Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
XML 5k
Četrtek, 9. julij 2020 - Bruselj

4. Humanitarne razmere v Venezueli ter migracijska in begunska kriza (vloženi predlogi resolucij)

Izjava podpresednika Komisije/visokega predstavnika Unije za zunanje zadeve in varnostno politko: Humanitarne razmere v Venezueli ter migracijska in begunska kriza (2019/2952(RSP))

Razprava je potekala dne 18. decembra 2019 (točka 20 zapisnika z dne 18.12.2019).

Predlogi resolucije, vloženi v skladu s členom 132(2) Poslovnika ob koncu razprave:

—   Dolors Montserrat, Esteban González Pons, Leopoldo López Gil, Paulo Rangel, Antonio Tajani, David McAllister, Gabriel Mato, Antonio López-Istúriz White, Cláudia Monteiro de Aguiar, Isabel Wiseler-Lima, Miriam Lexmann, Vladimír Bilčík, Ivan Štefanec, Michal Wiezik in Peter Pollák, v imenu skupine PPE, o humanitarnih razmerah v Venezueli ter migracijski in begunski krizi (2019/2952(RSP)) (B9-0211/2020);

—   Manu Pineda v imenu skupine GUE/NGL, o humanitarnih razmerah v Venezueli ter migracijski in begunski krizi (2019/2952(RSP)) (B9-0212/2020);

—   Kati Piri, Maria-Manuel Leitão-Marques in Javi López, v imenu skupine S&D, o humanitarnih razmerah v Venezueli ter migracijski in begunski krizi (2019/2952(RSP)) (B9-0213/2020);

—   Anna Fotyga v imenu skupine ECR, o humanitarnih razmerah v Venezueli ter migracijski in begunski krizi (2019/2952(RSP)) (B9-0214/2020);

—   Dita Charanzová, Jordi Cañas, Barry Andrews, Petras Auštrevičius, Stéphane Bijoux, Izaskun Bilbao Barandica, Sylvie Brunet, Olivier Chastel, Martina Dlabajová, Billy Kelleher, Moritz Körner, Nathalie Loiseau, Javier Nart, Nicolae Dragoș Pîslaru, Samira Rafaela, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Nicolae Ştefănuță in Ramona Strugariu, v imenu skupine Renew, o humanitarnih razmerah v Venezueli ter migracijski in begunski krizi (2019/2952(RSP)) (B9-0215/2020).

Glasovanje: točka 11 zapisnika z dne 9.7.2020 (predlogi sprememb), točka 4 zapisnika z dne 10.7.2020 (končno glasovanje)

Zadnja posodobitev: 18. avgust 2021Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov