Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
XML 1k
Torstai 9. heinäkuuta 2020 - Bryssel

2. Puhemiehen tiedonanto
CRE

Puhemies ilmoitti, että hän on jäsenten toimintaa käsittelevän neuvoa-antavan komitean suosituksen johdosta päättänyt määrätä Jan Zahradilille 1. heinäkuuta 2020 päivätyn seuraamuksen, koska tämä ei ollut noudattanut menettelysääntöjen 3 artiklan 3 kohdassa ja 4 artiklan 2 kohdassa määrättyjä ilmoitusvelvollisuuksia, mistä on voinut aiheutua eturistiriita. Seuraamus on huomautus.

Päätös on annettu asianomaiselle jäsenelle tiedoksi 7. heinäkuuta 2020.

Työjärjestyksen 177 artiklan mukaisesti Jan Zahradil voi kahden viikon kuluessa seuraamuksen tiedoksisaannista hakea siihen muutosta puhemiehistölle osoitetulla oikaisuvaatimuksella.

Päivitetty viimeksi: 18. elokuuta 2021Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö