Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
XML 3k
Torsdagen den 9 juli 2020 - Bryssel

11. Tillkännagivande av omröstningsresultat

Talmannen läste upp resultaten av omröstningen om ändringsförslagen till följande resolutionsförslag:

Den humanitära situationen i Venezuela och migrations- och flyktingkrisen
Gemensamt förslag till resolution RC-B9-0211/2020

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Se Antagna Texter (P9_TA(2020)0193)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" för den 8, 9 och 10 juli 2020, punkt 16)

En övergripande EU-politik för förebyggande av penningtvätt och finansiering av terrorism – kommissionens handlingsplan och annan utveckling på senare tid
Resolutionsförslag B9-0207/2020

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Se Antagna Texter (P9_TA(2020)0204)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" för den 8, 9 och 10 juli 2020, punkt 28)

Senaste uppdatering: 29 september 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy