Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
XML 4k
Torstai 9. heinäkuuta 2020 - Bryssel

5. Ensimmäiset äänestykset
CRE

Parlamentin äänestettäväksi annettiin tarkistukset seuraaviin asiakirjoihin:

—   Venezuelan humanitaarinen tilanne ja muuttoliike- ja pakolaiskriisi
Työjärjestyksen 132 artiklan 2 ja 4 kohdan mukaisesti käsiteltäväksi jätetty yhteinen päätöslauselmaesitys, joka korvaa päätöslauselmaesitykset B9-0211/2020, B9-0213/2020 ja B9-0215/2020 ja jonka ovat jättäneet käsiteltäväksi Dolors Montserrat, Esteban González Pons, Leopoldo López Gil, Paulo Rangel, Antonio Tajani, David McAllister, Gabriel Mato, Antonio López Istúriz White, Cláudia Monteiro de Aguiar, Isabel Wiseler Lima, Miriam Lexmann, Vladimír Bilčík, Ivan Štefanec, Michal Wiezik ja Peter Pollák PPE-ryhmän puolesta, Kati Piri, Javi López ja Maria Manuel Leitão Marques S&D-ryhmän puolesta, Dita Charanzová, Jordi Cañas, Abir Al Sahlani, Barry Andrews, Malik Azmani, Izaskun Bilbao Barandica, Sylvie Brunet, Olivier Chastel, Nicola Danti, Fredrick Federley, Billy Kelleher, Moritz Körner, Nathalie Loiseau, Javier Nart, Dragoș Pîslaru, Samira Rafaela, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Dragoş Tudorache ja Hilde Vautmans Renew-ryhmän puolesta Venezuelan humanitaarisesta tilanteesta ja muuttoliike- ja pakolaiskriisistä (2019/2952(RSP)) (RC-B9-0211/2020)

—   Rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjuntaa koskeva kokonaisvaltainen unionin toimintapolitiikka – komission toimintasuunnitelma ja muu viimeaikainen kehitys
Päätöslauselmaesitys B9-0207/2020

Äänestykset olivat avoinna klo 10.30 saakka.

Äänestykset toimitettiin.

Äänestystulokset ilmoitetaan klo 14.15.

Päivitetty viimeksi: 18. elokuuta 2021Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö