Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
XML 5k
Torstai 9. heinäkuuta 2020 - Bryssel

4. Venezuelan humanitaarinen tilanne ja muuttoliike- ja pakolaiskriisi (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)

Komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma: Venezuelan humanitaarinen tilanne ja muuttoliike- ja pakolaiskriisi (2019/2952(RSP))

Keskustelu käytiin 18. joulukuuta 2019 (istunnon pöytäkirja 18.12.2019, kohta 20).

Työjärjestyksen 132 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset:

—   Dolors Montserrat, Esteban González Pons, Leopoldo López Gil, Paulo Rangel, Antonio Tajani, David McAllister, Gabriel Mato, Antonio López-Istúriz White, Cláudia Monteiro de Aguiar, Isabel Wiseler-Lima, Miriam Lexmann, Vladimír Bilčík, Ivan Štefanec, Michal Wiezik ja Peter Pollák PPE-ryhmän puolesta Venezuelan humanitaarisesta tilanteesta ja muuttoliike- ja pakolaiskriisistä (2019/2952(RSP)) (B9-0211/2020)

—   Manu Pineda GUE/NGL-ryhmän puolesta Venezuelan humanitaarisesta tilanteesta ja muuttoliike- ja pakolaiskriisistä (2019/2952(RSP)) (B9-0212/2020)

—   Kati Piri, Maria-Manuel Leitão-Marques ja Javi López S&D-ryhmän puolesta Venezuelan humanitaarisesta tilanteesta ja muuttoliike- ja pakolaiskriisistä (2019/2952(RSP)) (B9-0213/2020)

—   Anna Fotyga ECR-ryhmän puolesta Venezuelan humanitaarisesta tilanteesta ja muuttoliike- ja pakolaiskriisistä (2019/2952(RSP)) (B9-0214/2020)

—   Dita Charanzová, Jordi Cañas, Barry Andrews, Petras Auštrevičius, Stéphane Bijoux, Izaskun Bilbao Barandica, Sylvie Brunet, Olivier Chastel, Martina Dlabajová, Billy Kelleher, Moritz Körner, Nathalie Loiseau, Javier Nart, Nicolae Dragoș Pîslaru, Samira Rafaela, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Nicolae Ştefănuță ja Ramona Strugariu Renew-ryhmän puolesta Venezuelan humanitaarisesta tilanteesta ja muuttoliike- ja pakolaiskriisistä (2019/2952(RSP)) (B9-0215/2020).

Äänestys: istunnon pöytäkirja 9.7.2020, kohta 11 (tarkistukset), istunnon pöytäkirja 10.7.2020, kohta 4 (lopullinen äänestys).

Päivitetty viimeksi: 18. elokuuta 2021Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö