Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
XML 9k
Torsdag den 9. juli 2020 - Bruxelles

8. Årsberetning om menneskerettigheder 2019 - Stabilitet og sikkerhed i Middelhavsområdet og Tyrkiets negative rolle - Situationen i Hviderusland (forhandling)
Fuldstændigt forhandlingsreferat

Redegørelser ved næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik:

Årsberetning om menneskerettigheder 2019 (2020/2688(RSP))

Stabilitet og sikkerhed i Middelhavsområdet og Tyrkiets negative rolle (2020/2706(RSP))

Situationen i Hviderusland (2020/2707(RSP))

Josep Borrell Fontelles (næstformand for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik) afgav redegørelserne.

Årsberetning om menneskerettigheder 2019

Talere: Manfred Weber for PPE-Gruppen, Isabel Santos for S&D-Gruppen, María Soraya Rodríguez Ramos for Renew-Gruppen, Lars Patrick Berg for ID-Gruppen, Hannah Neumann for Verts/ALE-Gruppen, Bert-Jan Ruissen for ECR-Gruppen, Miguel Urbán Crespo for GUE/NGL-Gruppen, Leopoldo López Gil, Maria Arena, Barry Andrews, Isabella Tovaglieri, Heidi Hautala, Carles Puigdemont i Casamajó, Francisco José Millán Mon, Bettina Vollath, Yana Toom, Mislav Kolakušić, Maxette Pirbakas, Arba Kokalari, Marc Angel, Fabio Massimo Castaldo, Seán Kelly, Carlos Zorrinho og Javi López.

FORSÆDE: Rainer WIELAND
næstformand

Stabilitet og sikkerhed i Middelhavsområdet og Tyrkiets negative rolle

Talere: Lefteris Christoforou for PPE-Gruppen, Nacho Sánchez Amor for S&D-Gruppen, Hilde Vautmans for Renew-Gruppen, Thierry Mariani for ID-Gruppen, Tineke Strik for Verts/ALE-Gruppen, Assita Kanko for ECR-Gruppen, Giorgos Georgiou for GUE/NGL-Gruppen, David McAllister, Tonino Picula, Nathalie Loiseau, Vincenzo Sofo, Damian Boeselager, Emmanouil Fragkos, Özlem Demirel, Loucas Fourlas, Nikos Androulakis, Chrysoula Zacharopoulou, Jérôme Rivière, Angel Dzhambazki, Emmanuel Maurel, Massimiliano Salini, Evin Incir, Bernhard Zimniok, Carlo Fidanza, Mick Wallace, Lukas Mandl, Costas Mavrides, Francesca Donato, Jorge Buxadé Villalba, Željana Zovko, Andreas Schieder, Jordan Bardella, François-Xavier Bellamy, Pierfrancesco Majorino, Vangelis Meimarakis, Anna-Michelle Asimakopoulou, Seán Kelly, Maria Spyraki og Rasa Juknevičienė.

Situationen i Hviderusland

Talere: Andrius Kubilius for PPE-Gruppen, Robert Biedroń for S&D-Gruppen, Petras Auštrevičius for Renew-Gruppen, Viola Von Cramon-Taubadel for Verts/ALE-Gruppen, Manu Pineda for GUE/NGL-Gruppen, Michael Gahler, Norbert Neuser, Karin Karlsbro, Eugen Tomac og Juozas Olekas.

Taler: Josep Borrell Fontelles.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

(Mødet udsat kl. 11.39.)

Seneste opdatering: 18. august 2021Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik