Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
XML 4k
Čtvrtek, 9. července 2020 - Brusel

5. První hlasování
Doslovné záznamy

Parlament hlasuje o pozměňovacích návrzích k:

—   Humanitární situace ve Venezuele a migrační a uprchlická krize
Společný návrh usnesení, který v souladu s čl. 132 odst. 2 a 4 jednacího řádu předložili Dolors Montserrat, Esteban González Pons, Leopoldo López Gil, Paulo Rangel, Antonio Tajani, David McAllister, Gabriel Mato, Antonio López Istúriz White, Cláudia Monteiro de Aguiar, Isabel Wiseler Lima, Miriam Lexmann, Vladimír Bilčík, Ivan Štefanec, Michal Wiezik a Peter Pollák za skupinu PPE, Kati Piri, Javi López a Maria Manuel Leitão Marques za skupinu S&D, Dita Charanzová, Jordi Cañas, Abir Al Sahlani, Barry Andrews, Malik Azmani, Izaskun Bilbao Barandica, Sylvie Brunet, Olivier Chastel, Nicola Danti, Fredrick Federley, Billy Kelleher, Moritz Körner, Nathalie Loiseau, Javier Nart, Dragoș Pîslaru, Samira Rafaela, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Dragoş Tudorache a Hilde Vautmans za skupinu Renew a kterým se nahrazují návrhy usnesení B9-0211/2020, B9-0213/2020 a B9-0215/2020, o humanitární situaci ve Venezuele a migrační a uprchlické krizi (2019/2952(RSP)) (RC-B9-0211/2020)

—   Komplexní politika Unie v oblasti předcházení praní peněz a financování terorismu – akční plán Komise a další aktuální vývoj
Návrh usnesení B9-0207/2020

Hlasování se bude konat až do 10:30.

Hlasování začalo.

Výsledky hlasování budou oznámeny ve 14:15.

Poslední aktualizace: 18. srpna 2021Právní upozornění - Ochrana soukromí