Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
XML 5k
Ketvirtadienis, 2020 m. liepos 9 d. - Briuselis

4. Humanitarinė padėtis Venesueloje ir migracijos ir pabėgėlių krizė (pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)

Komisijos pirmininkės pavaduotojo ir Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimas: Humanitarinė padėtis Venesueloje ir migracijos ir pabėgėlių krizė (2019/2952(RSP))

Diskusijos vyko 18 gruodžio 2019 (2019 12 18 protokolo 20 punktas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijų, pateikti po diskusijų pagal Darbo tvarkos taisyklių 132 straipsnio 2 dalį:

—   Dolors Montserrat, Esteban González Pons, Leopoldo López Gil, Paulo Rangel, Antonio Tajani, David McAllister, Gabriel Mato, Antonio López-Istúriz White, Cláudia Monteiro de Aguiar, Isabel Wiseler-Lima, Miriam Lexmann, Vladimír Bilčík, Ivan Štefanec, Michal Wiezik ir Peter Pollák PPE frakcijos vardu dėl humanitarinės padėties Venesueloje ir migracijos ir pabėgėlių krizės (2019/2952(RSP)) (B9-0211/2020);

—   Manu Pineda GUE/NGL frakcijos vardu, dėl humanitarinės padėties Venesueloje ir migracijos ir pabėgėlių krizės (2019/2952(RSP)) (B9-0212/2020);

—   Kati Piri, Maria-Manuel Leitão-Marques ir Javi López S&D frakcijos vardu dėl humanitarinės padėties Venesueloje ir migracijos ir pabėgėlių krizės (2019/2952(RSP)) (B9-0213/2020);

—   Anna Fotyga ECR frakcijos vardu, dėl humanitarinės padėties Venesueloje ir migracijos ir pabėgėlių krizės (2019/2952(RSP)) (B9-0214/2020);

—   Dita Charanzová, Jordi Cañas, Barry Andrews, Petras Auštrevičius, Stéphane Bijoux, Izaskun Bilbao Barandica, Sylvie Brunet, Olivier Chastel, Martina Dlabajová, Billy Kelleher, Moritz Körner, Nathalie Loiseau, Javier Nart, Nicolae Dragoș Pîslaru, Samira Rafaela, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Nicolae Ştefănuță ir Ramona Strugariu RENEW frakcijos vardu dėl humanitarinės padėties Venesueloje ir migracijos ir pabėgėlių krizės (2019/2952(RSP)) (B9-0215/2020).

Balsavimas: 2020 m. liepos 9 d. protokolo 11 punktas (pakeitimai), 2020 m. liepos 10 d. protokolo 4 punktas (galutinis balsavimas).

Atnaujinta: 2021 m. rugpjūčio 18 d.Teisinė informacija - Privatumo politika