Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2019/2952(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B9-0211/2020

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 09/07/2020 - 11
PV 10/07/2020 - 4

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P9_TA(2020)0193

Συνοπτικά πρακτικά
XML 3k
Πέμπτη 9 Ιουλίου 2020 - Βρυξέλλες

11. Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας

H Πρόεδρος προβαίνει στην ανάγνωση των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας επί των τροπολογιών:

Η ανθρωπιστική κατάσταση στη Βενεζουέλα και η μεταναστευτική και προσφυγική κρίση
Κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B9-0211/2020

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Βλέπε Κείμενα που Εγκρίθηκαν (P9_TA(2020)0193)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», της 8ης, 9ης και 10ης Ιουλίου 2020, σημείο 16)

Μια ολοκληρωμένη πολιτική της Ένωσης για την πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας - το σχέδιο δράσης της Επιτροπής και άλλες πρόσφατες εξελίξεις
Πρόταση ψηφίσματος B9-0207/2020

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Βλέπε Κείμενα που Εγκρίθηκαν (P9_TA(2020)0204)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», της 8ης, 9ης και 10ης Ιουλίου 2020, σημείο 28)

Τελευταία ενημέρωση: 18 Αυγούστου 2021Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου