Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
XML 9k
Czwartek, 9 lipca 2020 r. - Bruksela

8. Roczne sprawozdanie na temat praw człowieka w 2019 r. – Stabilność i bezpieczeństwo w basenie Morza Śródziemnego i negatywna rola Turcji – Sytuacja na Białorusi (debata)
Pełne sprawozdanie

Oświadczenia wiceprzewodniczącego Komisji / wysokiego przedstawiciela Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa:

Roczne sprawozdanie na temat praw człowieka w 2019 r. (2020/2688(RSP))

Stabilność i bezpieczeństwo w basenie Morza Śródziemnego i negatywna rola Turcji (2020/2706(RSP))

Sytuacja na Białorusi (2020/2707(RSP))

Josep Borrell Fontelles (wiceprzewodniczący Komisji / wysoki przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa) wygłosił oświadczenia.

Roczne sprawozdanie na temat praw człowieka w 2019 r.

Głos zabrali: Manfred Weber w imieniu grupy PPE, Isabel Santos w imieniu grupy S&D, María Soraya Rodríguez Ramos w imieniu grupy Renew, Lars Patrick Berg w imieniu grupy ID, Hannah Neumann w imieniu grupy Verts/ALE, Bert-Jan Ruissen w imieniu grupy ECR, Miguel Urbán Crespo w imieniu grupy GUE/NGL, Leopoldo López Gil, Maria Arena, Barry Andrews, Isabella Tovaglieri, Heidi Hautala, Carles Puigdemont i Casamajó, Francisco José Millán Mon, Bettina Vollath, Yana Toom, Mislav Kolakušić, Maxette Pirbakas, Arba Kokalari, Marc Angel, Fabio Massimo Castaldo, Seán Kelly, Carlos Zorrinho i Javi López.

PRZEWODNICTWO: Rainer WIELAND
Wiceprzewodniczący

Stabilność i bezpieczeństwo w basenie Morza Śródziemnego i negatywna rola Turcji

Głos zabrali: Lefteris Christoforou w imieniu grupy PPE, Nacho Sánchez Amor w imieniu grupy S&D, Hilde Vautmans w imieniu grupy Renew, Thierry Mariani w imieniu grupy ID, Tineke Strik w imieniu grupy Verts/ALE, Assita Kanko w imieniu grupy ECR, Giorgos Georgiou w imieniu grupy GUE/NGL, David McAllister, Tonino Picula, Nathalie Loiseau, Vincenzo Sofo, Damian Boeselager, Emmanouil Fragkos, Özlem Demirel, Loucas Fourlas, Nikos Androulakis, Chrysoula Zacharopoulou, Jérôme Rivière, Angel Dzhambazki, Emmanuel Maurel, Massimiliano Salini, Evin Incir, Bernhard Zimniok, Carlo Fidanza, Mick Wallace, Lukas Mandl, Costas Mavrides, Francesca Donato, Jorge Buxadé Villalba, Željana Zovko, Andreas Schieder, Jordan Bardella, François-Xavier Bellamy, Pierfrancesco Majorino, Vangelis Meimarakis, Anna-Michelle Asimakopoulou, Seán Kelly, Maria Spyraki i Rasa Juknevičienė.

Sytuacja na Białorusi

Głos zabrali: Andrius Kubilius w imieniu grupy PPE, Robert Biedroń w imieniu grupy S&D, Petras Auštrevičius w imieniu grupy Renew, Viola Von Cramon-Taubadel w imieniu grupy Verts/ALE, Manu Pineda w imieniu grupy GUE/NGL, Michael Gahler, Norbert Neuser, Karin Karlsbro, Eugen Tomac i Juozas Olekas.

Głos zabrał Josep Borrell Fontelles.

Debata została zamknięta.

(Posiedzenie zostało zawieszone o godz. 11.39.)

Ostatnia aktualizacja: 18 sierpnia 2021Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności