Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
XML 5k
Torsdagen den 9 juli 2020 - Bryssel

4. Den humanitära situationen i Venezuela och migrations- och flyktingkrisen (ingivna resolutionsförslag)

Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik: Den humanitära situationen i Venezuela och migrations- och flyktingkrisen (2019/2952(RSP))

Debatten hade ägt rum den 18 december 2019 (punkt 20 i protokollet av den 18.12.2019).

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 132.2 i arbetsordningen):

—   Dolors Montserrat, Esteban González Pons, Leopoldo López Gil, Paulo Rangel, Antonio Tajani, David McAllister, Gabriel Mato, Antonio López-Istúriz White, Cláudia Monteiro de Aguiar, Isabel Wiseler-Lima, Miriam Lexmann, Vladimír Bilčík, Ivan Štefanec, Michal Wiezik och Peter Pollák, för PPE-gruppen, om den humanitära situationen i Venezuela och migrations- och flyktingkrisen (2019/2952(RSP)) (B9-0211/2020);

—   Manu Pineda för GUE/NGL-gruppen, om den humanitära situationen i Venezuela och migrations- och flyktingkrisen (2019/2952(RSP)) (B9-0212/2020);

—   Kati Piri, Maria-Manuel Leitão-Marques och Javi López, för S&D-gruppen, om den humanitära situationen i Venezuela och migrations- och flyktingkrisen (2019/2952(RSP)) (B9-0213/2020);

—   Anna Fotyga för ECR-gruppen, om den humanitära situationen i Venezuela och migrations- och flyktingkrisen (2019/2952(RSP)) (B9-0214/2020);

—   Dita Charanzová, Jordi Cañas, Barry Andrews, Petras Auštrevičius, Stéphane Bijoux, Izaskun Bilbao Barandica, Sylvie Brunet, Olivier Chastel, Martina Dlabajová, Billy Kelleher, Moritz Körner, Nathalie Loiseau, Javier Nart, Nicolae Dragoș Pîslaru, Samira Rafaela, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Nicolae Ştefănuță och Ramona Strugariu, för Renew-gruppen, om den humanitära situationen i Venezuela och migrations- och flyktingkrisen (2019/2952(RSP)) (B9-0215/2020).

Omröstning: punkt 11 i protokollet av den 9.7.2020 (ändringsförslag), punkt 4 i protokollet av den 10.7.2020 (slutomröstning).

Senaste uppdatering: 18 augusti 2021Rättsligt meddelande - Integritetspolicy