Indiċi 
Minuti
XML 185kPDF 329kWORD 83k
L-Erbgħa, 8 ta' Lulju 2020 - Brussell
1.Tkomplija tas-sessjoni
 2.Ftuħ tas-seduta
 3.Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduti preċedenti
 4.Negozjati qabel l-ewwel qari tal-Parlament (Artikolu 71 tar-Regoli ta' Proċedura)
 5.Atti delegati (Artikolu 111(6) tar-Regoli ta' Proċedura)
 6.Dokumenti mressqa
 7.Mistoqsijiet għal tweġiba orali (tressiq)
 8.Ordni tal-ħidma
 9.Preżentazzjoni tal-programm ta' attivitajiet tal-Presidenza Ġermaniża (dibattitu)
 10.Tkomplija tas-seduta
 11.L-ewwel sessjoni ta' votazzjonijiet
 12.Konklużjonijiet tal-laqgħa tal-Kunsill Ewropew tad-19 ta' Ġunju 2020 - Tħejjija tal-laqgħa tal-Kunsill Ewropew tas-17 u t-18 ta' Lulju 2020 (dibattitu)
 13.Tkomplija tas-seduta
 14.Kompożizzjoni tal-kumitati u tad-delegazzjonijiet
 15.Talba għat-tneħħija tal-immunità
 16.Politika komprensiva tal-Unjoni dwar il-prevenzjoni tal-ħasil tal-flus u tal-finanzjament tat-terroriżmu - il-pjan ta' azzjoni tal-Kummissjoni u żviluppi reċenti oħra (dibattitu)
 17.L-istrateġija tal-UE dwar is-saħħa pubblika wara l-COVID-19 (dibattitu)
 18.Tħabbir tar-riżultati tal-votazzjoni
 19.L-istrateġija tal-UE dwar is-saħħa pubblika wara l-COVID-19 (tkomplija tad-dibattitu)
 20.It-tieni sessjoni ta' votazzjonijiet
 21.L-istrateġija tal-UE dwar is-saħħa pubblika wara l-COVID-19 (tkomplija tad-dibattitu)
 22.Spjegazzjonijiet tal-vot
 23.Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot
 24.L-aġenda tas-seduta li jmiss
 25.Għeluq tas-seduta
 REĠISTRU TAL-ATTENDENZA
 Anness 1 - Nomina ta' Helga Berger bħala Membru tal-Qorti tal-Awdituri
 Anness 2 - Ħatra tad-Direttur Eżekuttiv tal-Awtorità Bankarja Ewropea (EBA)


PRESIDENZA: David Maria SASSOLI
President

1. Tkomplija tas-sessjoni

Is-sessjoni li ġiet interrotta nhar il-Ġimgħa 19 ta' Ġunju 2020 tkompliet.


2. Ftuħ tas-seduta

Ħin tal-ftuħ tas-seduta: 14.02.


3. Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduti preċedenti

Il-Minuti tas-seduti tad-dati 17 ta' Ġunju 2020, 18 ta' Ġunju 2020 u 19 ta' Ġunju 2020 ġew approvati.

°
° ° °

Eugen Jurzyca informa li kien preżenti għas-seduta tal-15 ta' Lulju 2019 iżda ismu ma jidhirx fir-reġistru tal-attendenza.


4. Negozjati qabel l-ewwel qari tal-Parlament (Artikolu 71 tar-Regoli ta' Proċedura)

Il-President ħabbar, f'konformità mal-Artikolu 71 tar-Regoli ta' Proċedura, id-deċiżjonijiet tal-Kumitati ITRE, EMPL u INTA li jidħlu f'negozjati interistituzzjonali abbażi tar-rapporti li ġejjin:

—   Kumitat ITRE: Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-Istitut Ewropew tal-Innovazzjoni u t-Teknoloġija (riformulazzjoni) (COM(2019)0331 - C9-0042/2019 - 2019/0151(COD)). Rapporteur: Marisa Matias (A9-0120/2020);

—   Kumitat ITRE: Proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-Aġenda Strateġika ta' Innovazzjoni tal-Istitut Ewropew tal-Innovazzjoni u t-Teknoloġija (EIT) 2021-2027: Nagħtu Spinta lit-Talent u lill-Kapaċità ta' Innovazzjoni fl-Ewropa (COM(2019)0330 - C9-0043/2019 - 2019/0152(COD)). Rapporteur: Maria da Graça Carvalho (A9-0121/2020);

—   Kumitat EMPL: Proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Deċiżjoni Nru 573/2014/UE dwar kooperazzjoni mtejba bejn is-Servizzi Pubbliċi tal-Impjiegi (PES) (COM(2019)0620 - C9-0117/2019 - 2019/0188(COD)). Rapporteur: Manuel Pizarro (A9-0128/2020);

—   Kumitat INTA: Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (UE) Nru 654/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-eżerċizzju tad-drittijiet tal-Unjoni għall-applikazzjoni u l-infurzar ta' regoli kummerċjali internazzjonali (COM(2019)0623 - C9-0197/2019 - 2019/0273(COD)). Rapporteur: Marie-Pierre Vedrenne (A9-0133/2020).

F'konformità mal-Artikolu 71(2) tar-Regoli ta' Proċedura, għadd ta' Membri jew grupp politiku jew gruppi politiċi li jilħqu tal-anqas il-limitu medju jistgħu jitolbu bil-miktub, qabel nofsillejl ta' għada l-Ħamis 9 ta' Lulju 2020, li d-deċiżjonijiet għal dħul f'negozjati jittieħed vot fuqhom.

In-negozjati jistgħu jibdew fi kwalunkwe ħin wara li tkun għaddiet din l-iskadenza jekk ma tkun tressqet l-ebda talba għal votazzjoni fil-Parlament dwar id-deċiżjoni meħuda għal dħul f'negozjati.


5. Atti delegati (Artikolu 111(6) tar-Regoli ta' Proċedura)

F'konformità mal-Artikolu 111(6) tar-Regoli ta' Proċedura, il-President tal-Konferenza tal-Presidenti tal-Kumitati informa lill-President tal-Parlament li ma tqajmet l-ebda oġġezzjoni kontra:

—   ir-rakkomandazzjoni tal-Kumitat ECON li ma ssir ebda oġġezzjoni għar-Regolament delegat tal-Kummissjoni tad-19 ta' Ġunju 2020 li jemenda r-Regolament delegat (UE) Nru 877/2013 li jissupplimenta r-Regolament (UE) Nru 473/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar dispożizzjonijiet komuni għall-monitoraġġ u l-valutazzjoni tal-abbozzi tal-pjanijiet baġitarji u l-iżgurar tal-korrezzjoni tad-defiċit eċċessiv tal-Istati Membri fiż-żona tal-euro (C(2020)04140 - 2020/2695(DEA)) (B9-0208/2020).

Jekk ma titressaq l-ebda oġġezzjoni minn grupp politiku jew għadd ta' Membri li jilħqu tal-anqas il-limitu baxx fi żmien 24 siegħa wara t-tħabbir fil-plenarja, din ir-rakkomandazzjoni għandha titqies bħala approvata. Fil-każ kuntrarju, għandu jittieħed vot fuqha.


6. Dokumenti mressqa

Tressqu d-dokumenti segwenti:

1) minn istituzzjonijiet oħra

- Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi miżuri għal suq ferrovjarju sostenibbli fid-dawl tal-pandemija tal-COVID-19 (COM(2020)0260 - C9-0186/2020 - 2020/0127(COD))
F'konformità mal-Artikoli 145(1) u 146(1) tar-Regoli ta' Proċedura, il-President se jikkonsulta lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni dwar din il-proposta.

irriferut

responsabbli :

TRAN

- Abbozz ta' baġit emendatorju Nru 5 għall-baġit ġenerali tal-2020: Kontinwazzjoni tal-appoġġ lir-refuġjati u lill-komunitajiet ospitanti b'reazzjoni għall-kriżi tas-Sirja fil-Ġordan, il-Libanu u t-Turkija - pożizzjoni tal-Kunsill tal-24 ta' Ġunju 2020 (09060/2020 - C9-0189/2020 - 2020/2092(BUD))

irriferut

responsabbli :

BUDG

opinjoni :

AFET, DEVE, LIBE

- Proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill li tawtorizza lill-Portugall japplika rata mnaqqsa tad-dazju tas-sisa fuq ċerti prodotti alkoħoliċi prodotti fir-reġjuni awtonomi ta' Madeira u tal-Azores (COM(2020)0240 - C9-0190/2020 - 2020/0118(CNS))

irriferut

responsabbli :

REGI

opinjoni :

ECON, AGRI

2) mill-kumitati parlamentari

2.1) rapporti

- ***I Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (UE) Nru 1303/2013 fir-rigward tar-riżorsi għall-allokazzjoni speċifika għall-Inizjattiva favur l-Impjieg taż-Żgħażagħ (COM(2020)0206 - C9-0145/2020 - 2020/0086(COD)) - Kumitat REGI - Rapporteur: Younous Omarjee (A9-0111/2020)

- Rapport dwar il-kontroll tal-attivitajiet finanzjarji tal-Bank Ewropew tal-Investiment - rapport annwali 2018 (2019/2127(INI)) - Kumitat CONT - Rapporteur: Bas Eickhout (A9-0118/2020)

- ***I Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-Istitut Ewropew tal-Innovazzjoni u t-Teknoloġija (riformulazzjoni) (COM(2019)0331 - C9-0042/2019 - 2019/0151(COD)) - Kumitat ITRE - Rapporteur: Marisa Matias (A9-0120/2020)

- ***I Rapport dwar il-proposta għal Deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-Aġenda Strateġika ta' Innovazzjoni tal-Istitut Ewropew tal-Innovazzjoni u t-Teknoloġija (EIT) 2021-2027: Nagħtu Spinta lit-Talent u lill-Kapaċità ta' Innovazzjoni fl-Ewropa (COM(2019)0330 - C9-0043/2019 - 2019/0152(COD)) - Kumitat ITRE - Rapporteur: Maria da Graça Carvalho (A9-0121/2020)

- * Rapport dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill li temenda d-Direttivi (UE) 2017/2455 u (UE) 2019/1995 f'dak li jirrigwarda d-dati tat-traspożizzjoni u tal-applikazzjoni minħabba l-kriżi kkawżata mit-tifqigħa tal-COVID-19 (COM(2020)0198 - C9-0137/2020 - 2020/0082(CNS)) - Kumitat ECON - Rapporteur: Ondřej Kovařík (A9-0122/2020)

- * Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (UE) 2017/2454 f'dak li jirrigwarda d-dati tal-applikazzjoni minħabba l-kriżi kkawżata mit-tifqigħa tal-COVID-19 (COM(2020)0201 - C9-0136/2020 - 2020/0084(CNS)) - Kumitat ECON - Rapporteur: Luděk Niedermayer (A9-0123/2020)

- * Rapport dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill fir-rigward ta' linji gwida għal-linji politiċi dwar l-impjiegi tal-Istati Membri (COM(2020)0070 - C9-0079/2020 - 2020/0030(NLE)) - Kumitat EMPL - Rapporteur: José Gusmão (A9-0124/2020)

- Rapport dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-Mobilizzazzjoni tal-Marġni ta' Kontinġenza fl-2020 biex jitkompla l-appoġġ umanitarju lir-refuġjati fit-Turkija (COM(2020)0422 - C9-0162/2020 - 2020/2094(BUD)) - Kumitat BUDG - Rapporteur: Monika Hohlmeier (A9-0125/2020)

- Rapport dwar il-ħatra proposta ta' Helga Berger bħala Membru tal-Qorti tal-Awdituri (07630/2020 - C9-0129/2020 - 2020/0802(NLE)) - Kumitat CONT - Rapporteur: Mikuláš Peksa (A9-0126/2020)

- Rapport dwar il-pożizzjoni tal-Kunsill dwar l-Abbozz ta' baġit emendatorju Nru 5/2020 tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2020 – Tkomplija tal-appoġġ għar-rifuġjati u għall-komunitajiet ospitanti fil-Ġordan, fil-Libanu u fit-Turkija b'rispons għall-kriżi fis-Sirja (09060/2020 - C9-0189/2020 - 2020/2092(BUD)) - Kumitat BUDG - Rapporteur: Monika Hohlmeier (A9-0127/2020)

- Rapport dwar approċċ komprensiv Ewropew għall-ħżin tal-enerġija (2019/2189(INI)) - Kumitat ITRE - Rapporteur: Claudia Gamon (A9-0130/2020)

- Rapport dwar ir-rakkomandazzjoni tal-Parlament Ewropew lill-Kunsill u lill-Kummissjoni dwar il-konklużjoni ta' ftehim, li għadu qed jiġi nnegozjat, bejn l-Unjoni Ewropea u New Zealand dwar l-iskambju ta' data personali bejn l-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Kooperazzjoni fl-Infurzar tal-Liġi (Europol) u l-awtoritajiet kompetenti ta' New Zealand għall-ġlieda kontra l-kriminalità serja u t-terroriżmu (2020/2048(INI)) - Kumitat LIBE - Rapporteur: Annalisa Tardino (A9-0131/2020)

- ***I Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (UE) Nru 654/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-eżerċizzju tad-drittijiet tal-Unjoni għall-applikazzjoni u l-infurzar ta' regoli kummerċjali internazzjonali (COM(2019)0623 - C9-0197/2019 - 2019/0273(COD)) - Kumitat INTA - Rapporteur: Marie-Pierre Vedrenne (A9-0133/2020)

- Rapport dwar il-proposta għall-ħatra tad-Direttur Eżekuttiv tal-Awtorità Bankarja Ewropea (N9-0010/2020 - C9-0080/2020 - 2020/0905(NLE)) - Kumitat ECON - Rapporteur: Irene Tinagli (A9-0132/2020)

2.2) rakkomandazzjonijiet għat-tieni qari

- ***II Rakkomandazzjoni għat-tieni qari dwar il-pożizzjoni tal-Kunsill fl-ewwel qari bil-ħsieb tal-adozzjoni ta' direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li tistabbilixxi regoli speċifiċi rigward id-Direttiva 96/71/KE u d-Direttiva 2014/67/UE għall-istazzjonar tax-xufiera fis-settur tat-trasport bit-triq u li temenda d-Direttiva 2006/22/KE fir-rigward ta' rekwiżiti tal-infurzar u r-Regolament (UE) Nru 1024/2012 (05112/1/2020 - C9-0106/2020 - 2017/0121(COD)) - Kumitat TRAN - Rapporteur: Kateřina Konečná (A9-0114/2020)

- ***II Rakkomandazzjoni għat-tieni qari dwar il-pożizzjoni tal-Kunsill fl-ewwel qari bil-ħsieb tal-adozzjoni ta' regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru 561/2006 fir-rigward ta' rekwiżiti minimi dwar il-ħinijiet massimi ta' sewqan kuljum u kull ġimgħa, il-pawżi minimi u l-perijodi ta' mistrieħ kuljum u kull ġimgħa u r-Regolament (UE) Nru 165/2014 fir-rigward tal-pożizzjonament permezz ta' takografi (05114/1/2020 - C9-0104/2020 - 2017/0122(COD)) - Kumitat TRAN - Rapporteur: Henna Virkkunen (A9-0115/2020)

- ***II Rakkomandazzjoni għat-tieni qari dwar il-pożizzjoni tal-Kunsill fl-ewwel qari għall-adozzjoni ta' Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolamenti (KE) Nru 1071/2009, (KE) Nru 1072/2009 u (UE) Nru 1024/2012 bl-għan li jiġu adattati għall-iżviluppi fis-settur tat-trasport bit-triq (05115/1/2020 - C9-0105/2020 - 2017/0123(COD)) - Kumitat TRAN - Rapporteur: Ismail Ertug (A9-0116/2020)

- ***II Rakkomandazzjoni għat-tieni qari dwar il-pożizzjoni tal-Kunsill fl-ewwel qari bil-ħsieb tal-adozzjoni ta' regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-informazzjoni elettronika dwar it-trasport tal-merkanzija (05142/1/2020 - C9-0103/2020 - 2018/0140(COD)) - Kumitat TRAN - Rapporteur: Andor Deli (A9-0119/2020)


7. Mistoqsijiet għal tweġiba orali (tressiq)

Il-mistoqsijiet li ġejjin b'talba għal tweġiba orali segwita minn dibattitu ddaħħlu fl-aġenda (Artikolu 136 tar-Regoli ta' Proċedura):

—   O-000035/2020 imressqa minn Younous Omarjee, f'isem il-Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali, lill-Kummissjoni: Ir-rwol tal-politika ta' koeżjoni fil-mod kif jiġu indirizzati r-riperkussjonijiet soċjoekonomiċi tal-COVID-19 (B9-0012/2020);

—   O-000044/2020 imressqa minn Maria Spyraki, Maria Arena, Frédérique Ries, Sven Giegold, Danilo Oscar Lancini, Pietro Fiocchi u Anja Hazekamp, f'isem il-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel, lill-Kummissjoni: Strateġija dwar is-sustanzi kimiċi għas-sostenibbiltà (B9-0013/2020).


8. Ordni tal-ħidma

L-abbozz definittiv tal-aġenda għas-seduti plenarji ta' Lulju 2020 (654.272/PDOJ) tqassam u ġew proposti l-bidliet li ġejjin (Artikolu 158 tar-Regoli ta' Proċedura):

Il-President informa li kien irċieva żewġ talbiet għall-applikazzjoni tal-proċedura ta' urġenza (Artikolu 163 tar-Regoli ta' Proċedura) għall-adozzjoni tal-fajls li ġejjin matul din is-sessjoni parzjali:

—   Dispożizzjonijiet tranżitorji biex jiġi indirizzat l-impatt tal-kriżi tal-COVID-19 (emenda tar-Regolament (UE) 2016/1628) - Kumitat ENVI (punt 59 tal-PDOJ);

—   It-twettiq ta' provi kliniċi ta' prodotti mediċinali u l-provvista ta' dawn il-prodotti għall-użu mill-bniedem li fihom jew li jikkonsistu f'organiżmi ġenetikament modifikati maħsuba biex jittrattaw jew jipprevjenu l-marda tal-coronavirus - Kumitat ENVI (punt 119 tal-PDOJ).

Intervent ta' Kateřina Konečná, skont l-Artikolu 163 tar-Regoli ta' Proċedura, kontra t-tieni talba tal-Kumitat ENVI (punt 119 tal-PDOJ).

Wara konsultazzjoni mal-gruppi politiċi, il-President ippropona l-modifiki li ġejjin lill-abbozz definittiv tal-aġenda.

Il-votazzjonijiet se jitqassmu matul is-sessjonijiet ta' votazzjoni differenti skont l-għadd ta' emendi u l-għadd ta' voti maqsuma u voti separati. L-informazzjoni dwar it-tqassim tal-votazzjonijiet matul is-sessjonijiet ta' votazzjoni differenti se jkunu disponibbli fis-sit tal-internet tal-Parlament fit-taqsima "Informazzjoni u dokumenti prijoritarji".

It-tieni sessjoni ta' votazzjonijiet tal-Ġimgħa se tkun miftuħa mis-14.15 sat-15.30. Ir-riżultati tal-votazzjonijiet tat-tieni sessjoni tal-Ġimgħa se jitħabbru fis-18.00.

It-tielet sessjoni ta' votazzjonijiet tal-Ġimgħa tħassret.

Il-Parlament qabel ma' dawn il-proposti.

L-ordni tal-ħidma b'hekk ġie ffinalizzat.

Il-President informa li ma kienet tressqet l-ebda proposta ta' ċaħda u l-ebda emenda f'konformità mal-Artikoli 67 u 68 tar-Regoli ta' Proċedura rigward il-pożizzjoni tal-Kunsill fl-ewwel qari li ġejja:

Informazzjoni elettronika dwar it-trasport tal-merkanzija ***II (punt 120 tal-PDOJ)
Rakkomandazzjoni għat-tieni qari dwar il-pożizzjoni tal-Kunsill fl-ewwel qari bil-ħsieb tal-adozzjoni ta' regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-informazzjoni elettronika dwar it-trasport tal-merkanzija [05142/1/2020 - C9-0103/2020 - 2018/0140(COD)] - Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu. Rapporteur: Andor Deli (A9-0119/2020).

Il-pożizzjoni tal-Kunsill ġiet adottata (P9_TA(2020)0177).


9. Preżentazzjoni tal-programm ta' attivitajiet tal-Presidenza Ġermaniża (dibattitu)

Dikjarazzjonijiet tal-Kunsill u tal-Kummissjoni: Preżentazzjoni tal-programm ta' attivitajiet tal-Presidenza Ġermaniża (2020/2667(RSP))

Angela Merkel (President fil-kariga tal-Kunsill) u Ursula von der Leyen (President tal-Kummissjoni) għamlu d-dikjarazzjonijiet.

Interventi ta': Manfred Weber f'isem il-Grupp PPE, Iratxe García Pérez f'isem il-Grupp S&D, Dacian Cioloş f'isem il-Grupp Renew, Jörg Meuthen f'isem il-Grupp ID, Ska Keller f'isem il-Grupp Verts/ALE, Raffaele Fitto f'isem il-Grupp ECR, Martin Schirdewan f'isem il-Grupp GUE/NGL, u Martin Sonneborn Membru mhux affiljat.

Intervent ta': Angela Merkel.

Interventi ta': Daniel Caspary, Jens Geier, Malik Azmani, Gerolf Annemans, Gwendoline Delbos-Corfield, Zbigniew Kuźmiuk, Rosa D'Amato, Enikő Győri, Simona Bonafè, Nicola Beer, Jaak Madison, Sven Giegold, Helmut Geuking, Carles Puigdemont i Casamajó, Dolors Montserrat, Ismail Ertug, Ulrike Müller u Peter Kofod.

PRESIDENZA: Mairead McGUINNESS
Viċi President

Interventi ta': Zdzisław Krasnodębski, Andrzej Halicki, Eric Andrieu, Luis Garicano, Mara Bizzotto, Derk Jan Eppink, Paulo Rangel, Kati Piri, Dita Charanzová, Katarina Barley, Katalin Cseh, Heléne Fritzon, Hilde Vautmans, Udo Bullmann u Fabienne Keller.

PRESIDENZA: David Maria SASSOLI
President

Interventi ta': Maroš Šefčovič (Viċi President tal-Kummissjoni) u Angela Merkel.

Id-dibattitu ngħalaq.

(Is-seduta ġiet sospiża għal ftit.)


10. Tkomplija tas-seduta

Ħin li fih tkompliet is-seduta: 16.20.


11. L-ewwel sessjoni ta' votazzjonijiet

Il-Parlament ipproċeda bil-votazzjoni dwar:

—   Nomina ta' Helga Berger bħala Membru tal-Qorti tal-Awdituri
Rapport dwar in-nomina ta' Helga Berger bħala Membru tal-Qorti tal-Awdituri [07630/2020 - C9-0129/2020 - 2020/0802(NLE)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Mikuláš Peksa (A9-0126/2020)

—   Ħatra tad-Direttur Eżekuttiv tal-Awtorità Bankarja Ewropea (EBA)
Rapport dwar il-proposta għall-ħatra tad-Direttur Eżekuttiv tal-Awtorità Bankarja Ewropea [N9-0010/2020 - C9-0080/2020 - 2020/0905(NLE)] - Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji. Rapporteur: Irene Tinagli (A9-0132/2020)

Il-Parlament ipproċeda bil-votazzjoni dwar it-talbiet ta' applikazzjoni ta' dawn il-proċeduri ta' urġenza (Artikolu 163 tar-Regoli ta' Proċedura):

—   Dispożizzjonijiet tranżitorji biex jiġi indirizzat l-impatt tal-kriżi tal-COVID-19 (emenda tar-Regolament (UE) 2016/1628) ***I
[COM(2020)0233 - C9-0161/2020 - 2020/0113(COD)] - Kumitat ENVI

—   It-twettiq ta' provi kliniċi ta' prodotti mediċinali u l-provvista ta' dawn il-prodotti għall-użu mill-bniedem li fihom jew li jikkonsistu f'organiżmi ġenetikament modifikati maħsuba biex jittrattaw jew jipprevjenu l-marda tal-coronavirus ***I
[COM(2020)0261 - C9-0185/2020 - 2020/0128(COD)] - Kumitat ENVI

Il-Parlament ipproċeda bil-votazzjoni permezz ta' votazzjoni unika dwar:

—   Emenda tar-Regolament (UE) Nru 1303/2013 fir-rigward tar-riżorsi għall-allokazzjoni speċifika għall-Inizjattiva favur l-Impjieg taż-Żgħażagħ ***I
Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (UE) Nru 1303/2013 fir-rigward tar-riżorsi għall-allokazzjoni speċifika għall-Inizjattiva favur l-Impjieg taż-Żgħażagħ [COM(2020)0206 - C9-0145/2020 - 2020/0086(COD)] - Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali. Rapporteur: Younous Omarjee (A9-0111/2020)

—   Emenda tar-Regolament (UE) 2017/2454 f'dak li jirrigwarda d-dati tal-applikazzjoni minħabba l-kriżi kkawżata mit-tifqigħa tal-COVID-19 *
Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (UE) 2017/2454 f'dak li jirrigwarda d-dati tal-applikazzjoni minħabba l-kriżi kkawżata mit-tifqigħa tal-COVID-19 [COM(2020)0201 - 2020/0084(CNS)] - Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji. Rapporteur: Luděk Niedermayer (A9-0123/2020)

—   Ħtif internazzjonali u nazzjonali ta' tfal tal-Unjoni minn ġenitur fil-Ġappun
Mozzjoni għal riżoluzzjoni mressqa minn Dolors Montserrat, f'isem il-Kumitat PETI, f'konformità mal-Artikolu 227(2) tar-Regoli ta' Proċedura, dwar il-ħtif internazzjonali u nazzjonali ta' tfal tal-Unjoni minn ġenitur fil-Ġappun (2020/2621(RSP)) (B9-0205/2020)

—   Id-drittijiet tal-persuni b'diżabilità intellettwali u l-familji tagħhom fil-kriżi tal-COVID-19
Mozzjoni għal riżoluzzjoni mressqa minn Dolors Montserrat, f'isem il-Kumitat PETI, f'konformità mal-Artikolu 227(2) tar-Regoli ta' Proċedura, dwar id-drittijiet tal-persuni b'diżabilità intellettwali fil-kriżi tal-COVID-19 (2020/2680(RSP)) (B9-0204/2020)

Il-Parlament ipproċeda bil-votazzjoni dwar il-mozzjonijiet ta' proċedura (Artikolu 67(1) tar-Regoli ta' Proċedura) dwar:

—   Regoli speċifiċi għall-istazzjonar tax-xufiera fis-settur tat-trasport bit-triq u rekwiżiti tal-infurzar ***II
Rakkomandazzjoni għat-tieni qari dwar il-pożizzjoni tal-Kunsill fl-ewwel qari bil-ħsieb tal-adozzjoni ta' direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li tistabbilixxi regoli speċifiċi rigward id-Direttiva 96/71/KE u d-Direttiva 2014/67/UE għall-istazzjonar tax-xufiera fis-settur tat-trasport bit-triq u li temenda d-Direttiva 2006/22/KE fir-rigward ta' rekwiżiti tal-infurzar u r-Regolament (UE) Nru 1024/2012 [05112/1/2020 - C9-0106/2020 - 2017/0121(COD)] - Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu. Rapporteur: Kateřina Konečná (A9-0114/2020)

—   Il-ħinijiet tas-sewqan ta’ kuljum u fil-ġimgħa, il-pawżi minimi u l-perjodi ta’ mistrieħ u l-pożizzjonament permezz ta’ takografi ***II
Rakkomandazzjoni għat-tieni qari dwar il-pożizzjoni tal-Kunsill fl-ewwel qari bil-ħsieb tal-adozzjoni ta' regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru 561/2006 fir-rigward ta' rekwiżiti minimi dwar il-ħinijiet massimi ta' sewqan kuljum u kull ġimgħa, il-pawżi minimi u l-perijodi ta' mistrieħ kuljum u kull ġimgħa u r-Regolament (UE) Nru 165/2014 fir-rigward tal-pożizzjonament permezz ta' takografi [05114/1/2020 - C9-0104/2020 - 2017/0122(COD)] - Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu. Rapporteur: Henna Virkkunen (A9-0115/2020)

—   Adattament għall-iżviluppi fis-settur tat-transport bit-triq ***II
Rakkomandazzjoni għat-tieni qari dwar il-pożizzjoni tal-Kunsill fl-ewwel qari għall-adozzjoni ta' Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolamenti (KE) Nru 1071/2009, (KE) Nru 1072/2009 u (UE) Nru 1024/2012 bl-għan li jiġu adattati għall-iżviluppi fis-settur tat-trasport bit-triq [05115/1/2020 - C9-0105/2020 - 2017/0123(COD)] - Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu. Rapporteur: Ismail Ertug (A9-0116/2020)

Il-Parlament ipproċeda bil-votazzjoni dwar l-emendi għal:

—   Emenda tad-Direttivi (UE) 2017/2455 u (UE) 2019/1995 f'dak li jirrigwarda d-dati tat-traspożizzjoni u tal-applikazzjoni minħabba l-kriżi kkawżata mit-tifqigħa tal-COVID-19 *
Rapport dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill li temenda d-Direttivi (UE) 2017/2455 u (UE) 2019/1995 f'dak li jirrigwarda d-dati tat-traspożizzjoni u tal-applikazzjoni minħabba l-kriżi kkawżata mit-tifqigħa tal-COVID-19 [COM(2020)0198 - 2020/0082(CNS)] - Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji. Rapporteur: Ondřej Kovařík (A9-0122/2020)

—   Attivitajiet finanzjarji tal-Bank Ewropew tal-Investiment - rapport annwali 2019
Rapport dwar l-attivitajiet finanzjarji tal-Bank Ewropew tal-Investiment – rapport annwali 2019 [2019/2126(INI)] - Kumitat għall-Baġits. Rapporteur: David Cormand (A9-0081/2020)

—   Kontroll tal-attivitajiet finanzjarji tal-Bank Ewropew tal-Investiment - rapport annwali 2018
Rapport dwar il-kontroll tal-attivitajiet finanzjarji tal-Bank Ewropew tal-Investiment - rapport annwali 2018 [2019/2127(INI)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Bas Eickhout (A9-0118/2020)

Il-votazzjoni se tkun miftuħa sal-17.45.

Il-Parlament għadda għall-votazzjoni.

Ħin li fih tħabbru r-riżultati tal-votazzjoni: 20.00.


12. Konklużjonijiet tal-laqgħa tal-Kunsill Ewropew tad-19 ta' Ġunju 2020 - Tħejjija tal-laqgħa tal-Kunsill Ewropew tas-17 u t-18 ta' Lulju 2020 (dibattitu)

Dikjarazzjonijiet tal-Kunsill Ewropew u tal-Kummissjoni: Konklużjonijiet tal-laqgħa tal-Kunsill Ewropew tad-19 ta' Ġunju 2020 (2020/2669(RSP))

Dikjarazzjonijiet tal-Kunsill Ewropew u tal-Kummissjoni: Tħejjija tal-laqgħa tal-Kunsill Ewropew tas-17 u t-18 ta' Lulju 2020 (2020/2704(RSP))

Charles Michel (President tal-Kunsill Ewropew) u Maroš Šefčovič (Viċi President tal-Kummissjoni) għamlu d-dikjarazzjonijiet.

Interventi ta': Siegfried Mureşan f'isem il-Grupp PPE, Iratxe García Pérez f'isem il-Grupp S&D, Valérie Hayer f'isem il-Grupp Renew, Gilles Lebreton f'isem il-Grupp ID, Philippe Lamberts f'isem il-Grupp Verts/ALE, Johan Van Overtveldt f'isem il-Grupp ECR, Manon Aubry f'isem il-Grupp GUE/NGL, u Márton Gyöngyösi Membru mhux affiljat.

Intervent ta': Charles Michel.

Intervent ta': Andrey Novakov.

PRESIDENZA: Mairead McGUINNESS
Viċi President

Interventi ta': Brando Benifei, Harald Vilimsky, Rasmus Andresen, Ignazio Corrao, Angelika Niebler, Javier Moreno Sánchez, Laura Huhtasaari, David Cormand, Antonio Tajani, Margarida Marques, Markus Pieper, Paul Tang, Monika Hohlmeier, Othmar Karas, Lefteris Christoforou, Benoît Lutgen u Henna Virkkunen.

Intervent ta': Maroš Šefčovič.

Id-dibattitu ngħalaq.

(Ħin li fih ġiet sospiża s-seduta: 17.41.)


PRESIDENZA: Othmar KARAS
Viċi President

13. Tkomplija tas-seduta

Ħin li fih tkompliet is-seduta: 19.03.


14. Kompożizzjoni tal-kumitati u tad-delegazzjonijiet

Il-President irċieva mill-gruppi PPE, S&D u Renew id-deċiżjonijiet li ġejjin li jimmodifikaw il-kompożizzjoni tal-kumitati u tad-delegazzjonijiet:

Kumitat AGRI: Cristian Ghinea minflok Dacian Cioloş

Kumitat PETI: Stelios Kympouropoulos minflok Anna-Michelle Asimakopoulou

Kumitat PETI: Ibán García Del Blanco u Marc Angel

Dawn id-deċiżjonijiet jibda jkollhom effett mid-data tal-lum.


15. Talba għat-tneħħija tal-immunità

L-awtoritajiet kompetenti Franċiżi ressqu talba għat-tneħħija tal-immunità ta' Jean-François Jalkh fl-ambitu ta' kumpilazzjoni miftuħa fil-Qorti tal-Ġustizzja ta' Pariġi.

Skont l-Artikolu 9(1) tar-Regoli ta' Proċedura, din it-talba ġiet irriferuta lill-kumitat responsabbli, jiġifieri lill-Kumitat JURI.


16. Politika komprensiva tal-Unjoni dwar il-prevenzjoni tal-ħasil tal-flus u tal-finanzjament tat-terroriżmu - il-pjan ta' azzjoni tal-Kummissjoni u żviluppi reċenti oħra (dibattitu)

Dikjarazzjonijiet tal-Kunsill u tal-Kummissjoni: Politika komprensiva tal-Unjoni dwar il-prevenzjoni tal-ħasil tal-flus u tal-finanzjament tat-terroriżmu - il-pjan ta' azzjoni tal-Kummissjoni u żviluppi reċenti oħra (2020/2686(RSP))

Michael Roth (President fil-kariga tal-Kunsill) u Valdis Dombrovskis għamlu d-dikjarazzjonijiet.

Interventi ta': David Casa f'isem il-Grupp PPE, Eero Heinäluoma f'isem il-Grupp S&D, Luis Garicano f'isem il-Grupp Renew, Gunnar Beck f'isem il-Grupp ID, Saskia Bricmont f'isem il-Grupp Verts/ALE, Nicola Procaccini f'isem il-Grupp ECR, José Gusmão f'isem il-Grupp GUE/NGL, Mislav Kolakušić Membru mhux affiljat, Monika Hohlmeier, Paul Tang, Ramona Strugariu, Herve Juvin, Sven Giegold, Laura Ferrara, Markus Ferber, Jonás Fernández, Roman Haider, Lídia Pereira, Juan Fernando López Aguilar u Enikő Győri.

Interventi ta': Valdis Dombrovskis u Michael Roth.

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa sabiex jingħalaq id-dibattitu skont l-Artikolu 132(2) tar-Regoli ta' Proċedura:

—   Gunnar Beck, Hélène Laporte, Herve Juvin u Marco Zanni, f'isem il-Grupp ID, dwar politika komprensiva tal-Unjoni dwar il-prevenzjoni tal-ħasil tal-flus u tal-finanzjament tat-terroriżmu - il-pjan ta' azzjoni tal-Kummissjoni u żviluppi reċenti oħra (2020/2686(RSP)) (B9-0206/2020);

—   Markus Ferber, David Casa, Roberta Metsola u Emil Radev, f'isem il-Grupp PPE, Jonás Fernández, Birgit Sippel, Eero Heinäluoma u Paul Tang, f'isem il-Grupp S&D, Luis Garicano, Ramona Strugariu u Frédérique Ries, f'isem il-Grupp Renew, Saskia Bricmont u Sven Giegold, f'isem il-Grupp Verts/ALE, u José Gusmão, f'isem il-Grupp GUE/NGL, dwar politika komprensiva tal-Unjoni dwar il-prevenzjoni tal-ħasil tal-flus u tal-finanzjament tat-terroriżmu – il-pjan ta' azzjoni tal-Kummissjoni u żviluppi reċenti oħra (2020/2686(RSP)) (B9-0207/2020).

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 5 tal-Minuti tad-data 9.7.2020 (emendi), punt 15 tal-Minuti tad-data 10.7.2020 (votazzjoni finali).


17. L-istrateġija tal-UE dwar is-saħħa pubblika wara l-COVID-19 (dibattitu)

Dikjarazzjonijiet tal-Kunsill u tal-Kummissjoni: L-istrateġija tal-UE dwar is-saħħa pubblika wara l-COVID-19 (2020/2691(RSP))

Michael Roth (President fil-kariga tal-Kunsill) għamel id-dikjarazzjoni.

(Tkomplija tad-dibattitu : punt 19 tal-Minuti tad-data 8.7.2020)


PRESIDENZA: Marcel KOLAJA
Viċi President

18. Tħabbir tar-riżultati tal-votazzjoni

Il-President qara r-riżultati tal-votazzjoni dwar:

Nomina ta' Helga Berger bħala Membru tal-Qorti tal-Awdituri
Rapport dwar in-nomina ta' Helga Berger bħala Membru tal-Qorti tal-Awdituri [07630/2020 - C9-0129/2020 - 2020/0802(NLE)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Mikuláš Peksa (A9-0126/2020)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Votazzjoni b'mod sigriet (Artikolu 191(1) tar-Regoli ta' Proċedura))

NOMINA

Adozzjoni (P9_TA(2020)0178)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", tat-8, id-9 u l-10 ta' Lulju 2020, punt 2)
Il-lista tal-Membri li vvutaw hija annessa mal-Minuti (Anness 1 tal-Minuti tad-data 8.7.2020)

Ħatra tad-Direttur Eżekuttiv tal-Awtorità Bankarja Ewropea (EBA)
Rapport dwar il-proposta għall-ħatra tad-Direttur Eżekuttiv tal-Awtorità Bankarja Ewropea [N9-0010/2020 - C9-0080/2020 - 2020/0905(NLE)] - Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji. Rapporteur: Irene Tinagli (A9-0132/2020)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Votazzjoni b'mod sigriet (Artikolu 191(1) tar-Regoli ta' Proċedura))

ĦATRA

Adozzjoni (P9_TA(2020)0179)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", tat-8, id-9 u l-10 ta' Lulju 2020, punt 3)
Il-lista tal-Membri li vvutaw hija annessa mal-Minuti (Anness 2 tal-Minuti tad-data 8.7.2020)

Il-President qara r-riżultati finali tal-vot dwar it-talbiet għall-applikazzjoni tal-proċedura ta' urġenza :

Dispożizzjonijiet tranżitorji biex jiġi indirizzat l-impatt tal-kriżi tal-COVID-19 (emenda tar-Regolament (UE) 2016/1628) ***I
[COM(2020)0233 - C9-0161/2020 - 2020/0113(COD)] - Kumitat ENVI

B'VSI (671 vot favur, 16 kontra, 7 astensjoni), il-Parlament approva t-talba.

Il-Parlament approva t-talba għal proċedura urġenti.

It-twettiq ta' provi kliniċi ta' prodotti mediċinali u l-provvista ta' dawn il-prodotti għall-użu mill-bniedem li fihom jew li jikkonsistu f'organiżmi ġenetikament modifikati maħsuba biex jittrattaw jew jipprevjenu l-marda tal-coronavirus ***I
[COM(2020)0261 - C9-0185/2020 - 2020/0128(COD)] - Kumitat ENVI

B'VSI (618 vot favur, 62 kontra, 13 astensjoni), il-Parlament approva t-talba.

Il-Parlament approva t-talba għal proċedura urġenti.

Il-President qara r-riżultati tal-votazzjoni:

Emenda tar-Regolament (UE) Nru 1303/2013 fir-rigward tar-riżorsi għall-allokazzjoni speċifika għall-Inizjattiva favur l-Impjieg taż-Żgħażagħ ***I
Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (UE) Nru 1303/2013 fir-rigward tar-riżorsi għall-allokazzjoni speċifika għall-Inizjattiva favur l-Impjieg taż-Żgħażagħ [COM(2020)0206 - C9-0145/2020 - 2020/0086(COD)] - Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali. Rapporteur: Younous Omarjee (A9-0111/2020)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI

Adozzjoni b'votazzjoni unika (P9_TA(2020)0180)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", tat-8, id-9 u l-10 ta' Lulju 2020, punt 4)

L-ewwel qari tal-Parlament huwa b'hekk konkluż.

Emenda tar-Regolament (UE) 2017/2454 f'dak li jirrigwarda d-dati tal-applikazzjoni minħabba l-kriżi kkawżata mit-tifqigħa tal-COVID-19 *
Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (UE) 2017/2454 f'dak li jirrigwarda d-dati tal-applikazzjoni minħabba l-kriżi kkawżata mit-tifqigħa tal-COVID-19 [COM(2020)0201 - 2020/0084(CNS)] - Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji. Rapporteur: Luděk Niedermayer (A9-0123/2020)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI

Adozzjoni b'votazzjoni unika (P9_TA(2020)0181)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", tat-8, id-9 u l-10 ta' Lulju 2020, punt 5)

Ħtif internazzjonali u nazzjonali ta' tfal tal-Unjoni minn ġenitur fil-Ġappun
Mozzjoni għal riżoluzzjoni B9-0205/2020

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni b'votazzjoni unika (P9_TA(2020)0182)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", tat-8, id-9 u l-10 ta' Lulju 2020, punt 6)

Id-drittijiet tal-persuni b'diżabilità intellettwali u l-familji tagħhom fil-kriżi tal-COVID-19
Mozzjoni għal riżoluzzjoni B9-0204/2020

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni b'votazzjoni unika (P9_TA(2020)0183)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", tat-8, id-9 u l-10 ta' Lulju 2020, punt 7)

Il-President qara r-riżultati tal-votazzjoni dwar les motions de procédure (article 67, paragraphe 1, du règlement):

Regoli speċifiċi għall-istazzjonar tax-xufiera fis-settur tat-trasport bit-triq u rekwiżiti tal-infurzar ***II
Rakkomandazzjoni għat-tieni qari dwar il-pożizzjoni tal-Kunsill fl-ewwel qari bil-ħsieb tal-adozzjoni ta' direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li tistabbilixxi regoli speċifiċi rigward id-Direttiva 96/71/KE u d-Direttiva 2014/67/UE għall-istazzjonar tax-xufiera fis-settur tat-trasport bit-triq u li temenda d-Direttiva 2006/22/KE fir-rigward ta' rekwiżiti tal-infurzar u r-Regolament (UE) Nru 1024/2012 [05112/1/2020 - C9-0106/2020 - 2017/0121(COD)] - Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu. Rapporteur: Kateřina Konečná (A9-0114/2020)

(Maġġoranza tal-Membri li jagħmlu parti mill-Parlament)

PROPOSITION DE REJET IMMÉDIAT DE LA POSITION DU CONSEIL

Rifjut
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", tat-8, id-9 u l-10 ta' Lulju 2020, punt 8)

Il-ħinijiet tas-sewqan ta’ kuljum u fil-ġimgħa, il-pawżi minimi u l-perjodi ta’ mistrieħ u l-pożizzjonament permezz ta’ takografi ***II
Rakkomandazzjoni għat-tieni qari dwar il-pożizzjoni tal-Kunsill fl-ewwel qari bil-ħsieb tal-adozzjoni ta' regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru 561/2006 fir-rigward ta' rekwiżiti minimi dwar il-ħinijiet massimi ta' sewqan kuljum u kull ġimgħa, il-pawżi minimi u l-perijodi ta' mistrieħ kuljum u kull ġimgħa u r-Regolament (UE) Nru 165/2014 fir-rigward tal-pożizzjonament permezz ta' takografi [05114/1/2020 - C9-0104/2020 - 2017/0122(COD)] - Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu. Rapporteur: Henna Virkkunen (A9-0115/2020)

(Maġġoranza tal-Membri li jagħmlu parti mill-Parlament)

PROPOSITION DE REJET IMMÉDIAT DE LA POSITION DU CONSEIL

Rifjut
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", tat-8, id-9 u l-10 ta' Lulju 2020, punt 9)

Adattament għall-iżviluppi fis-settur tat-transport bit-triq ***II
Rakkomandazzjoni għat-tieni qari dwar il-pożizzjoni tal-Kunsill fl-ewwel qari għall-adozzjoni ta' Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolamenti (KE) Nru 1071/2009, (KE) Nru 1072/2009 u (UE) Nru 1024/2012 bl-għan li jiġu adattati għall-iżviluppi fis-settur tat-trasport bit-triq [05115/1/2020 - C9-0105/2020 - 2017/0123(COD)] - Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu. Rapporteur: Ismail Ertug (A9-0116/2020)

(Maġġoranza tal-Membri li jagħmlu parti mill-Parlament)

PROPOSITION DE REJET IMMÉDIAT DE LA POSITION DU CONSEIL

Rifjut
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", tat-8, id-9 u l-10 ta' Lulju 2020, punt 10)

Il-President qara r-riżultati tal-votazzjoni sur les amendements à:

Emenda tad-Direttivi (UE) 2017/2455 u (UE) 2019/1995 f'dak li jirrigwarda d-dati tat-traspożizzjoni u tal-applikazzjoni minħabba l-kriżi kkawżata mit-tifqigħa tal-COVID-19 *
Rapport dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill li temenda d-Direttivi (UE) 2017/2455 u (UE) 2019/1995 f'dak li jirrigwarda d-dati tat-traspożizzjoni u tal-applikazzjoni minħabba l-kriżi kkawżata mit-tifqigħa tal-COVID-19 [COM(2020)0198 - 2020/0082(CNS)] - Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji. Rapporteur: Ondřej Kovařík (A9-0122/2020)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

EMENDI

Ara t-Testi adottati (P9_TA(2020)0189)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", tat-8, id-9 u l-10 ta' Lulju 2020, punt 12)

Attivitajiet finanzjarji tal-Bank Ewropew tal-Investiment - rapport annwali 2019
Rapport dwar l-attivitajiet finanzjarji tal-Bank Ewropew tal-Investiment – rapport annwali 2019 [2019/2126(INI)] - Kumitat għall-Baġits. Rapporteur: David Cormand (A9-0081/2020)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

EMENDI

Ara t-Testi adottati (P9_TA(2020)0190)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", tat-8, id-9 u l-10 ta' Lulju 2020, punt 13)

Kontroll tal-attivitajiet finanzjarji tal-Bank Ewropew tal-Investiment - rapport annwali 2018
Rapport dwar il-kontroll tal-attivitajiet finanzjarji tal-Bank Ewropew tal-Investiment - rapport annwali 2018 [2019/2127(INI)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Bas Eickhout (A9-0118/2020)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

EMENDI

Ara t-Testi adottati (P9_TA(2020)0191)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", tat-8, id-9 u l-10 ta' Lulju 2020, punt 14)


19. L-istrateġija tal-UE dwar is-saħħa pubblika wara l-COVID-19 (tkomplija tad-dibattitu)

Dikjarazzjonijiet tal-Kunsill u tal-Kummissjoni: L-istrateġija tal-UE dwar is-saħħa pubblika wara l-COVID-19 (2020/2691(RSP))

(Bidu tad-dibattitu: punt 17 tal-Minuti tad-data 8.7.2020)

Stella Kyriakides (Membru tal-Kummissjoni) għamlet id-dikjarazzjoni.

Interventi ta': Peter Liese f'isem il-Grupp PPE, Heléne Fritzon f'isem il-Grupp S&D, Véronique Trillet-Lenoir f'isem il-Grupp Renew, Silvia Sardone f'isem il-Grupp ID, Petra De Sutter f'isem il-Grupp Verts/ALE, u Margarita de la Pisa Carrión f'isem il-Grupp ECR.

(Tkomplija tad-dibattitu: punt 21 tal-Minuti tad-data 8.7.2020)


20. It-tieni sessjoni ta' votazzjonijiet

Il-Parlament ipproċeda bil-votazzjoni dwar l-emendi għal:

—   Regoli speċifiċi għall-istazzjonar tax-xufiera fis-settur tat-trasport bit-triq u rekwiżiti tal-infurzar ***II
Rakkomandazzjoni għat-tieni qari dwar il-pożizzjoni tal-Kunsill fl-ewwel qari bil-ħsieb tal-adozzjoni ta' direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li tistabbilixxi regoli speċifiċi rigward id-Direttiva 96/71/KE u d-Direttiva 2014/67/UE għall-istazzjonar tax-xufiera fis-settur tat-trasport bit-triq u li temenda d-Direttiva 2006/22/KE fir-rigward ta' rekwiżiti tal-infurzar u r-Regolament (UE) Nru 1024/2012 [05112/1/2020 - C9-0106/2020 - 2017/0121(COD)] - Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu. Rapporteur: Kateřina Konečná (A9-0114/2020)

—   Il-ħinijiet tas-sewqan ta’ kuljum u fil-ġimgħa, il-pawżi minimi u l-perjodi ta’ mistrieħ u l-pożizzjonament permezz ta’ takografi ***II
Rakkomandazzjoni għat-tieni qari dwar il-pożizzjoni tal-Kunsill fl-ewwel qari bil-ħsieb tal-adozzjoni ta' regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru 561/2006 fir-rigward ta' rekwiżiti minimi dwar il-ħinijiet massimi ta' sewqan kuljum u kull ġimgħa, il-pawżi minimi u l-perijodi ta' mistrieħ kuljum u kull ġimgħa u r-Regolament (UE) Nru 165/2014 fir-rigward tal-pożizzjonament permezz ta' takografi [05114/1/2020 - C9-0104/2020 - 2017/0122(COD)] - Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu. Rapporteur: Henna Virkkunen (A9-0115/2020)

—   Adattament għall-iżviluppi fis-settur tat-transport bit-triq***II
Rakkomandazzjoni għat-tieni qari dwar il-pożizzjoni tal-Kunsill fl-ewwel qari għall-adozzjoni ta' Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolamenti (KE) Nru 1071/2009, (KE) Nru 1072/2009 u (UE) Nru 1024/2012 bl-għan li jiġu adattati għall-iżviluppi fis-settur tat-trasport bit-triq [05115/1/2020 - C9-0105/2020 - 2017/0123(COD)] - Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu. Rapporteur: Ismail Ertug (A9-0116/2020)

—   Protezzjoni tal-interessi finanzjarji tal-Unjoni Ewropea - ġlieda kontra l-frodi - rapport annwali 2018
Rapport dwar il-protezzjoni tal-interessi finanzjarji tal-Unjoni Ewropea - ġlieda kontra l-frodi - rapport annwali 2018 [2019/2128(INI)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Joachim Kuhs (A9-0103/2020)

Il-votazzjoni se tkun miftuħa sad-21.45.

Il-Parlament għadda għall-votazzjoni.

Ir-riżultati tal-votazzjoni se jitħabbru l-Ħamis 9 ta' Lulju 2020 fid-9.00.


21. L-istrateġija tal-UE dwar is-saħħa pubblika wara l-COVID-19 (tkomplija tad-dibattitu)

Dikjarazzjonijiet tal-Kunsill u tal-Kummissjoni: L-istrateġija tal-UE dwar is-saħħa pubblika wara l-COVID-19 (2020/2691(RSP))

(Bidu tad-dibattitu: punt 17 tal-Minuti tad-data 8.7.2020 u punt 19 tal-Minuti tad-data 8.7.2020)

Interventi ta': Kateřina Konečná f'isem il-Grupp GUE/NGL, Daniela Rondinelli Membru mhux affiljata, Dolors Montserrat, István Ujhelyi, Nicolae Ştefănuță, Joëlle Mélin, Tilly Metz, Helmut Geuking, Jessica Polfjärd, Javi López, Kim Van Sparrentak, Edina Tóth u Mohammed Chahim.

Interventi ta': Stella Kyriakides (Membru tal-Kummissjoni) u Michael Roth (President fil-kariga tal-Kunsill).

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa sabiex jingħalaq id-dibattitu skont l-Artikolu 132(2) tar-Regoli ta' Proċedura:

—   Kateřina Konečná u Marc Botenga, f'isem il-Grupp GUE/NGL, dwar l-istrateġija tal-UE dwar is-saħħa pubblika wara l-COVID-19 (2020/2691(RSP)) (B9-0216/2020);

—   Alexandr Vondra, f'isem il-Grupp ECR, dwar l-istrateġija tal-UE dwar is-saħħa pubblika wara l-COVID-19 (2020/2691(RSP)) (B9-0217/2020);

—   Jytte Guteland, f'isem il-Grupp S&D, dwar l-istrateġija tal-UE dwar is-saħħa pubblika wara l-COVID-19 (2020/2691(RSP)) (B9-0218/2020);

—   Véronique Trillet-Lenoir, f'isem il-Grupp Renew, dwar l-istrateġija tal-UE dwar is-saħħa pubblika wara l-COVID-19 (2020/2691(RSP)) (B9-0219/2020);

—   Petra de Sutter, f'isem il-Grupp Verts/ALE, dwar l-istrateġija tal-UE dwar is-saħħa pubblika wara l-COVID-19 2020/2691(RSP) (B9-0220/2020);

—   Peter Liese, f'isem il-Grupp PPE, dwar l-istrateġija tal-UE dwar is-saħħa pubblika wara l-COVID-19 (2020/2691(RSP)) (B9-0221/2020).

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 12 tal-Minuti tad-data 9.7.2020 (emendi), punt 15 tal-Minuti tad-data 10.7.2020 (votazzjoni finali).


22. Spjegazzjonijiet tal-vot

Spjegazzjonijiet tal-vot bil-miktub:

L-ispjegazzjonijiet tal-vot li tressqu bil-miktub, bi qbil mal-Artikolu 194 tar-Regoli ta' Proċedura, jidhru fil-paġni tal-Membri fis-sit tal-internet tal-Parlament.

B'mod eċċezzjonali ġew aċċettati spjegazzjonijiet tal-vot ta' tul massimu ta' 400 kelma.


23. Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot

Il-korrezzjonijiet għall-voti u l-intenzjonijiet tal-vot jinsabu fid-dokument “Riżultati tal-votazzjonijiet b'sejħa tal-ismijiet”, anness mal-minuti tas-seduta u disponibbli fuq is-sit tal-internet tal-Parlament. Huma indikati għal skopijiet ta' informazzjoni biss u ma jbiddlu bl-ebda mod ir-riżultat tal-votazzjoni kif imħabba fil-plenarja.

Id-dokument jiġi aġġornat regolarment tul perjodu massimu ta' ġimagħtejn wara s-sessjoni parzjali.

Wara li jgħaddi dan il-perjodu, il-lista tal-korrezzjonijiet għall-voti u tal-intenzjonijiet tal-vot tingħalaq sabiex isiru t-traduzzjonijiet u jiġu ppubblikati fil-Ġurnal Uffiċjali.


24. L-aġenda tas-seduta li jmiss

L-aġenda tas-seduta tal-għada ġiet iffinalizzata (dokument "Aġenda" 654.272/OJJE).


25. Għeluq tas-seduta

Ħin li fih ingħalqet is-seduta: 21.45.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

Segretarju Ġenerali

President


REĠISTRU TAL-ATTENDENZA

Preżenti:

Ademov Asim, Adinolfi Isabella, Alexandrov Yordanov Alexander, Ameriks Andris, Anderson Christine, Andresen Rasmus, Andrieu Eric, Androulakis Nikos, Angel Marc, Annemans Gerolf, Ara-Kovács Attila, Arena Maria, Arias Echeverría Pablo, Arimont Pascal, Armand Clotilde, Aubry Manon, Auštrevičius Petras, Azmani Malik, Balt Marek Paweł, Bardella Jordan, Barley Katarina, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bauzá Díaz José Ramón, Beck Gunnar, Beer Nicola, Beghin Tiziana, Bellamy François-Xavier, Benifei Brando, Benjumea Benjumea Isabel, Berendsen Tom, Berg Lars Patrick, Bernhuber Alexander, Bijoux Stéphane, Bilde Dominique, Bischoff Gabriele, Bizzotto Mara, Bloss Michael, Bocskor Andrea, Boeselager Damian, Bogdan Ioan-Rareş, Bogovič Franc, Bompard Manuel, Bonafè Simona, Borchia Paolo, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Boyer Gilles, Brglez Milan, Bricmont Saskia, Brunet Sylvie, Buchheit Markus, Buda Daniel, Bullmann Udo, Burkhardt Delara, Buschmann Martin, Bütikofer Reinhard, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Carême Damien, Casa David, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, del Castillo Vera Pilar, Ceccardi Susanna, Cerdas Sara, Chabaud Catherine, Chahim Mohammed, Chaibi Leila, Charanzová Dita, Chastel Olivier, Christoforou Lefteris, Comín i Oliveres Antoni, Conte Rosanna, Corrao Ignazio, Cseh Katalin, Dalunde Jakop G., Daly Clare, D'Amato Rosa, Danielsson Johan, Danjean Arnaud, Danti Nicola, Da Re Gianantonio, de la Pisa Carrión Margarita, De Meo Salvatore, De Castro Paolo, Decerle Jérémy, Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, Demirel Özlem, De Sutter Petra, Deutsch Tamás, Dobrev Klára, Doleschal Christian, Donáth Anna Júlia, Donato Francesca, Dorfmann Herbert, Dreosto Marco, Düpont Lena, Durand Pascal, Dzhambazki Angel, Eickhout Bas, Eppink Derk Jan, Eroglu Engin, Ertug Ismail, Evi Eleonora, Evren Agnès, Fajon Tanja, Falcă Gheorghe, Farreng Laurence, Ferber Markus, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Fest Nicolaus, Fidanza Carlo, Fiocchi Pietro, Fitto Raffaele, Flego Valter, Fourlas Loucas, Fragkos Emmanouil, Frankowski Tomasz, Franz Romeo, Freund Daniel, Fritzon Heléne, Fuglsang Niels, Gahler Michael, Gál Kinga, Gálvez Muñoz Lina, Gamon Claudia, Gancia Gianna, García Del Blanco Ibán, García-Margallo y Marfil José Manuel, García Muñoz Isabel, García Pérez Iratxe, Gardiazabal Rubial Eider, Garicano Luis, Garraud Jean-Paul, Geier Jens, Gemma Chiara, Georgiou Giorgos, Geuking Helmut, Giarrusso Dino, Giegold Sven, Gieseke Jens, Glavak Sunčana, Glück Andreas, Glucksmann Raphaël, Goerens Charles, González Mónica Silvana, González Pons Esteban, Gozi Sandro, de Graaff Marcel, Grant Valentino, Grapini Maria, Groothuis Bart, Grošelj Klemen, Grudler Christophe, Guerreiro Francisco, Guetta Bernard, Guillaume Sylvie, Gusmão José, Gyöngyösi Márton, Győri Enikő, Hahn Svenja, Hahn Henrike, Haider Roman, Halicki Andrzej, Hansen Christophe, Häusling Martin, Hautala Heidi, Hava Mircea-Gheorghe, Hayer Valérie, Heide Hannes, Heinäluoma Eero, Herbst Niclas, Herzberger-Fofana Pierrette, Hetman Krzysztof, Hlaváček Martin, Hohlmeier Monika, Holmgren Pär, Homs Ginel Alicia, Hristov Ivo, Hübner Danuta Maria, Huhtasaari Laura, Huitema Jan, Incir Evin, in 't Veld Sophia, Jahr Peter, Jalkh Jean-François, Jarubas Adam, Jongerius Agnes, Juknevičienė Rasa, Jurgiel Krzysztof, Jurzyca Eugen, Juvin Herve, Kalinowski Jarosław, Kaljurand Marina, Kanko Assita, Karas Othmar, Karlsbro Karin, Karski Karol, Kefalogiannis Manolis, Kelleher Billy, Keller Fabienne, Keller Ska, Kelly Seán, Kloc Izabela-Helena, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kokalari Arba, Kolakušić Mislav, Konečná Kateřina, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Körner Moritz, Kósa Ádám, Kovařík Ondřej, Kovatchev Andrey, Krah Maximilian, Krasnodębski Zdzisław, Krehl Constanze, Kruk Elżbieta, Kubilius Andrius, Kuhs Joachim, Kumpula-Natri Miapetra, Kuźmiuk Zbigniew, Kyuchyuk Ilhan, Lacapelle Jean-Lin, Lagodinsky Sergey, Lagos Ioannis, Lalucq Aurore, Larrouturou Pierre, Lebreton Gilles, Leitão-Marques Maria-Manuel, Lenaers Jeroen, Liberadzki Bogusław, Liese Peter, Limmer Sylvia, Lins Norbert, Lizzi Elena, Løkkegaard Morten, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, López-Istúriz White Antonio, Luena César, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lutgen Benoît, McAllister David, McGuinness Mairead, Madison Jaak, Maestre Martín De Almagro Cristina, Majorino Pierfrancesco, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manders Antonius, Mariani Thierry, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matias Marisa, Matić Predrag Fred, Mato Gabriel, Maurel Emmanuel, Mavrides Costas, Mayer Georg, Mazurek Beata, Mebarek Nora, Meimarakis Vangelis, Melbārde Dace, Mélin Joëlle, Metz Tilly, Meuthen Jörg, Milazzo Giuseppe, Millán Mon Francisco José, Miller Leszek, Molnár Csaba, Montserrat Dolors, Morano Nadine, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Mortler Marlene, Motreanu Dan-Ştefan, Możdżanowska Andżelika Anna, Müller Ulrike, Mureşan Siegfried, Nagtegaal Caroline, Negrescu Victor, Neuser Norbert, Niebler Angelika, Nienaß Niklas, Niinistö Ville, Novakov Andrey, Oetjen Jan-Christoph, Olekas Juozas, Olivier Philippe, Omarjee Younous, Pagazaurtundúa Maite, Panza Alessandro, Paulus Jutta, Peeters Kris, Pelletier Anne-Sophie, Penkova Tsvetelina, Pereira Sandra, Pereira Lídia, Peter-Hansen Kira Marie, Picula Tonino, Pieper Markus, Pignedoli Sabrina, Pineda Manu, Pirbakas Maxette, Piri Kati, Pîslaru Dragoş, Pizarro Manuel, Polfjärd Jessica, Pollák Peter, Ponsatí Obiols Clara, Procaccini Nicola, Puigdemont i Casamajó Carles, Radtke Dennis, Rafaela Samira, Rafalska Elżbieta, Rangel Paulo, Regner Evelyn, Rego Sira, Reil Guido, Reintke Terry, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Riquet Dominique, Rivière Jérôme, Rodríguez Ramos María Soraya, Rónai Sándor, Rondinelli Daniela, Rookmaker Dorien, Roose Caroline, Ros Sempere Marcos, Rougé André, Ruissen Bert-Jan, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Sander Anne, Santos Isabel, Sardone Silvia, Sarvamaa Petri, Schaldemose Christel, Schieder Andreas, Schneider Christine, Scholz Helmut, Schreinemacher Liesje, Schulze Sven, Schuster Joachim, Schwab Andreas, Seekatz Ralf, Semedo Monica, Sidl Günther, Silva Pereira Pedro, Simon Sven, Sippel Birgit, Skyttedal Sara, Sofo Vincenzo, Šojdrová Michaela, Sokol Tomislav, Sonneborn Martin, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Stancanelli Raffaele, Ştefănuță Nicolae, Strik Tineke, Strugariu Ramona, Szájer József, Tajani Antonio, Tang Paul, Tarabella Marc, Tardino Annalisa, Tax Vera, Terras Riho, Tinagli Irene, Tobé Tomas, Tobiszowski Grzegorz, Tolleret Irène, Tomac Eugen, Toom Yana, Torvalds Nils, Tóth Edina, Tovaglieri Isabella, Trillet-Lenoir Véronique, Trócsányi László, Ujhelyi István, Urbán Crespo Miguel, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Vaidere Inese, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Van Overtveldt Johan, Van Sparrentak Kim, Vautmans Hilde, Vedrenne Marie-Pierre, Verheyen Sabine, Verhofstadt Guy, Vilimsky Harald, Villanueva Ruiz Idoia, Vincze Loránt, Virkkunen Henna, Vollath Bettina, Von Cramon-Taubadel Viola, Vrecionová Veronika, Waitz Thomas, Wallace Mick, Walsmann Marion, Waszczykowski Witold Jan, Weiss Pernille, Wieland Rainer, Winkler Iuliu, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Wolters Lara, Yon-Courtin Stéphanie, Yoncheva Elena, Zacharopoulou Chrysoula, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zanni Marco, Zarzalejos Javier, Ždanoka Tatjana, Zdechovský Tomáš, Zimniok Bernhard, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana

Skużati:

Søgaard-Lidell Linea

Minħabba raġunijiet marbuta mal-pandemija tal-COVID-19, ġiet stabbilita sistema ta' votazzjoni mill-bogħod (ara d-Deċiżjoni tal-Bureau tal-20 ta' Marzu 2020 li tikkompleta d-deċiżjoni tiegħu tat-3 ta' Mejju 2004 rigward ir-regoli dwar il-votazzjonijiet). L-ismijiet tal-Membri li ħadu sehem fil-votazzjoni jinsabu fid-dokument "Riżultat tal-votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet", anness mal-Minuti tas-seduta u disponibbli fuq is-sit tal-internet tal-Parlament.


Anness 1 - Nomina ta' Helga Berger bħala Membru tal-Qorti tal-Awdituri

LISTA TAL-MEMBRI LI ĦADU SEHEM FIL-VOTAZZJONI

ECR:
Aguilar, Berlato, Bielan, Bourgeois, Brudziński, Buxadé Villalba, Czarnecki, de la Pisa Carrión, Ďuriš Nicholsonová, Dzhambazki, Eppink, Fidanza, Fiocchi, Fitto, Fotyga, Fragkos, Geuking, Jaki, Jurgiel, Jurzyca, Kanko, Karski, Kempa, Kloc, Kopcińska, Krasnodębski, Kruk, Kuźmiuk, Legutko, Lundgren, Mazurek, Melbārde, Możdżanowska, Poręba, Procaccini, Rafalska, Rooken, Roos, Ruissen, Rzońca, Saryusz-Wolski, Slabakov, Stancanelli, Stegrud, Szydło, Tarczyński, Terheş, Tertsch, Tobiszowski, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Van Overtveldt, Vondra, Vrecionová, Waszczykowski, Weimers, Wiśniewska, Zahradil, Zalewska, Zīle, Złotowski

GUE/NGL:
Arvanitis, Aubry, Barrena Arza, Björk, Bompard, Botenga, Chaibi, Daly, Demirel, Ernst, Ferreira, Flanagan, Georgiou, Georgoulis, Gusmão, Hazekamp, Kizilyürek, Kokkalis, Konečná, Kouloglou, Kountoura, MacManus, Matias, Maurel, Michels, Modig, Omarjee, Papadimoulis, Pelletier, Pereira Sandra, Pineda, Rego, Rodríguez Palop, Schirdewan, Scholz, Urbán Crespo, Villanueva Ruiz, Villumsen, Wallace

ID:
Adinolfi Matteo, Anderson Christine, Androuët, Annemans, Baldassarre, Bardella, Basso, Bay, Beck, Beigneux, Berg, Bilde, Bizzotto, Blaško, Bonfrisco, Borchia, Bruna, Buchheit, Campomenosi, Caroppo, Casanova, Ceccardi, Ciocca, Collard, Conte, Da Re, David, De Man, Donato, Dreosto, Fest, Gancia, Garraud, de Graaff, Grant, Griset, Haider, Hakkarainen, Huhtasaari, Jalkh, Jamet, Joron, Juvin, Kofod, Krah, Kuhs, Lacapelle, Lancini, Laporte, Lebreton, Lechanteux, Limmer, Lizzi, Madison, Mariani, Mayer, Mélin, Meuthen, Olivier, Panza, Pirbakas, Regimenti, Reil, Rinaldi, Rivière, Rougé, Sardone, Sofo, Tardino, Tovaglieri, Vandendriessche, Vilimsky, Vuolo, Zambelli, Zanni, Zimniok

NI:
Adinolfi Isabella, Beghin, Buschmann, Castaldo, Comín i Oliveres, Corrao, D'Amato, Evi, Ferrara, Furore, Gemma, Giarrusso, Gyöngyösi, Kolakušić, Konstantinou, Nikolaou-Alavanos, Papadakis Kostas, Pedicini, Pignedoli, Ponsatí Obiols, Puigdemont i Casamajó, Radačovský, Rondinelli, Rookmaker, Sinčić, Sonneborn, Uhrík, Zullo

PPE:
Adamowicz, Ademov, Alexandrov Yordanov, Amaro, Arias Echeverría, Arimont, Arłukowicz, Asimakopoulou, Băsescu, Bellamy, Benjumea Benjumea, Bentele, Berendsen, Berger, Berlusconi, Bernhuber, Bilčík, Blaga, Bocskor, Bogdan, Bogovič, Buda, Buşoi, Buzek, Carvalho, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Christoforou, Clune, Colin-Oesterlé, van Dalen, Danjean, De Meo, Deli, Deutsch, Didier, Doleschal, Dorfmann, Duda, Düpont, Ehler, Estaràs Ferragut, Evren, Falcă, Ferber, Fernandes, Fitzgerald, Fourlas, Frankowski, Franssen, Gahler, Gál, García-Margallo y Marfil, Gieseke, Glavak, González Pons, Győri, Gyürk, Halicki, Hansen, Hava, Herbst, Hetman, Hohlmeier, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Jahr, Járóka, Jarubas, Juknevičienė, Kalinowski, Kalniete, Kanev, Karas, Kefalogiannis, Kelly, Kokalari, Kopacz, Kósa, Kovatchev, Kubilius, Kympouropoulos, Kyrtsos, de Lange, Lega, Lenaers, Lewandowski, Lexmann, Lins, López Gil, López-Istúriz White, Łukacijewska, Lutgen, McAllister, McGuinness, Maldeikienė, Manders, Mandl, Marinescu, Martusciello, Mato, Maydell, Mažylis, Meimarakis, Melo, Metsola, Milazzo, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Montserrat, Morano, Mortler, Motreanu, Mureşan, Niebler, Niedermayer, Nistor, Novak, Novakov, Ochojska, Olbrycht, Patriciello, Peeters, Pereira Lídia, Pieper, Pietikäinen, Polčák, Polfjärd, Pollák, Pospíšil, Radev, Radtke, Rangel, Sagartz, Salini, Sander, Sarvamaa, Schmiedtbauer, Schneider, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Seekatz, Sikorski, Simon, Skyttedal, Šojdrová, Sokol, Spyraki, Štefanec, Szájer, Tajani, Terras, Thaler, Tobé, Tomac, Tomc, Tóth, Trócsányi, Vaidere, Verheyen, Vincze, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Walsh, Walsmann, Warborn, Weber, Weiss, Wieland, Wiezik, Winkler, Winzig, Wiseler-Lima, Zagorakis, Zarzalejos, Zdechovský, Zoido Álvarez, Zovko, Zver

Renew:
Alieva-Veli, Al-Sahlani, Andrews, Ansip, Armand, Auštrevičius, Azmani, Bauzá Díaz, Beer, Bijoux, Bilbao Barandica, Botoş, Boyer, Brunet, Cañas, Canfin, Chabaud, Charanzová, Chastel, Christensen, Cicurel, Cioloş, Cseh, Danti, Decerle, Dlabajová, Donáth, Durand, Eroglu, Farreng, Federley, Flego, Gade, Gamon, Garicano, Ghinea, Glück, Goerens, Gozi, Groothuis, Grošelj, Grudler, Guetta, Hahn Svenja, Hayer, Hlaváček, Hojsík, Huitema, Ijabs, in 't Veld, Joveva, Karleskind, Karlsbro, Katainen, Kelleher, Keller Fabienne, Knotek, Körner, Kovařík, Kyuchyuk, Loiseau, Løkkegaard, Maxová, Melchior, Mihaylova, Müller, Nagtegaal, Nart, Oetjen, Paet, Pagazaurtundúa, Pekkarinen, Petersen, Pîslaru, Rafaela, Ries, Riquet, Rodríguez Ramos, Schreinemacher, Séjourné, Semedo, Šimečka, Solís Pérez, Ştefănuță, Strugariu, Søgaard-Lidell, Tolleret, Toom, Torvalds, Trillet-Lenoir, Tudorache, Uspaskich, Vautmans, Vedrenne, Verhofstadt, Vázquez Lázara, Yon-Courtin, Zacharopoulou

S&D:
Agius Saliba, Aguilera, Ameriks, Andrieu, Androulakis, Angel, Ara-Kovács, Arena, Avram, Balt, Barley, Bartolo, Belka, Benea, Benifei, Beňová, Bergkvist, Biedroń, Bischoff, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Brglez, Bullmann, Burkhardt, Calenda, Carvalhais, Cerdas, Chahim, Chinnici, Cimoszewicz, Ciuhodaru, Číž, Cozzolino, Crețu, Cutajar, Dalli, Danielsson, De Castro, Dobrev, Durá Ferrandis, Ertug, Fajon, Fernández, Ferrandino, Fritzon, Fuglsang, Gálvez Muñoz, García Del Blanco, García Muñoz, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gebhardt, Geier, Glucksmann, González, González Casares, Grapini, Gualmini, Guillaume, Guteland, Hajšel, Heide, Heinäluoma, Homs Ginel, Hristov, Incir, Jerković, Jongerius, Kaili, Kaljurand, Kammerevert, Kohut, Köster, Krehl, Kumpula-Natri, Lalucq, Lange, Larrouturou, Leitão-Marques, Liberadzki, López, López Aguilar, Luena, Maestre Martín De Almagro, Majorino, Maldonado López, Marques Margarida, Marques Pedro, Matić, Mavrides, Mebarek, Mikser, Miller, Molnár, Moreno Sánchez, Moretti, Negrescu, Neuser, Nica, Noichl, Olekas, Papadakis Demetris, Penkova, Picierno, Picula, Piri, Pisapia, Pizarro, Plumb, Regner, Roberti, Rodríguez-Piñero, Rónai, Ros Sempere, Ruiz Devesa, Sánchez Amor, Sant, Santos, Schaldemose, Schieder, Schuster, Sidl, Silva Pereira, Sippel, Smeriglio, Spurek, Stanishev, Tang, Tarabella, Tax, Tinagli, Toia, Tudose, Ujhelyi, Ušakovs, Van Brempt, Vind, Vitanov, Vollath, Wölken, Wolters, Yoncheva, Zorrinho

Verts/ALE:
Alametsä, Alfonsi, Andresen, Auken, Biteau, Bloss, Boeselager, Bricmont, Bütikofer, Carême, Cavazzini, Cormand, Cuffe, Dalunde, Delbos-Corfield, Delli, Deparnay-Grunenberg, De Sutter, Eickhout, Franz, Freund, Geese, Giegold, Gregorová, Gruffat, Guerreiro, Hahn Henrike, Häusling, Hautala, Herzberger-Fofana, Holmgren, Jadot, Jakeliūnas, Keller Ska, Kolaja, Kuhnke, Lagodinsky, Lamberts, Langensiepen, Marquardt, Metz, Neumann, Nienaß, Niinistö, O'Sullivan, Paulus, Peksa, Peter-Hansen, Reintke, Riba i Giner, Rivasi, Roose, Ropė, Satouri, Semsrott, Strik, Toussaint, Urtasun, Vana, Van Sparrentak, Von Cramon-Taubadel, Waitz, Wiener, Yenbou, Ždanoka.


Anness 2 - Ħatra tad-Direttur Eżekuttiv tal-Awtorità Bankarja Ewropea (EBA)

LISTA TAL-MEMBRI LI ĦADU SEHEM FIL-VOTAZZJONI

ECR:
Aguilar, Berlato, Bielan, Bourgeois, Brudziński, Buxadé Villalba, Czarnecki, de la Pisa Carrión, Ďuriš Nicholsonová, Dzhambazki, Eppink, Fidanza, Fiocchi, Fitto, Fotyga, Fragkos, Geuking, Jaki, Jurgiel, Jurzyca, Kanko, Karski, Kempa, Kloc, Kopcińska, Krasnodębski, Kruk, Kuźmiuk, Legutko, Lundgren, Mazurek, Melbārde, Możdżanowska, Poręba, Procaccini, Rafalska, Rooken, Roos, Ruissen, Rzońca, Saryusz-Wolski, Slabakov, Stancanelli, Stegrud, Szydło, Tarczyński, Terheş, Tertsch, Tobiszowski, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Van Overtveldt, Vondra, Vrecionová, Waszczykowski, Weimers, Wiśniewska, Zahradil, Zalewska, Zīle, Złotowski

GUE/NGL:
Arvanitis, Aubry, Barrena Arza, Björk, Bompard, Botenga, Chaibi, Daly, Demirel, Ernst, Ferreira, Flanagan, Georgiou, Georgoulis, Gusmão, Hazekamp, Kizilyürek, Kokkalis, Konečná, Kouloglou, Kountoura, MacManus, Matias, Maurel, Michels, Modig, Omarjee, Papadimoulis, Pelletier, Pereira Sandra, Pineda, Rego, Rodríguez Palop, Schirdewan, Scholz, Urbán Crespo, Villanueva Ruiz, Villumsen, Wallace

ID:
Adinolfi Matteo, Anderson Christine, Androuët, Annemans, Baldassarre, Bardella, Basso, Bay, Beck, Beigneux, Berg, Bilde, Bizzotto, Blaško, Bonfrisco, Borchia, Bruna, Buchheit, Campomenosi, Caroppo, Casanova, Ceccardi, Ciocca, Collard, Conte, Da Re, David, De Man, Donato, Dreosto, Fest, Gancia, Garraud, de Graaff, Grant, Griset, Haider, Hakkarainen, Huhtasaari, Jalkh, Jamet, Joron, Juvin, Kofod, Krah, Kuhs, Lacapelle, Lancini, Laporte, Lebreton, Lechanteux, Limmer, Lizzi, Madison, Mariani, Mayer, Mélin, Meuthen, Olivier, Panza, Pirbakas, Regimenti, Reil, Rinaldi, Rivière, Rougé, Sardone, Sofo, Tardino, Tovaglieri, Vandendriessche, Vilimsky, Vuolo, Zambelli, Zanni, Zimniok

NI:
Adinolfi Isabella, Beghin, Buschmann, Castaldo, Comín i Oliveres, Corrao, D'Amato, Evi, Ferrara, Furore, Gemma, Giarrusso, Gyöngyösi, Kolakušić, Konstantinou, Nikolaou-Alavanos, Papadakis Kostas, Pedicini, Pignedoli, Ponsatí Obiols, Puigdemont i Casamajó, Radačovský, Rondinelli, Rookmaker, Sinčić, Sonneborn, Uhrík, Zullo

PPE:
Adamowicz, Ademov, Alexandrov Yordanov, Amaro, Arias Echeverría, Arimont, Arłukowicz, Asimakopoulou, Băsescu, Bellamy, Benjumea Benjumea, Bentele, Berendsen, Berger, Berlusconi, Bernhuber, Bilčík, Blaga, Bocskor, Bogdan, Bogovič, Buda, Buşoi, Buzek, Carvalho, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Christoforou, Clune, Colin-Oesterlé, van Dalen, Danjean, De Meo, Deli, Deutsch, Didier, Doleschal, Dorfmann, Duda, Düpont, Ehler, Estaràs Ferragut, Evren, Falcă, Ferber, Fernandes, Fitzgerald, Fourlas, Frankowski, Franssen, Gahler, Gál, García-Margallo y Marfil, Gieseke, Glavak, González Pons, Győri, Gyürk, Halicki, Hansen, Hava, Herbst, Hetman, Hohlmeier, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Jahr, Járóka, Jarubas, Juknevičienė, Kalinowski, Kalniete, Kanev, Karas, Kefalogiannis, Kelly, Kokalari, Kopacz, Kósa, Kovatchev, Kubilius, Kympouropoulos, Kyrtsos, de Lange, Lega, Lenaers, Lewandowski, Lexmann, Lins, López Gil, López-Istúriz White, Łukacijewska, Lutgen, McAllister, McGuinness, Maldeikienė, Manders, Mandl, Marinescu, Martusciello, Mato, Maydell, Mažylis, Meimarakis, Melo, Metsola, Milazzo, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Montserrat, Morano, Mortler, Motreanu, Mureşan, Niebler, Niedermayer, Nistor, Novak, Novakov, Ochojska, Olbrycht, Patriciello, Peeters, Pereira Lídia, Pieper, Pietikäinen, Polčák, Polfjärd, Pollák, Pospíšil, Radev, Radtke, Rangel, Sagartz, Salini, Sander, Sarvamaa, Schmiedtbauer, Schneider, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Seekatz, Sikorski, Simon, Skyttedal, Šojdrová, Sokol, Spyraki, Štefanec, Szájer, Tajani, Terras, Thaler, Tobé, Tomac, Tomc, Tóth, Trócsányi, Vaidere, Verheyen, Vincze, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Walsh, Walsmann, Warborn, Weber, Weiss, Wieland, Wiezik, Winkler, Winzig, Wiseler-Lima, Zagorakis, Zarzalejos, Zdechovský, Zoido Álvarez, Zovko, Zver

Renew:
Alieva-Veli, Al-Sahlani, Andrews, Ansip, Armand, Auštrevičius, Azmani, Bauzá Díaz, Beer, Bijoux, Bilbao Barandica, Botoş, Boyer, Brunet, Cañas, Canfin, Chabaud, Charanzová, Chastel, Christensen, Cicurel, Cioloş, Cseh, Danti, Decerle, Dlabajová, Donáth, Durand, Eroglu, Farreng, Federley, Flego, Gade, Gamon, Garicano, Ghinea, Glück, Goerens, Gozi, Groothuis, Grošelj, Grudler, Guetta, Hahn Svenja, Hayer, Hlaváček, Hojsík, Huitema, Ijabs, in 't Veld, Joveva, Karleskind, Karlsbro, Katainen, Kelleher, Keller Fabienne, Knotek, Körner, Kovařík, Kyuchyuk, Loiseau, Løkkegaard, Maxová, Melchior, Mihaylova, Müller, Nagtegaal, Nart, Oetjen, Paet, Pagazaurtundúa, Pekkarinen, Petersen, Pîslaru, Rafaela, Ries, Riquet, Rodríguez Ramos, Schreinemacher, Séjourné, Semedo, Šimečka, Solís Pérez, Ştefănuță, Strugariu, Søgaard-Lidell, Tolleret, Toom, Torvalds, Trillet-Lenoir, Tudorache, Uspaskich, Vautmans, Vedrenne, Verhofstadt, Vázquez Lázara, Yon-Courtin, Zacharopoulou

S&D:
Agius Saliba, Aguilera, Ameriks, Andrieu, Androulakis, Angel, Ara-Kovács, Arena, Avram, Balt, Barley, Bartolo, Belka, Benea, Benifei, Beňová, Bergkvist, Biedroń, Bischoff, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Brglez, Bullmann, Burkhardt, Calenda, Carvalhais, Cerdas, Chahim, Chinnici, Cimoszewicz, Ciuhodaru, Číž, Cozzolino, Crețu, Cutajar, Dalli, Danielsson, De Castro, Dobrev, Durá Ferrandis, Ertug, Fajon, Fernández, Ferrandino, Fritzon, Fuglsang, Gálvez Muñoz, García Del Blanco, García Muñoz, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gebhardt, Geier, Glucksmann, González, González Casares, Grapini, Gualmini, Guillaume, Guteland, Hajšel, Heide, Heinäluoma, Homs Ginel, Hristov, Incir, Jerković, Jongerius, Kaili, Kaljurand, Kammerevert, Kohut, Köster, Krehl, Kumpula-Natri, Lalucq, Lange, Larrouturou, Leitão-Marques, Liberadzki, López, López Aguilar, Luena, Maestre Martín De Almagro, Majorino, Maldonado López, Marques Margarida, Marques Pedro, Matić, Mavrides, Mebarek, Mikser, Miller, Molnár, Moreno Sánchez, Moretti, Negrescu, Neuser, Nica, Noichl, Olekas, Papadakis Demetris, Penkova, Picierno, Picula, Piri, Pisapia, Pizarro, Plumb, Regner, Roberti, Rodríguez-Piñero, Rónai, Ros Sempere, Ruiz Devesa, Sánchez Amor, Sant, Santos, Schaldemose, Schieder, Schuster, Sidl, Silva Pereira, Sippel, Smeriglio, Spurek, Stanishev, Tang, Tarabella, Tax, Tinagli, Toia, Tudose, Ujhelyi, Ušakovs, Van Brempt, Vind, Vitanov, Vollath, Wölken, Wolters, Yoncheva, Zorrinho

Verts/ALE:
Alametsä, Alfonsi, Andresen, Auken, Biteau, Bloss, Boeselager, Bricmont, Bütikofer, Carême, Cavazzini, Cormand, Cuffe, Dalunde, Delbos-Corfield, Delli, Deparnay-Grunenberg, De Sutter, Eickhout, Franz, Freund, Geese, Giegold, Gregorová, Gruffat, Guerreiro, Hahn Henrike, Häusling, Hautala, Herzberger-Fofana, Holmgren, Jadot, Jakeliūnas, Keller Ska, Kolaja, Kuhnke, Lagodinsky, Lamberts, Langensiepen, Marquardt, Metz, Neumann, Nienaß, Niinistö, O'Sullivan, Paulus, Peksa, Peter-Hansen, Reintke, Riba i Giner, Rivasi, Roose, Ropė, Satouri, Semsrott, Strik, Toussaint, Urtasun, Vana, Van Sparrentak, Von Cramon-Taubadel, Waitz, Wiener, Yenbou, Ždanoka.

Aġġornata l-aħħar: 18 ta' Awwissu 2021Avviż legali - Politika tal-privatezza