Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
XML 1k
Четвъртък, 9 юли 2020 г. - Брюксел

10. Делегирани актове (член 111, параграф 6 от Правилника за дейността) (предприети действия)

Председателят припомни, че препоръката на комисията ECON да не се повдигат възражения срещу делегирания акт беше обявена в пленарната зала вчера, сряда, 8 юли 2020 г. (точка 5 от протокола от 8.7.2020 г.).

Не е било изразено никакво възражение срещу тази препоръка в определения срок.

Във връзка с това в съответствие с член 111, параграф 6 от Правилника за дейността, препоръката се счита за одобрена и ще бъде публикувана в Приетите текстове от днешното пленарно заседание (P9_TA(2020)0187).

Последно осъвременяване: 18 август 2021 г.Правна информация - Политика за поверителност