Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
XML 4k
Torsdag den 9. juli 2020 - Bruxelles

5. Første afstemningsrunde
Fuldstændigt forhandlingsreferat

Parlamentet stemte om ændringsforslagene til:

—   Den humanitære situation i Venezuela og migrations- og flygtningekrisen
Fælles beslutningsforslag indgivet i henhold til forretningeordnens artikel 132, stk. 2 og 4, til erstatning af beslutningsforslag B9-0211/2020, B9-0213/2020 og B9-0215/2020, af Dolors Montserrat, Esteban González Pons, Leopoldo López Gil, Paulo Rangel, Antonio Tajani, David McAllister, Gabriel Mato, Antonio López Istúriz White, Cláudia Monteiro de Aguiar, Isabel Wiseler Lima, Miriam Lexmann, Vladimír Bilčík, Ivan Štefanec, Michal Wiezik og Peter Pollák, for PPE-Gruppen, Kati Piri, Javi López og Maria Manuel Leitão Marques, for S&D-Gruppen, Dita Charanzová, Jordi Cañas, Abir Al Sahlani, Barry Andrews, Malik Azmani, Izaskun Bilbao Barandica, Sylvie Brunet, Olivier Chastel, Nicola Danti, Fredrick Federley, Billy Kelleher, Moritz Körner, Nathalie Loiseau, Javier Nart, Dragoș Pîslaru, Samira Rafaela, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Dragoş Tudorache og Hilde Vautmans, for Gruppen Renew, om den humanitære situation i Venezuela og migrations- og flygtningekrisen (2019/2952(RSP)) (RC-B9-0211/2020)

—   En samlet EU-politik for forebyggelse af hvidvask af penge og finansiering af terrorisme – Kommissionens handlingsplan og den seneste udvikling
Forslag til beslutning B9-0207/2020

Afstemningen ville være åben til kl.10.30.

Afstemningen gennemførtes.

Afstemningsresultaterne ville blive bekendtgjort kl. 14.15.

Seneste opdatering: 18. august 2021Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik