Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
XML 4k
Torsdagen den 9 juli 2020 - Bryssel

5. Första omröstningsomgången
CRE

Parlamentet röstade om ändringsförslagen till följande ärenden:

—   Den humanitära situationen i Venezuela och migrations- och flyktingkrisen
Gemensamt förslag till resolution, i enlighet med artikel 132.2 och 132.4 i arbetsordningen, som ersatte resolutionsförslagen B9-0211/2020, B9-0213/2020 och B9-0215/2020, från Dolors Montserrat, Esteban González Pons, Leopoldo López Gil, Paulo Rangel, Antonio Tajani, David McAllister, Gabriel Mato, Antonio López Istúriz White, Cláudia Monteiro de Aguiar, Isabel Wiseler Lima, Miriam Lexmann, Vladimír Bilčík, Ivan Štefanec, Michal Wiezik och Peter Pollák, för PPE-gruppen, Kati Piri, Javi López och Maria Manuel Leitão Marques, för S&D-gruppen, Dita Charanzová, Jordi Cañas, Abir Al Sahlani, Barry Andrews, Malik Azmani, Izaskun Bilbao Barandica, Sylvie Brunet, Olivier Chastel, Nicola Danti, Fredrick Federley, Billy Kelleher, Moritz Körner, Nathalie Loiseau, Javier Nart, Dragoș Pîslaru, Samira Rafaela, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Dragoş Tudorache och Hilde Vautmans, för Renew-gruppen, om den humanitära situationen i Venezuela och migrations- och flyktingkrisen (2019/2952(RSP)) (RC-B9-0211/2020)

—   En övergripande EU-politik för förebyggande av penningtvätt och finansiering av terrorism – kommissionens handlingsplan och annan utveckling på senare tid
Resolutionsförslag B9-0207/2020

Omröstningen skulle pågå fram till kl. 10.30.

Man övergick till omröstningen.

Omröstningsresultatet skulle tillkännages kl. 14.15.

Senaste uppdatering: 18 augusti 2021Rättsligt meddelande - Integritetspolicy