Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
XML 3k
Четвъртък, 9 юли 2020 г. - Брюксел

11. Обявяване на резултатите от гласуването

Председателят прочете резултатите от гласуването на измененията:

Хуманитарното положение във Венесуела и кризата с бежанците и миграцията
Общо предложение за резолюция RC-B9-0211/2020

ИЗМЕНЕНИЯ

Вж. Приети текстове (P9_TA(2020)0193)
(Подробности от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“ от 8, 9 и 10 юли 2020 г., точка 16)

Всеобхватна политика на Съюза за предотвратяване на изпирането на пари и финансирането на тероризма – план за действие на Комисията и други неотдавнашни събития
Предложение за резолюция B9-0207/2020

ИЗМЕНЕНИЯ

Вж. Приети текстове (P9_TA(2020)0204)
(Подробности от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“ от 8, 9 и 10 юли 2020 г., точка 28)

Последно осъвременяване: 29 септември 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност