Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
XML 7k
Čtvrtek, 9. července 2020 - Brusel

12. Druhé hlasování
Doslovné záznamy

Vystoupení

José Gusmão, zpravodaj, učinil v souladu s čl. 159 odst. 4 jednacího řádu prohlášení před hlasováním o zprávě (A9-0124/2020).

Parlament hlasuje o pozměňovacích návrzích k:

—   Evropská občanská iniciativa: dočasná opatření týkající se lhůt pro fáze sběru, ověřování a přezkumu s ohledem na rozšíření onemocnění COVID-19 ***I
[COM(2020)0221 - C9-0142/2020 - 2020/0099(COD)]

—   Hlavní směry politik zaměstnanosti *
Zpráva o návrhu rozhodnutí Rady o hlavních směrech politik zaměstnanosti členských států [COM(2020)0070 - C9-0079/2020 - 2020/0030(NLE)] - Výbor pro zaměstnanost a sociální věci. Zpravodaj: José Gusmão (A9-0124/2020)

—   Návrh opravného rozpočtu č. 5/2020: pokračující podpora uprchlíkům a hostitelským komunitám v reakci na syrskou krizi v Jordánsku, Libanonu a Turecku
Zpráva o postoji Rady k návrhu opravného rozpočtu Evropské unie č. 5 na rozpočtový rok 2020: pokračující podpora uprchlíkům a hostitelským komunitám v reakci na syrskou krizi v Jordánsku, Libanonu a Turecku [09060/2020 - C9-0189/2020 - 2020/2092(BUD)] - Rozpočtový výbor. Zpravodajka: Monika Hohlmeier (A9-0127/2020)

—   Strategie EU v oblasti veřejného zdraví po skončení pandemie COVID-19
Společný návrh usnesení, který v souladu s čl. 132 odst. 2 a 4 jednacího řádu předložili Peter Liese za skupinu PPE, Jytte Guteland za skupinu S&D, Véronique Trillet Lenoir za skupinu Renew, Petra De Sutter za skupinu Verts/ALE, Kateřina Konečná a Marc Botenga za skupinu GUE/NGL a kterým se nahrazují návrhy usnesení B9-0216/2020, B9-0218/020, B9-0219/2020, B9-0220/2020 a B9-0221/2020, o strategii EU v oblasti veřejného zdraví po skončení pandemie COVID-19 (2020/2691(RSP)) (RC-B9-0216/2020)

Hlasování se bude konat až do 15:45.

Hlasování začalo.

Výsledky hlasování budou oznámeny v 18:15.

(Denní zasedání bylo přerušeno v 14:22.)

Poslední aktualizace: 18. srpna 2021Právní upozornění - Ochrana soukromí