Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
XML 9k
Torsdagen den 9 juli 2020 - Bryssel

8. Årsrapporten 2019 om mänskliga rättigheter - Stabilitet och säkerhet i östra Medelhavsområdet och Turkiets negativa roll - Situationen i Belarus (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Uttalanden av vice ordförande för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik:

Årsrapporten 2019 om mänskliga rättigheter (2020/2688(RSP))

Stabilitet och säkerhet i östra Medelhavsområdet och Turkiets negativa roll (2020/2706(RSP))

Situationen i Belarus (2020/2707(RSP))

Josep Borrell Fontelles (vice ordförande för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik) gjorde uttalanden.

Årsrapporten 2019 om mänskliga rättigheter

Talare: Manfred Weber för PPE-gruppen, Isabel Santos för S&D-gruppen, María Soraya Rodríguez Ramos för Renew-gruppen, Lars Patrick Berg för ID-gruppen, Hannah Neumann för Verts/ALE-gruppen, Bert-Jan Ruissen för ECR-gruppen, Miguel Urbán Crespo för GUE/NGL-gruppen, Leopoldo López Gil, Maria Arena, Barry Andrews, Isabella Tovaglieri, Heidi Hautala, Carles Puigdemont i Casamajó, Francisco José Millán Mon, Bettina Vollath, Yana Toom, Mislav Kolakušić, Maxette Pirbakas, Arba Kokalari, Marc Angel, Fabio Massimo Castaldo, Seán Kelly, Carlos Zorrinho och Javi López.

ORDFÖRANDESKAP: Rainer WIELAND
Vice talman

Stabilitet och säkerhet i östra Medelhavsområdet och Turkiets negativa roll

Talare: Lefteris Christoforou för PPE-gruppen, Nacho Sánchez Amor för S&D-gruppen, Hilde Vautmans för Renew-gruppen, Thierry Mariani för ID-gruppen, Tineke Strik för Verts/ALE-gruppen, Assita Kanko för ECR-gruppen, Giorgos Georgiou för GUE/NGL-gruppen, David McAllister, Tonino Picula, Nathalie Loiseau, Vincenzo Sofo, Damian Boeselager, Emmanouil Fragkos, Özlem Demirel, Loucas Fourlas, Nikos Androulakis, Chrysoula Zacharopoulou, Jérôme Rivière, Angel Dzhambazki, Emmanuel Maurel, Massimiliano Salini, Evin Incir, Bernhard Zimniok, Carlo Fidanza, Mick Wallace, Lukas Mandl, Costas Mavrides, Francesca Donato, Jorge Buxadé Villalba, Željana Zovko, Andreas Schieder, Jordan Bardella, François-Xavier Bellamy, Pierfrancesco Majorino, Vangelis Meimarakis, Anna-Michelle Asimakopoulou, Seán Kelly, Maria Spyraki och Rasa Juknevičienė.

Situationen i Belarus

Talare: Andrius Kubilius för PPE-gruppen, Robert Biedroń för S&D-gruppen, Petras Auštrevičius för Renew-gruppen, Viola Von Cramon-Taubadel för Verts/ALE-gruppen, Manu Pineda för GUE/NGL-gruppen, Michael Gahler, Norbert Neuser, Karin Karlsbro, Eugen Tomac och Juozas Olekas.

Talare: Josep Borrell Fontelles.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

(Sammanträdet avbröts kl. 11.39.)

Senaste uppdatering: 18 augusti 2021Rättsligt meddelande - Integritetspolicy