Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
XML 3k
Štvrtok, 9. júla 2020 - Brusel

11. Oznámenie výsledkov hlasovania

Predsedajúca oznámila výsledky hlasovania o pozmeňujúcich návrhoch:

Humanitárna situácia vo Venezuele a migračná a utečenecká kríza
Návrh spoločného uznesenia RC-B9-0211/2020

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Pozri prijaté texty (P9_TA(2020)0193)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“ z 8., 9. a 10. júla 2020, bod 16)

Komplexná politika Únie na predchádzanie praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu – Akčný plán Komisie a ďalší nedávny vývoj
Návrh uznesenia B9-0207/2020

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Pozri prijaté texty (P9_TA(2020)0204)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“ z 8., 9. a 10. júla 2020, bod 28)

Posledná úprava: 29. septembra 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia