Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
XML 4k
Czwartek, 9 lipca 2020 r. - Bruksela

5. Pierwsza część głosowania
Pełne sprawozdanie

Parlament przystąpi do głosowania nad poprawkami do:

—   Sytuacja humanitarna w Wenezueli oraz kryzys migracyjny i uchodźczy
Wspólny projekt rezolucji zastępujący projekty rezolucji B9-0211/2020, B9-0213/2020 i B9-0215/2020, złożony zgodnie z art. 132 ust. 2 i 4 Regulaminu przez następujących posłów: Dolors Montserrat, Esteban González Pons, Leopoldo López Gil, Paulo Rangel, Antonio Tajani, David McAllister, Gabriel Mato, Antonio López Istúriz White, Cláudia Monteiro de Aguiar, Isabel Wiseler Lima, Miriam Lexmann, Vladimír Bilčík, Ivan Štefanec, Michal Wiezik i Peter Pollák, w imieniu grupy PPE, Kati Piri, Javi López i Maria Manuel Leitão Marques, w imieniu grupy S&D, Dita Charanzová, Jordi Cañas, Abir Al Sahlani, Barry Andrews, Malik Azmani, Izaskun Bilbao Barandica, Sylvie Brunet, Olivier Chastel, Nicola Danti, Fredrick Federley, Billy Kelleher, Moritz Körner, Nathalie Loiseau, Javier Nart, Dragoș Pîslaru, Samira Rafaela, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Dragoş Tudorache i Hilde Vautmans, w imieniu grupy Renew, w sprawie sytuacji humanitarnej w Wenezueli oraz kryzysu migracyjnego i uchodźczego (2019/2952(RSP)) (RC-B9-0211/2020)

—   Kompleksowa unijna polityka zapobiegania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu – plan działania Komisji i dalszy rozwój sytuacji
Projekt rezolucji B9-0207/2020

Głosowanie będzie otwarte do godz. 10.30.

Przystąpiono do głosowania.

Wyniki głosowania zostaną ogłoszone o godz. 14.15.

Ostatnia aktualizacja: 18 sierpnia 2021Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności