Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
XML 1k
Torsdagen den 9 juli 2020 - Bryssel

2. Meddelande från talmannen
Fullständigt förhandlingsreferat

Talmannen meddelade att han på rekommendation av den rådgivande kommittén för ledamöters uppförande hade beslutat om en påföljd, daterad den 1 juli 2020, för Jan Zahradil för att denne underlåtit att respektera rapporteringsskyldigheten i artiklarna 3.3 och 4.2 i uppförandekoden, vilket kan ha gett uppov till en intressekonflikt. Påföljden består av en prickning.

Den berörda ledamoten underrättades om detta beslut den 7 juli 2020.

I enlighet med artikel 177 i arbetsordningen har Jan Zahradil rätt att inom två veckor från det att han underrättades om påföljden lämna in ett internt överklagande av beslutet till presidiet.

Senaste uppdatering: 18 augusti 2021Rättsligt meddelande - Integritetspolicy