Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
XML 4k
Ketvirtadienis, 2020 m. liepos 9 d. - Briuselis

5. Pirmasis balsavimas
CRE

Parlamentas balsavo dėl šių pakeitimų:

—   Humanitarinė padėtis Venesueloje ir migracijos ir pabėgėlių krizė
Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos, pateiktas vadovaujantis Darbo tvarkos taisyklių 132 straipsnio 2 ir 4 dalimis ir pakeičiantis pasiūlymus dėl rezoliucijų B9-0211/2020, B9-0213/2020 ir B9-0215/2020, pateiktus Dolors Montserrat, Esteban González Pons, Leopoldo López Gil, Paulo Rangel, Antonio Tajani, David McAllister, Gabriel Mato, Antonio López Istúriz White, Cláudia Monteiro de Aguiar, Isabel Wiseler Lima, Miriam Lexmann, Vladimír Bilčík, Ivan Štefanec, Michal Wiezik ir Peter Pollák, PPE frakcijos vardu, Kati Piri, Javi López ir Maria Manuel Leitão Marques, S&D frakcijos vardu, Dita Charanzová, Jordi Cañas, Abir Al Sahlani, Barry Andrews, Malik Azmani, Izaskun Bilbao Barandica, Sylvie Brunet, Olivier Chastel, Nicola Danti, Fredrick Federley, Billy Kelleher, Moritz Körner, Nathalie Loiseau, Javier Nart, Dragoș Pîslaru, Samira Rafaela, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Dragoş Tudorache ir Hilde Vautmans, RENEW frakcijos vardu dėl padėties Venesueloje ir migracijos ir pabėgelių krizės(2019/2952(RSP)) (RC-B9-0211/2020)

—   Visapusiška Sąjungos kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu politika: Komisijos veiksmų planas ir kiti pastarojo meto pokyčiai
Pasiūlymas dėl rezoliucijos B9-0207/2020

Balsavimas bus tęsiamas iki10.30 val.

Pradėta balsuoti.

Balsavimo rezultatai bus paskelbti 14.15 val.

Atnaujinta: 2021 m. rugpjūčio 18 d.Teisinė informacija - Privatumo politika