Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
XML 9k
Štvrtok, 9. júla 2020 - Brusel

8. Výročná správa o ľudských právach za rok 2019 - Stabilita a bezpečnosť v Stredozemí a negatívna úloha Turecka - Situácia v Bielorusku (rozprava)
Doslovný zápis

Vyhlásenia podpredsedu Komisie/vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku:

Výročná správa o ľudských právach za rok 2019 (2020/2688(RSP))

Stabilita a bezpečnosť v Stredozemí a negatívna úloha Turecka (2020/2706(RSP))

Situácia v Bielorusku (2020/2707(RSP))

Josep Borrell Fontelles (podpredseda Komisie/vysoký predstaviteľ Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku) vystúpil s vyhláseniami.

Výročná správa o ľudských právach za rok 2019

Vystúpili títo poslanci: Manfred Weber v mene skupiny PPE, Isabel Santos v mene skupiny S&D, María Soraya Rodríguez Ramos v mene skupiny Renew, Lars Patrick Berg v mene skupiny ID, Hannah Neumann v mene skupiny Verts/ALE, Bert-Jan Ruissen v mene skupiny ECR, Miguel Urbán Crespo v mene skupiny GUE/NGL, Leopoldo López Gil, Maria Arena, Barry Andrews, Isabella Tovaglieri, Heidi Hautala, Carles Puigdemont i Casamajó, Francisco José Millán Mon, Bettina Vollath, Yana Toom, Mislav Kolakušić, Maxette Pirbakas, Arba Kokalari, Marc Angel, Fabio Massimo Castaldo, Seán Kelly, Carlos Zorrinho a Javi López.

PREDSEDNÍCTVO: Rainer WIELAND
podpredseda

Stabilita a bezpečnosť v Stredozemí a negatívna úloha Turecka

Vystúpili títo poslanci: Lefteris Christoforou v mene skupiny PPE, Nacho Sánchez Amor v mene skupiny S&D, Hilde Vautmans v mene skupiny Renew, Thierry Mariani v mene skupiny ID, Tineke Strik v mene skupiny Verts/ALE, Assita Kanko v mene skupiny ECR, Giorgos Georgiou v mene skupiny GUE/NGL, David McAllister, Tonino Picula, Nathalie Loiseau, Vincenzo Sofo, Damian Boeselager, Emmanouil Fragkos, Özlem Demirel, Loucas Fourlas, Nikos Androulakis, Chrysoula Zacharopoulou, Jérôme Rivière, Angel Dzhambazki, Emmanuel Maurel, Massimiliano Salini, Evin Incir, Bernhard Zimniok, Carlo Fidanza, Mick Wallace, Lukas Mandl, Costas Mavrides, Francesca Donato, Jorge Buxadé Villalba, Željana Zovko, Andreas Schieder, Jordan Bardella, François-Xavier Bellamy, Pierfrancesco Majorino, Vangelis Meimarakis, Anna-Michelle Asimakopoulou, Seán Kelly, Maria Spyraki a Rasa Juknevičienė.

Situácia v Bielorusku

Vystúpili títo poslanci: Andrius Kubilius v mene skupiny PPE, Robert Biedroń v mene skupiny S&D, Petras Auštrevičius v mene skupiny Renew, Viola Von Cramon-Taubadel v mene skupiny Verts/ALE, Manu Pineda v mene skupiny GUE/NGL, Michael Gahler, Norbert Neuser, Karin Karlsbro, Eugen Tomac a Juozas Olekas.

V rozprave vystúpil Josep Borrell Fontelles.

Rozprava sa skončila.

(Rokovanie bolo prerušené o 11.39 h.)

Posledná úprava: 18. augusta 2021Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia