Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
XML 9k
Donderdag 9 juli 2020 - Brussel

8. Jaarverslag 2019 over de mensenrechten - Stabiliteit en veiligheid in het oostelijke Middellandse Zeegebied en de negatieve rol van Turkije - De situatie in Belarus (debat)
Volledige verslagen

Verklaringen van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid:

Jaarverslag 2019 over de mensenrechten (2020/2688(RSP))

Stabiliteit en veiligheid in het oostelijke Middellandse Zeegebied en de negatieve rol van Turkije (2020/2706(RSP))

De situatie in Belarus (2020/2707(RSP))

Josep Borrell Fontelles (vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid) legt de verklaringen af.

Jaarverslag 2019 over de mensenrechten

Het woord wordt gevoerd door Manfred Weber, namens de PPE-Fractie, Isabel Santos, namens de S&D-Fractie, María Soraya Rodríguez Ramos, namens de Renew-Fractie, Lars Patrick Berg, namens de ID-Fractie, Hannah Neumann, namens de Verts/ALE-Fractie, Bert-Jan Ruissen, namens de ECR-Fractie, Miguel Urbán Crespo, namens de GUE/NGL-Fractie, Leopoldo López Gil, Maria Arena, Barry Andrews, Isabella Tovaglieri, Heidi Hautala, Carles Puigdemont i Casamajó, Francisco José Millán Mon, Bettina Vollath, Yana Toom, Mislav Kolakušić, Maxette Pirbakas, Arba Kokalari, Marc Angel, Fabio Massimo Castaldo, Seán Kelly, Carlos Zorrinho en Javi López.

VOORZITTER: Rainer WIELAND
Ondervoorzitter

Stabiliteit en veiligheid in het oostelijke Middellandse Zeegebied en de negatieve rol van Turkije

Het woord wordt gevoerd door Lefteris Christoforou, namens de PPE-Fractie, Nacho Sánchez Amor, namens de S&D-Fractie, Hilde Vautmans, namens de Renew-Fractie, Thierry Mariani, namens de ID-Fractie, Tineke Strik, namens de Verts/ALE-Fractie, Assita Kanko, namens de ECR-Fractie, Giorgos Georgiou, namens de GUE/NGL-Fractie, David McAllister, Tonino Picula, Nathalie Loiseau, Vincenzo Sofo, Damian Boeselager, Emmanouil Fragkos, Özlem Demirel, Loucas Fourlas, Nikos Androulakis, Chrysoula Zacharopoulou, Jérôme Rivière, Angel Dzhambazki, Emmanuel Maurel, Massimiliano Salini, Evin Incir, Bernhard Zimniok, Carlo Fidanza, Mick Wallace, Lukas Mandl, Costas Mavrides, Francesca Donato, Jorge Buxadé Villalba, Željana Zovko, Andreas Schieder, Jordan Bardella, François-Xavier Bellamy, Pierfrancesco Majorino, Vangelis Meimarakis, Anna-Michelle Asimakopoulou, Seán Kelly, Maria Spyraki en Rasa Juknevičienė.

De situatie in Belarus

Het woord wordt gevoerd door Andrius Kubilius, namens de PPE-Fractie, Robert Biedroń, namens de S&D-Fractie, Petras Auštrevičius, namens de Renew-Fractie, Viola Von Cramon-Taubadel, namens de Verts/ALE-Fractie, Manu Pineda, namens de GUE/NGL-Fractie, Michael Gahler, Norbert Neuser, Karin Karlsbro, Eugen Tomac en Juozas Olekas.

Het woord wordt gevoerd door Josep Borrell Fontelles.

Het debat wordt gesloten.

(De vergadering wordt om 11.39 uur geschorst.)

Laatst bijgewerkt op: 18 augustus 2021Juridische mededeling - Privacybeleid