Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
XML 9k
Čtvrtek, 9. července 2020 - Brusel

8. Výroční zpráva o lidských právech za rok 2019 – Stabilita a bezpečnost ve Středomoří a negativní úloha Turecka – Situace v Bělorusku (rozprava)
Doslovné záznamy

Prohlášení místopředsedy Komise, vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku:

Výroční zpráva o lidských právech za rok 2019 (2020/2688(RSP))

Stabilita a bezpečnost ve Středomoří a negativní úloha Turecka (2020/2706(RSP))

Situace v Bělorusku (2020/2707(RSP))

Josep Borrell Fontelles (místopředseda Komise, vysoký představitel Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku) učinil prohlášení.

Výroční zpráva o lidských právech za rok 2019

Vystoupili: Manfred Weber za skupinu PPE, Isabel Santos za skupinu S&D, María Soraya Rodríguez Ramos za skupinu Renew, Lars Patrick Berg za skupinu ID, Hannah Neumann za skupinu Verts/ALE, Bert-Jan Ruissen za skupinu ECR, Miguel Urbán Crespo za skupinu GUE/NGL, Leopoldo López Gil, Maria Arena, Barry Andrews, Isabella Tovaglieri, Heidi Hautala, Carles Puigdemont i Casamajó, Francisco José Millán Mon, Bettina Vollath, Yana Toom, Mislav Kolakušić, Maxette Pirbakas, Arba Kokalari, Marc Angel, Fabio Massimo Castaldo, Seán Kelly, Carlos Zorrinho a Javi López.

PŘEDSEDNICTVÍ: Rainer WIELAND
místopředseda

Stabilita a bezpečnost ve Středomoří a negativní úloha Turecka

Vystoupili: Lefteris Christoforou za skupinu PPE, Nacho Sánchez Amor za skupinu S&D, Hilde Vautmans za skupinu Renew, Thierry Mariani za skupinu ID, Tineke Strik za skupinu Verts/ALE, Assita Kanko za skupinu ECR, Giorgos Georgiou za skupinu GUE/NGL, David McAllister, Tonino Picula, Nathalie Loiseau, Vincenzo Sofo, Damian Boeselager, Emmanouil Fragkos, Özlem Demirel, Loucas Fourlas, Nikos Androulakis, Chrysoula Zacharopoulou, Jérôme Rivière, Angel Dzhambazki, Emmanuel Maurel, Massimiliano Salini, Evin Incir, Bernhard Zimniok, Carlo Fidanza, Mick Wallace, Lukas Mandl, Costas Mavrides, Francesca Donato, Jorge Buxadé Villalba, Željana Zovko, Andreas Schieder, Jordan Bardella, François-Xavier Bellamy, Pierfrancesco Majorino, Vangelis Meimarakis, Anna-Michelle Asimakopoulou, Seán Kelly, Maria Spyraki a Rasa Juknevičienė.

Situace v Bělorusku

Vystoupili: Andrius Kubilius za skupinu PPE, Robert Biedroń za skupinu S&D, Petras Auštrevičius za skupinu Renew, Viola Von Cramon-Taubadel za skupinu Verts/ALE, Manu Pineda za skupinu GUE/NGL, Michael Gahler, Norbert Neuser, Karin Karlsbro, Eugen Tomac a Juozas Olekas.

Vystoupil Josep Borrell Fontelles.

Rozprava skončila.

(Denní zasedání bylo přerušeno v 11:39.)

Poslední aktualizace: 18. srpna 2021Právní upozornění - Ochrana soukromí