Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
XML 1k
Torsdag den 9. juli 2020 - Bruxelles

2. Meddelelse fra formanden
Fuldstændigt forhandlingsreferat

Formanden meddelte, at han i forlængelse af en henstilling fra Det rådgivende udvalg om medlemmernes adfærd havde besluttet at pålægge Jan Zahradil en sanktion dateret den 1. juli 2020 for manglende overholdelse af indberetningsforpligtelserne i henhold til artikel 3, stk. 3, og artikel 4, stk. 2, i adfærdskodeksen, hvilket kunne have givet anledning til en interessekonflikt. Sanktionen bestod i en irettesættelse.

Denne afgørelse var blevet meddelt det pågældende medlem den 7. juli 2020.

I henhold til forretningsordenens artikel 177 havde Jan Zahradil en frist på to uger, efter at være blevet underrettet om sanktionen, til at indgive en intern klage til Præsidiet over denne afgørelse.

Seneste opdatering: 18. august 2021Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik