki, López, López Aguilar, Luena, Maestre Martín De Almagro, Majorino, Maldonado López, Marques Margarida, Marques Pedro, Matić, Mavrides, Mebarek, Mikser, Miller, Molnár, Moreno Sánchez, Moretti, Negrescu, Neuser, Nica, Noichl, Olekas, Papadakis Demetris, Penkova, Picierno, Picula, Piri, Pisapia, Pizarro, Plumb, Regner, Roberti, Rodríguez-Piñero, Rónai, Ros Sempere, Ruiz Devesa, Sánchez Amor, Sant, Santos, Schaldemose, Schieder, Schuster, Sidl, Silva Pereira, Sippel, Smeriglio, Spurek, Stanishev, Tang, Tarabella, Tax, Tinagli, Toia, Tudose, Ujhelyi, Ušakovs, Van Brempt, Vind, Vitanov, Vollath, Wölken, Wolters, Yoncheva, Zorrinho

Verts/ALE:
Alametsä, Alfonsi, Andresen, Auken, Biteau, Bloss, Boeselager, Bricmont, Bütikofer, Carême, Cavazzini, Cormand, Cuffe, Dalunde, Delbos-Corfield, Delli, Deparnay-Grunenberg, De Sutter, Eickhout, Franz, Freund, Geese, Giegold, Gregorová, Gruffat, Guerreiro, Hahn Henrike, Häusling, Hautala, Herzberger-Fofana, Holmgren, Jadot, Jakeliūnas, Keller Ska, Kolaja, Kuhnke, Lagodinsky, Lamberts, Langensiepen, Marquardt, Metz, Neumann, Nienaß, Niinistö, O'Sullivan, Paulus, Peksa, Peter-Hansen, Reintke, Riba i Giner, Rivasi, Roose, Ropė, Satouri, Semsrott, Strik, Toussaint, Urtasun, Vana, Van Sparrentak, Von Cramon-Taubadel, Waitz, Wiener, Yenbou, Ždanoka.


PRILOG 2 - Imenovanje izvršnog direktora Europskog nadzornog tijela za bankarstvo (EBA)

POPIS ZASTUPNIKA KOJI SU GLASOVALI

ECR:
Aguilar, Berlato, Bielan, Bourgeois, Brudziński, Buxadé Villalba, Czarnecki, de la Pisa Carrión, Ďuriš Nicholsonová, Dzhambazki, Eppink, Fidanza, Fiocchi, Fitto, Fotyga, Fragkos, Geuking, Jaki, Jurgiel, Jurzyca, Kanko, Karski, Kempa, Kloc, Kopcińska, Krasnodębski, Kruk, Kuźmiuk, Legutko, Lundgren, Mazurek, Melbārde, Możdżanowska, Poręba, Procaccini, Rafalska, Rooken, Roos, Ruissen, Rzońca, Saryusz-Wolski, Slabakov, Stancanelli, Stegrud, Szydło, Tarczyński, Terheş, Tertsch, Tobiszowski, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Van Overtveldt, Vondra, Vrecionová, Waszczykowski, Weimers, Wiśniewska, Zahradil, Zalewska, Zīle, Złotowski

GUE/NGL:
Arvanitis, Aubry, Barrena Arza, Björk, Bompard, Botenga, Chaibi, Daly, Demirel, Ernst, Ferreira, Flanagan, Georgiou, Georgoulis, Gusmão, Hazekamp, Kizilyürek, Kokkalis, Konečná, Kouloglou, Kountoura, MacManus, Matias, Maurel, Michels, Modig, Omarjee, Papadimoulis, Pelletier, Pereira Sandra, Pineda, Rego, Rodríguez Palop, Schirdewan, Scholz, Urbán Crespo, Villanueva Ruiz, Villumsen, Wallace

ID:
Adinolfi Matteo, Anderson Christine, Androuët, Annemans, Baldassarre, Bardella, Basso, Bay, Beck, Beigneux, Berg, Bilde, Bizzotto, Blaško, Bonfrisco, Borchia, Bruna, Buchheit, Campomenosi, Caroppo, Casanova, Ceccardi, Ciocca, Collard, Conte, Da Re, David, De Man, Donato, Dreosto, Fest, Gancia, Garraud, de Graaff, Grant, Griset, Haider, Hakkarainen, Huhtasaari, Jalkh, Jamet, Joron, Juvin, Kofod, Krah, Kuhs, Lacapelle, Lancini, Laporte, Lebreton, Lechanteux, Limmer, Lizzi, Madison, Mariani, Mayer, Mélin, Meuthen, Olivier, Panza, Pirbakas, Regimenti, Reil, Rinaldi, Rivière, Rougé, Sardone, Sofo, Tardino, Tovaglieri, Vandendriessche, Vilimsky, Vuolo, Zambelli, Zanni, Zimniok

nezavisni zastupnici:
Adinolfi Isabella, Beghin, Buschmann, Castaldo, Comín i Oliveres, Corrao, D'Amato, Evi, Ferrara, Furore, Gemma, Giarrusso, Gyöngyösi, Kolakušić, Konstantinou, Nikolaou-Alavanos, Papadakis Kostas, Pedicini, Pignedoli, Ponsatí Obiols, Puigdemont i Casamajó, Radačovský, Rondinelli, Rookmaker, Sinčić, Sonneborn, Uhrík, Zullo

PPE:
Adamowicz, Ademov, Alexandrov Yordanov, Amaro, Arias Echeverría, Arimont, Arłukowicz, Asimakopoulou, Băsescu, Bellamy, Benjumea Benjumea, Bentele, Berendsen, Berger, Berlusconi, Bernhuber, Bilčík, Blaga, Bocskor, Bogdan, Bogovič, Buda, Buşoi, Buzek, Carvalho, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Christoforou, Clune, Colin-Oesterlé, van Dalen, Danjean, De Meo, Deli, Deutsch, Didier, Doleschal, Dorfmann, Duda, Düpont, Ehler, Estaràs Ferragut, Evren, Falcă, Ferber, Fernandes, Fitzgerald, Fourlas, Frankowski, Franssen, Gahler, Gál, García-Margallo y Marfil, Gieseke, Glavak, González Pons, Győri, Gyürk, Halicki, Hansen, Hava, Herbst, Hetman, Hohlmeier, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Jahr, Járóka, Jarubas, Juknevičienė, Kalinowski, Kalniete, Kanev, Karas, Kefalogiannis, Kelly, Kokalari, Kopacz, Kósa, Kovatchev, Kubilius, Kympouropoulos, Kyrtsos, de Lange, Lega, Lenaers, Lewandowski, Lexmann, Lins, López Gil, López-Istúriz White, Łukacijewska, Lutgen, McAllister, McGuinness, Maldeikienė, Manders, Mandl, Marinescu, Martusciello, Mato, Maydell, Mažylis, Meimarakis, Melo, Metsola, Milazzo, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Montserrat, Morano, Mortler, Motreanu, Mureşan, Niebler, Niedermayer, Nistor, Novak, Novakov, Ochojska, Olbrycht, Patriciello, Peeters, Pereira Lídia, Pieper, Pietikäinen, Polčák, Polfjärd, Pollák, Pospíšil, Radev, Radtke, Rangel, Sagartz, Salini, Sander, Sarvamaa, Schmiedtbauer, Schneider, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Seekatz, Sikorski, Simon, Skyttedal, Šojdrová, Sokol, Spyraki, Štefanec, Szájer, Tajani, Terras, Thaler, Tobé, Tomac, Tomc, Tóth, Trócsányi, Vaidere, Verheyen, Vincze, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Walsh, Walsmann, Warborn, Weber, Weiss, Wieland, Wiezik, Winkler, Winzig, Wiseler-Lima, Zagorakis, Zarzalejos, Zdechovský, Zoido Álvarez, Zovko, Zver

Renew:
Alieva-Veli, Al-Sahlani, Andrews, Ansip, Armand, Auštrevičius, Azmani, Bauzá Díaz, Beer, Bijoux, Bilbao Barandica, Botoş, Boyer, Brunet, Cañas, Canfin, Chabaud, Charanzová, Chastel, Christensen, Cicurel, Cioloş, Cseh, Danti, Decerle, Dlabajová, Donáth, Durand, Eroglu, Farreng, Federley, Flego, Gade, Gamon, Garicano, Ghinea, Glück, Goerens, Gozi, Groothuis, Grošelj, Grudler, Guetta, Hahn Svenja, Hayer, Hlaváček, Hojsík, Huitema, Ijabs, in 't Veld, Joveva, Karleskind, Karlsbro, Katainen, Kelleher, Keller Fabienne, Knotek, Körner, Kovařík, Kyuchyuk, Loiseau, Løkkegaard, Maxová, Melchior, Mihaylova, Müller, Nagtegaal, Nart, Oetjen, Paet, Pagazaurtundúa, Pekkarinen, Petersen, Pîslaru, Rafaela, Ries, Riquet, Rodríguez Ramos, Schreinemacher, Séjourné, Semedo, Šimečka, Solís Pérez, Ştefănuță, Strugariu, Søgaard-Lidell, Tolleret, Toom, Torvalds, Trillet-Lenoir, Tudorache, Uspaskich, Vautmans, Vedrenne, Verhofstadt, Vázquez Lázara, Yon-Courtin, Zacharopoulou

S&D:
Agius Saliba, Aguilera, Ameriks, Andrieu, Androulakis, Angel, Ara-Kovács, Arena, Avram, Balt, Barley, Bartolo, Belka, Benea, Benifei, Beňová, Bergkvist, Biedroń, Bischoff, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Brglez, Bullmann, Burkhardt, Calenda, Carvalhais, Cerdas, Chahim, Chinnici, Cimoszewicz, Ciuhodaru, Číž, Cozzolino, Crețu, Cutajar, Dalli, Danielsson, De Castro, Dobrev, Durá Ferrandis, Ertug, Fajon, Fernández, Ferrandino, Fritzon, Fuglsang, Gálvez Muñoz, García Del Blanco, García Muñoz, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gebhardt, Geier, Glucksmann, González, González Casares, Grapini, Gualmini, Guillaume, Guteland, Hajšel, Heide, Heinäluoma, Homs Ginel, Hristov, Incir, Jerković, Jongerius, Kaili, Kaljurand, Kammerevert, Kohut, Köster, Krehl, Kumpula-Natri, Lalucq, Lange, Larrouturou, Leitão-Marques, Liberadzki, López, López Aguilar, Luena, Maestre Martín De Almagro, Majorino, Maldonado López, Marques Margarida, Marques Pedro, Matić, Mavrides, Mebarek, Mikser, Miller, Molnár, Moreno Sánchez, Moretti, Negrescu, Neuser, Nica, Noichl, Olekas, Papadakis Demetris, Penkova, Picierno, Picula, Piri, Pisapia, Pizarro, Plumb, Regner, Roberti, Rodríguez-Piñero, Rónai, Ros Sempere, Ruiz Devesa, Sánchez Amor, Sant, Santos, Schaldemose, Schieder, Schuster, Sidl, Silva Pereira, Sippel, Smeriglio, Spurek, Stanishev, Tang, Tarabella, Tax, Tinagli, Toia, Tudose, Ujhelyi, Ušakovs, Van Brempt, Vind, Vitanov, Vollath, Wölken, Wolters, Yoncheva, Zorrinho

Verts/ALE:
Alametsä, Alfonsi, Andresen, Auken, Biteau, Bloss, Boeselager, Bricmont, Bütikofer, Carême, Cavazzini, Cormand, Cuffe, Dalunde, Delbos-Corfield, Delli, Deparnay-Grunenberg, De Sutter, Eickhout, Franz, Freund, Geese, Giegold, Gregorová, Gruffat, Guerreiro, Hahn Henrike, Häusling, Hautala, Herzberger-Fofana, Holmgren, Jadot, Jakeliūnas, Keller Ska, Kolaja, Kuhnke, Lagodinsky, Lamberts, Langensiepen, Marquardt, Metz, Neumann, Nienaß, Niinistö, O'Sullivan, Paulus, Peksa, Peter-Hansen, Reintke, Riba i Giner, Rivasi, Roose, Ropė, Satouri, Semsrott, Strik, Toussaint, Urtasun, Vana, Van Sparrentak, Von Cramon-Taubadel, Waitz, Wiener, Yenbou, Ždanoka.

Posljednje ažuriranje: 8. svibnja 2024.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti