Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
XML 1k
Torsdag den 9. juli 2020 - Bruxelles

10. Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 111, stk. 6) (opfølgning)

Formanden mindede om, at ECON´s henstilling om ikke at gøre indsigelse mod den delegerede retsakt var blevet bekendtgjort på plenarmødet den foregående dag, onsdag den 8. juli 2020 (punkt 5 i protokollen af 8.7.2020).

Der var ikke blevet gjort indsigelse mod denne henstilling inden for den fastsatte frist.

Følgelig ansås denne henstilling for vedtaget i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 6, og den ville blive offentliggjort under Vedtagne tekster fra dagens møde (P9_TA(2020)0187).

Seneste opdatering: 18. august 2021Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik