Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
XML 4k
Četrtek, 9. julij 2020 - Bruselj

5. Prvi čas glasovanja
Dobesedni zapis

Parlament je glasoval o predlogih sprememb k:

—   Humanitarne razmere v Venezueli ter migracijska in begunska kriza
Skupni predlog resolucije, ki nadomešča predloge resolucij B9-0211/2020, B9-0213/2020 in B9-0215/2020 in so ga v skladu s členom 132(2) in (4) Poslovnika vložili Dolors Montserrat, Esteban González Pons, Leopoldo López Gil, Paulo Rangel, Antonio Tajani, David McAllister, Gabriel Mato, Antonio López Istúriz White, Cláudia Monteiro de Aguiar, Isabel Wiseler Lima, Miriam Lexmann, Vladimír Bilčík, Ivan Štefanec, Michal Wiezik in Peter Pollák, v imenu skupine PPE, Kati Piri, Javi López in Maria Manuel Leitão Marques, v imenu skupine S&D, Dita Charanzová, Jordi Cañas, Abir Al Sahlani, Barry Andrews, Malik Azmani, Izaskun Bilbao Barandica, Sylvie Brunet, Olivier Chastel, Nicola Danti, Fredrick Federley, Billy Kelleher, Moritz Körner, Nathalie Loiseau, Javier Nart, Dragoș Pîslaru, Samira Rafaela, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Dragoş Tudorache in Hilde Vautmans, v imenu skupine Renew, o humanitarnih razmerah v Venezueli ter migracijski in begunski krizi (2019/2952(RSP)) (RC-B9-0211/2020)

—   Celovita politika Unije na področju preprečevanja pranja denarja in boja proti financiranju terorizma – akcijski načrt Komisije in drugi nedavni dogodki
Predlog resolucije B9-0207/2020

Glasovanje je odprto do 10.30.

Glasovanje se je začelo.

Rezultati glasovanja bodo objavljeni ob 14.15.

Zadnja posodobitev: 18. avgust 2021Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov