Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Zapisnik
XML 4k
Četvrtak, 9. srpnja 2020. - Bruxelles

5. Prvi krug glasovanja
Doslovno izvješće

Parlament je glasovao o amandmanima na sljedeće prijedloge rezolucija:

—   Humanitarna situacija u Venezueli i migracijska i izbjeglička kriza
Prijedlog zajedničke rezolucije koju su u skladu s člankom 132. stavcima 2. i 4. Poslovnika, i koja zamjenjuje prijedloge rezolucija B9-0211/2020, B9-0213/2020 i B9-0215/2020, podnijeli Dolors Montserrat, Esteban González Pons, Leopoldo López Gil, Paulo Rangel, Antonio Tajani, David McAllister, Gabriel Mato, Antonio López Istúriz White, Cláudia Monteiro de Aguiar, Isabel Wiseler Lima, Miriam Lexmann, Vladimír Bilčík, Ivan Štefanec, Michal Wiezik i Peter Pollák, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Kati Piri, Javi López i Maria Manuel Leitão Marques, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Dita Charanzová, Jordi Cañas, Abir Al Sahlani, Barry Andrews, Malik Azmani, Izaskun Bilbao Barandica, Sylvie Brunet, Olivier Chastel, Nicola Danti, Fredrick Federley, Billy Kelleher, Moritz Körner, Nathalie Loiseau, Javier Nart, Dragoș Pîslaru, Samira Rafaela, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Dragoş Tudorache i Hilde Vautmans, u ime Kluba zastupnika Renew-a, o humanitarnoj situaciji u Venezueli i izbjegličkoj krizi (2019/2952(RSP)) (RC-B9-0211/2020)

—   Sveobuhvatna politika Unije o sprečavanju pranja novca i financiranja terorizma - akcijski plan Komisije i druga nedavna događanja
Prijedlog rezolucije B9-0207/2020

Glasovanje je bilo moguće do10 h 30.

Pristupilo se glasovanju.

Rezultati glasovanja bit će objavljeni u14 h 15.

Posljednje ažuriranje: 18. kolovoza 2021.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti