Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
XML 5k
Czwartek, 9 lipca 2020 r. - Bruksela

4. Sytuacja humanitarna w Wenezueli oraz kryzys migracyjny i uchodźczy (złożone projekty rezolucji)

Oświadczenie wiceprzewodniczącego Komisji / wysokiego przedstawiciela Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa: Sytuacja humanitarna w Wenezueli oraz kryzys migracyjny i uchodźczy (2019/2952(RSP))

Debata odbyła się dnia 18 grudnia 2019 r. (pkt 20 protokołu z dnia 18.12.2019).

Projekty rezolucji składanych zgodnie z art. 132 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

—   Dolors Montserrat, Esteban González Pons, Leopoldo López Gil, Paulo Rangel, Antonio Tajani, David McAllister, Gabriel Mato, Antonio López-Istúriz White, Cláudia Monteiro de Aguiar, Isabel Wiseler-Lima, Miriam Lexmann, Vladimír Bilčík, Ivan Štefanec, Michal Wiezik i Peter Pollák, w imieniu grupy PPE, w sprawie sytuacji humanitarnej w Wenezueli oraz kryzysu migracyjnego i uchodźczego (2019/2952(RSP)) (B9-0211/2020);

—   Manu Pineda w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie sytuacji humanitarnej w Wenezueli oraz kryzysu migracyjnego i uchodźczego (2019/2952(RSP)) (B9-0212/2020);

—   Kati Piri, Maria-Manuel Leitão-Marques i Javi López, w imieniu grupy S&D, w sprawie sytuacji humanitarnej w Wenezueli oraz kryzysu migracyjnego i uchodźczego (2019/2952(RSP)) (B9-0213/2020);

—   Anna Fotyga w imieniu grupy ECR, w sprawie sytuacji humanitarnej w Wenezueli oraz kryzysu migracyjnego i uchodźczego (2019/2952(RSP)) (B9-0214/2020);

—   Dita Charanzová, Jordi Cañas, Barry Andrews, Petras Auštrevičius, Stéphane Bijoux, Izaskun Bilbao Barandica, Sylvie Brunet, Olivier Chastel, Martina Dlabajová, Billy Kelleher, Moritz Körner, Nathalie Loiseau, Javier Nart, Nicolae Dragoș Pîslaru, Samira Rafaela, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Nicolae Ştefănuță i Ramona Strugariu, w imieniu grupy Renew, w sprawie sytuacji humanitarnej w Wenezueli oraz kryzysu migracyjnego i uchodźczego (2019/2952(RSP)) (B9-0215/2020).

Głosowanie: pkt 11 protokołu z dnia 9.7.2020 r. (poprawki), pkt 4 protokołu z dnia 10.7.2020 r. (głosowanie końcowe).

Ostatnia aktualizacja: 18 sierpnia 2021Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności